Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درخواست ۴۶ میلیارد دالری سازمان ملل برای رسیدگی به بحران بشری جهان در ۲۰۲۴

سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران بشری در جهان، برای سال آینده‌ی میلادی، ۴۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده است.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشر دوستانه‌ی سازمان ملل گفته که افغانستان در میان پنج کشوری است که به کمک‌های بشری بیش‌تر نیاز دارد.

سازمان ملل تصریح کرده است: «درخواست پول برای پنج کشور بزرگ، تعداد افراد نیازمند و شدت نیازمندی آنان را در این کشور‌ها منعکس می‌کند. این درخواست شامل ۴. ۴ میلیارد دالر برای سوریه، ۳. ۱ میلیارد دالر برای اوکرایین، ۳ میلیارد دالر برای افغانستان، ۲. ۹ میلیارد دالر برای ‌اتیوپیا و ۲. ۸ میلیارد دالر برای یمن است.»

در پی افزایش نگرانی‌ها از سوی سازمان‌های مدد‌رسان از افزایش فقر در افغانستان، برخی از باشنده‌های کابل نیز در آستانه فصل زمستان، خواستار کمک‌رسانی به مردم نادار هستند.

محمد‌الله ۶۵ ساله، که سرپرستی هفت تن از اعضای خانواده خود را به دوش می‌کشد، می‌گوید که با تحمل چالش‌های فراوان روزانه بیش از ۱۰۰ افغانی کار نمی‌کند.

محمد الله به طلوع‌نیوز، گفت: «من تمام مخلوق خدا را مثل خودم میدانم که تمام شان گرسنگس میکشند.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که مردم افغانستان به علت اعمال تحریم‌های مالی نیازمند کمک هستند و این وزارت در تأمین شفافیت توزیع کمک‌ها تلاش می‌کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «منجمد بودن دارایی مردم افغانستان نیاز به کمک‌های بشر دوستانه دارند وزارت اقتصاد امارت اسلامی تلاش می‌کند تا کمک‌ها را با شفافیت تمام با نظارت به افراد نیازمند توزیع شود و تقاضایی ما از جامعه جهانی این است که کمک به مردم افغانستان تداوم داشته باشد.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی کمک‌های بشری را در شرایط سختی که مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند مهم می‌دانند.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «از این‌که مردم افغانستان در بحران اقتصادی بسر می‌برند رسالت اخلاقی و اجتماعی انسانی جامعه جهانی و نهادهای دونر است تا مردم افغانستان را تنها نگذاشته و به کمک‌های خود ادامه بدهند.»

اوچا در سال ۲۰۲۳ میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان به علت کم‌بود بودجه برای ده میلیون نفر کمک‌های‌اش را از ماه می‌ تا نومبر کاهش داده است.

درخواست ۴۶ میلیارد دالری سازمان ملل برای رسیدگی به بحران بشری جهان در ۲۰۲۴

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی کمک‌های بشری را در شرایط سختی که مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند مهم می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران بشری در جهان، برای سال آینده‌ی میلادی، ۴۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده است.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشر دوستانه‌ی سازمان ملل گفته که افغانستان در میان پنج کشوری است که به کمک‌های بشری بیش‌تر نیاز دارد.

سازمان ملل تصریح کرده است: «درخواست پول برای پنج کشور بزرگ، تعداد افراد نیازمند و شدت نیازمندی آنان را در این کشور‌ها منعکس می‌کند. این درخواست شامل ۴. ۴ میلیارد دالر برای سوریه، ۳. ۱ میلیارد دالر برای اوکرایین، ۳ میلیارد دالر برای افغانستان، ۲. ۹ میلیارد دالر برای ‌اتیوپیا و ۲. ۸ میلیارد دالر برای یمن است.»

در پی افزایش نگرانی‌ها از سوی سازمان‌های مدد‌رسان از افزایش فقر در افغانستان، برخی از باشنده‌های کابل نیز در آستانه فصل زمستان، خواستار کمک‌رسانی به مردم نادار هستند.

محمد‌الله ۶۵ ساله، که سرپرستی هفت تن از اعضای خانواده خود را به دوش می‌کشد، می‌گوید که با تحمل چالش‌های فراوان روزانه بیش از ۱۰۰ افغانی کار نمی‌کند.

محمد الله به طلوع‌نیوز، گفت: «من تمام مخلوق خدا را مثل خودم میدانم که تمام شان گرسنگس میکشند.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که مردم افغانستان به علت اعمال تحریم‌های مالی نیازمند کمک هستند و این وزارت در تأمین شفافیت توزیع کمک‌ها تلاش می‌کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «منجمد بودن دارایی مردم افغانستان نیاز به کمک‌های بشر دوستانه دارند وزارت اقتصاد امارت اسلامی تلاش می‌کند تا کمک‌ها را با شفافیت تمام با نظارت به افراد نیازمند توزیع شود و تقاضایی ما از جامعه جهانی این است که کمک به مردم افغانستان تداوم داشته باشد.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی کمک‌های بشری را در شرایط سختی که مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند مهم می‌دانند.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «از این‌که مردم افغانستان در بحران اقتصادی بسر می‌برند رسالت اخلاقی و اجتماعی انسانی جامعه جهانی و نهادهای دونر است تا مردم افغانستان را تنها نگذاشته و به کمک‌های خود ادامه بدهند.»

اوچا در سال ۲۰۲۳ میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان به علت کم‌بود بودجه برای ده میلیون نفر کمک‌های‌اش را از ماه می‌ تا نومبر کاهش داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره