Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تولید بیش از ۶۵۰ قلم دوا در کارخانه‌های داخلی

اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که در حال حاضر بیش از صد کارخانه تولید دوا و محصولات طبی در کشور فعال است.

جاوید هژیر سخن‌گوی اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که کارخانه‌های فعال کشور ظرفیت تولید بیش از ۶۵۰ قلم دوا را دارند.

بنا بر سخنان آقای سخن‌گوی این اداره، تا هشتاد درصد جلو قاچاق دوا در کشور گرفته شده است.

جاوید هژیر گفت: «فعلن دوا ممکن در حد بیست الی سی فیصد به شکل قاچاق بیاید و بخاطر این‌که این فیصدی تقرب به صفر کند، اداره ملی غذا و ادویه افغانستان فعلن در جریان تطبیق طرزالعمل مبارزه با قاچاق قرار دارد.»

در همین حال، مسوول یکی از کارخانه‌های تولیدی سیروم در پایتخت که بیش از ۲۵ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده، بر جلوگیری از قاچاق دوا در کشور تاکید می‌ورزد.

این کارخانه تولید سیروم در بیست‌وچهار ساعت بیش از ۱۰۰هزار پاکت سیروم تولید می‌کند.

نثاراحمد تره‌کی، رییس این کارخانه گفت: «فقط یگانه و یگانه مانع رشد و پیشرفت تمام تولید صنعت دوایی افغانستان که امروز تمام فابریکات به آن چالش مواجه هستند، مسله قاچاق است.»

عبدالهادی هدایت رییس یکی کارخانه تولید دوا گفت: «حکومت توانسته که یک مقدار ادویه که تولید داخلی دارد، آن را وارداتش را منع بکند تا ما بتوانیم که این را رشد بدهیم. به این معنا است که یک قلم جنس که در داخل تولید شود، آن را وارد‌کننده‌ها نمی‌توانند وارد بکنند.»

اتحادیه ملی دوا می‌گوید که به هدف کارگیری از دوای تولید کشور، بهای این دواها باید کاهش یابد و تمامی تجهیزات لازمی دوا باید در داخل کشور تولید شود.

اسدالله کاکر رییس اتحادیه ملی دوا در این باره گفت: «خواست من این است که اگر آن‌ها می‌خواهند دوای افغانستان را مردم افغانستان استفاده کنند، یکی باید کیفیت‌اش خوب باشد دوم نرخ‌هایش را جور کنند به خاطر این‌‎که مردم افغانستان تمام شان غریب هستند.»

پیش از این سرپرست اداره ملی دوا و غذا گفته بود که افغانستان آماده صادرات برخی اقلام دوایی به کشورهای دیگر است.

تولید بیش از ۶۵۰ قلم دوا در کارخانه‌های داخلی

در همین حال، مسوول یکی از کارخانه‌های تولیدی سیروم در پایتخت که بیش از ۲۵ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده، بر جلوگیری از قاچاق دوا در کشور تاکید می‌ورزد.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که در حال حاضر بیش از صد کارخانه تولید دوا و محصولات طبی در کشور فعال است.

جاوید هژیر سخن‌گوی اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که کارخانه‌های فعال کشور ظرفیت تولید بیش از ۶۵۰ قلم دوا را دارند.

بنا بر سخنان آقای سخن‌گوی این اداره، تا هشتاد درصد جلو قاچاق دوا در کشور گرفته شده است.

جاوید هژیر گفت: «فعلن دوا ممکن در حد بیست الی سی فیصد به شکل قاچاق بیاید و بخاطر این‌که این فیصدی تقرب به صفر کند، اداره ملی غذا و ادویه افغانستان فعلن در جریان تطبیق طرزالعمل مبارزه با قاچاق قرار دارد.»

در همین حال، مسوول یکی از کارخانه‌های تولیدی سیروم در پایتخت که بیش از ۲۵ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده، بر جلوگیری از قاچاق دوا در کشور تاکید می‌ورزد.

این کارخانه تولید سیروم در بیست‌وچهار ساعت بیش از ۱۰۰هزار پاکت سیروم تولید می‌کند.

نثاراحمد تره‌کی، رییس این کارخانه گفت: «فقط یگانه و یگانه مانع رشد و پیشرفت تمام تولید صنعت دوایی افغانستان که امروز تمام فابریکات به آن چالش مواجه هستند، مسله قاچاق است.»

عبدالهادی هدایت رییس یکی کارخانه تولید دوا گفت: «حکومت توانسته که یک مقدار ادویه که تولید داخلی دارد، آن را وارداتش را منع بکند تا ما بتوانیم که این را رشد بدهیم. به این معنا است که یک قلم جنس که در داخل تولید شود، آن را وارد‌کننده‌ها نمی‌توانند وارد بکنند.»

اتحادیه ملی دوا می‌گوید که به هدف کارگیری از دوای تولید کشور، بهای این دواها باید کاهش یابد و تمامی تجهیزات لازمی دوا باید در داخل کشور تولید شود.

اسدالله کاکر رییس اتحادیه ملی دوا در این باره گفت: «خواست من این است که اگر آن‌ها می‌خواهند دوای افغانستان را مردم افغانستان استفاده کنند، یکی باید کیفیت‌اش خوب باشد دوم نرخ‌هایش را جور کنند به خاطر این‌‎که مردم افغانستان تمام شان غریب هستند.»

پیش از این سرپرست اداره ملی دوا و غذا گفته بود که افغانستان آماده صادرات برخی اقلام دوایی به کشورهای دیگر است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره