Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازنشسته‌ها: حقوق ما پرداخته شود

شماری از بازنشسته‌ها با راه‌اندازی یک گردهم‌آیی اعتراضی خواهان پرداخت حقوق شان از سوی امارت اسلامی هستند.

آنان می‌گویند که با وجود بارها و بارها در خواست حقوق بازنشسته‌گی شان هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و آمدن زمستان نیز به چالش‌های آنان افزوده است.

اعتراض‌کننده‌ها هم‌چنان می‌افزایند که بار‌ها به آنان وعده داده شده، اما بیش‌تر از دو سال می‌شود حقوق بازنشسته‌گی شان پرداخت نشده است.

حبیب‌الله بازنشسته گفت: «در تلویزیون‌ها ما همه روز می‌شنویم که آنان از میلیاردها میلیاردها پول یاد می‌کنند که در کجا و کجا به مصرف رسید اما چرا حق ما را برای ما نمی‌دهد در حالی‌که گفته‌اند که ۴ میلیون به ما اختصاص داده شده بودجه پس کجاست».

محمد عیسی بازنشسته دیگر گفت: «چیزی که ما در خانه داشتیم آن را نفقه اولاد ما کردیم و به مصرف رسید حالا باید رهبر امارت اسلامی شفقت و مهربانی کند و به آنان معاش شان را بدهد».

غیاث‌الدین بازنشسته گفت: «همه‌ی این افرادی که اینجا می‌بینید تکه تکه هستند خیرات خو نمی‌خواهیم پول خودمان را می‌خواهیم اینجا اسلام و مسلمانی است حق ما را پرداخت کنند».

هر چند امارت اسلامی در این باره چیزی نمی‌گوید، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع نیوز گفته بود که کار بالای پرداخت حقوق بازنشسته‌‌ها جریان دارد.

سخن‌گوی امارت اسلامی افزود: «بودجه برای متقاعیدن در نظر گرفته شده خو این قسم است که موضوع آنان طرف و جهت شرعی داشت که به دارالفتا وظیفه سپرده شده که آن را بررسی و نتیجه را ارایه کنند».

بربنیاد آمار‌های وزارت مالیه، تاکنون بیش از ۱۴۹‌هزار بازنشسته در کشور که بیش از ۱۰‌هزار آنان را بانوان تشکیل می‌دهد، حقوق سالانه‌شان را دریافت نکرده‌اند.

بازنشسته‌ها: حقوق ما پرداخته شود

اعتراض‌کننده‌ها هم‌چنان می‌افزایند که بار‌ها به آنان وعده داده شده، اما بیش‌تر از دو سال می‌شود حقوق بازنشسته‌گی شان پرداخت نشده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازنشسته‌ها با راه‌اندازی یک گردهم‌آیی اعتراضی خواهان پرداخت حقوق شان از سوی امارت اسلامی هستند.

آنان می‌گویند که با وجود بارها و بارها در خواست حقوق بازنشسته‌گی شان هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و آمدن زمستان نیز به چالش‌های آنان افزوده است.

اعتراض‌کننده‌ها هم‌چنان می‌افزایند که بار‌ها به آنان وعده داده شده، اما بیش‌تر از دو سال می‌شود حقوق بازنشسته‌گی شان پرداخت نشده است.

حبیب‌الله بازنشسته گفت: «در تلویزیون‌ها ما همه روز می‌شنویم که آنان از میلیاردها میلیاردها پول یاد می‌کنند که در کجا و کجا به مصرف رسید اما چرا حق ما را برای ما نمی‌دهد در حالی‌که گفته‌اند که ۴ میلیون به ما اختصاص داده شده بودجه پس کجاست».

محمد عیسی بازنشسته دیگر گفت: «چیزی که ما در خانه داشتیم آن را نفقه اولاد ما کردیم و به مصرف رسید حالا باید رهبر امارت اسلامی شفقت و مهربانی کند و به آنان معاش شان را بدهد».

غیاث‌الدین بازنشسته گفت: «همه‌ی این افرادی که اینجا می‌بینید تکه تکه هستند خیرات خو نمی‌خواهیم پول خودمان را می‌خواهیم اینجا اسلام و مسلمانی است حق ما را پرداخت کنند».

هر چند امارت اسلامی در این باره چیزی نمی‌گوید، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع نیوز گفته بود که کار بالای پرداخت حقوق بازنشسته‌‌ها جریان دارد.

سخن‌گوی امارت اسلامی افزود: «بودجه برای متقاعیدن در نظر گرفته شده خو این قسم است که موضوع آنان طرف و جهت شرعی داشت که به دارالفتا وظیفه سپرده شده که آن را بررسی و نتیجه را ارایه کنند».

بربنیاد آمار‌های وزارت مالیه، تاکنون بیش از ۱۴۹‌هزار بازنشسته در کشور که بیش از ۱۰‌هزار آنان را بانوان تشکیل می‌دهد، حقوق سالانه‌شان را دریافت نکرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره