Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ستانکزی: زنان شرکت‌کننده در نشست‌های بیرونی نماینده زنان افغان نیستند

شیرمحمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه امروز (پنج‌شنبه) در مراسمی با انتقاد از حضور برخی زنان در نشست‌های بیرونی گفته است که آنان نمی‌توانند از زنان افغانستان نمایندگی کنند.

آقای ستانکزی که در مراسم فراغت نزدیک به صد دختر از یک مدرسه دینی سخن می‌زد، ‌افزوده است که اکنون حقوق زنان در کشور در مقایسه با هر زمان دیگر تامین است.

معین سیاسی وزارت خارجه در این باره گفت: «یک تعداد از زنان محدود که در بیرون در نشست‌ها صدا بلند می‌کنند و به نمایندگی از زنان افغانستان صحبت می‌کنند، نیاز نیست که نام‌های شان را بگیریم، اینان قطعا نمی‌توانند که نماینده زنان افغانستان باشند.»

شیرمحمد عباس ستانکزی در این مراسم در پیوند به آموزش دختران هم‌چنان گفته است که پیشرفت و رشد جامعه بی‌آموزش ناممکن است. به باور او، هیچ کشوری نمی‌تواند بدون علوم عصری به خودکفایی و پیشرفت دست یابد.

آقای ستانکزی بار دیگر خواستار بازگشایی دروازه مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به‌روی دختران در کشور شد.

شیرمحمد عباس ستانکزی افزود: «من یک بار دیگر می‌گویم که دروازه علم نباید بسته نگه‌داشته شود و در این فرق نشود. ما به هر چیز نیاز داریم و ما در هر ساحه به مرد و زن نیاز داریم.»

همزمان با این برخی آموزگاران و عالمان دین از دخترانی که از این مدرسه فارغ شدند، خواسته‌اند تا آموخته‌های شان را با دیگران شریک سازند‌.

شیرمحمد عباس ستانکزی در حالی در باره اهمیت آموزش سخن می‌زند که بیش از ۸۸۰ روز می‌شود دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در کشور مسدود اند.

ستانکزی: زنان شرکت‌کننده در نشست‌های بیرونی نماینده زنان افغان نیستند

شیرمحمد عباس ستانکزی در این مراسم در پیوند به آموزش دختران هم‌چنان گفته است که پیشرفت و رشد جامعه بی‌آموزش ناممکن است.

تصویر بندانگشتی

شیرمحمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه امروز (پنج‌شنبه) در مراسمی با انتقاد از حضور برخی زنان در نشست‌های بیرونی گفته است که آنان نمی‌توانند از زنان افغانستان نمایندگی کنند.

آقای ستانکزی که در مراسم فراغت نزدیک به صد دختر از یک مدرسه دینی سخن می‌زد، ‌افزوده است که اکنون حقوق زنان در کشور در مقایسه با هر زمان دیگر تامین است.

معین سیاسی وزارت خارجه در این باره گفت: «یک تعداد از زنان محدود که در بیرون در نشست‌ها صدا بلند می‌کنند و به نمایندگی از زنان افغانستان صحبت می‌کنند، نیاز نیست که نام‌های شان را بگیریم، اینان قطعا نمی‌توانند که نماینده زنان افغانستان باشند.»

شیرمحمد عباس ستانکزی در این مراسم در پیوند به آموزش دختران هم‌چنان گفته است که پیشرفت و رشد جامعه بی‌آموزش ناممکن است. به باور او، هیچ کشوری نمی‌تواند بدون علوم عصری به خودکفایی و پیشرفت دست یابد.

آقای ستانکزی بار دیگر خواستار بازگشایی دروازه مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به‌روی دختران در کشور شد.

شیرمحمد عباس ستانکزی افزود: «من یک بار دیگر می‌گویم که دروازه علم نباید بسته نگه‌داشته شود و در این فرق نشود. ما به هر چیز نیاز داریم و ما در هر ساحه به مرد و زن نیاز داریم.»

همزمان با این برخی آموزگاران و عالمان دین از دخترانی که از این مدرسه فارغ شدند، خواسته‌اند تا آموخته‌های شان را با دیگران شریک سازند‌.

شیرمحمد عباس ستانکزی در حالی در باره اهمیت آموزش سخن می‌زند که بیش از ۸۸۰ روز می‌شود دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در کشور مسدود اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره