Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گفت‌وگو روی رعایت حقوق بانوان در افغانستان در پایان نشست ویانا

در اعلامیه پایانی سومین نشست ویانا روی به میان آمدن یک نقشه‌راه زیر یک چتر بزرگ و عبور از بحران در افغانستان تاکید شده است.

برخی شرکت‌کننده‌های این نشست به طلوع‌نیوز گفته‌اند که در روز آخر این نشست درباره رعایت حقوق بانوان نیز گفت‌وگوهایی انجام شده است.

فضل احمد معنوی، شرکت کننده در نشست ویانا گفت: «روز سوم، آجندا روی چگونگی حضور زنان در سیاست افغانستان است و اینکه از تمام حقوق شان محروم شده و چگونه می‌توانند دوباره به حقوق خود دست پیدا می‌کنند.»

سید باقر محسنی یکی دیگر از شرکت‌کننده‌ها گفت: «در سومین روز نشست ویانا، جمع‌بندی مباحث دو روز گذشته جزی آجندا است و همین‌طور تاکید بر اعلامیه پایانی این نشست و در اخیر دیدارهای دیپلوماتیک که با مقام‌های پارلمانی اتریش ترتیب و تنظیم شده.»

افزون بر آن، در اعلامیه پایانی نشست ویانا بر اصول مردم‌سالاری، تامین حقوق بشر و وحدت ملی برای برپایی یک نظام سیاسی نیز تاکید شده است. در این اعلامیه همچنان ادعا شده که گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان افزایش یافته و باید جلو این گروه‌ها گرفته شود.

این در حالی‌ست که سهیل شاهین رییس دفتر امارت اسلامی در قطر روز پیش از برگزاری چنین نشست‌ها انتقاد کرد و آن‌را به زیان مردم افغانستان خواند.

سومین نشست ویانا روز یک‌شنبه (سوم دسمبر) با حضور چهره‌های مخالف امارت اسلامی، فعالان حقوق بشری و برخی از دیپلومات‌های خارجی در اتریش آغاز و روز (سه‌شنبه) پایان یافت.

گفت‌وگو روی رعایت حقوق بانوان در افغانستان در پایان نشست ویانا

برخی شرکت‌کننده‌های این نشست به طلوع‌نیوز گفته‌اند که در روز آخر این نشست درباره رعایت حقوق بانوان نیز گفت‌وگوهایی انجام شده است.

تصویر بندانگشتی

در اعلامیه پایانی سومین نشست ویانا روی به میان آمدن یک نقشه‌راه زیر یک چتر بزرگ و عبور از بحران در افغانستان تاکید شده است.

برخی شرکت‌کننده‌های این نشست به طلوع‌نیوز گفته‌اند که در روز آخر این نشست درباره رعایت حقوق بانوان نیز گفت‌وگوهایی انجام شده است.

فضل احمد معنوی، شرکت کننده در نشست ویانا گفت: «روز سوم، آجندا روی چگونگی حضور زنان در سیاست افغانستان است و اینکه از تمام حقوق شان محروم شده و چگونه می‌توانند دوباره به حقوق خود دست پیدا می‌کنند.»

سید باقر محسنی یکی دیگر از شرکت‌کننده‌ها گفت: «در سومین روز نشست ویانا، جمع‌بندی مباحث دو روز گذشته جزی آجندا است و همین‌طور تاکید بر اعلامیه پایانی این نشست و در اخیر دیدارهای دیپلوماتیک که با مقام‌های پارلمانی اتریش ترتیب و تنظیم شده.»

افزون بر آن، در اعلامیه پایانی نشست ویانا بر اصول مردم‌سالاری، تامین حقوق بشر و وحدت ملی برای برپایی یک نظام سیاسی نیز تاکید شده است. در این اعلامیه همچنان ادعا شده که گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان افزایش یافته و باید جلو این گروه‌ها گرفته شود.

این در حالی‌ست که سهیل شاهین رییس دفتر امارت اسلامی در قطر روز پیش از برگزاری چنین نشست‌ها انتقاد کرد و آن‌را به زیان مردم افغانستان خواند.

سومین نشست ویانا روز یک‌شنبه (سوم دسمبر) با حضور چهره‌های مخالف امارت اسلامی، فعالان حقوق بشری و برخی از دیپلومات‌های خارجی در اتریش آغاز و روز (سه‌شنبه) پایان یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره