Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید فرمانده کل مأموریت حمایت قاطع بر ادامه فشارها بر شورشیان

جنرال جان نیکلسن فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان در نشستی در ولایت کندهار بر پیروزی درجنگ افغانستان تأکید کرد و گفت که  راهبرد واشنگتن در حال حاضر بهجای ترک افغانستان به پیروزی در این جنگ متمرکز است.

آقای نیکلسن همچنان گفت که تلاش‌های جدی دیپلوماتیک و نظامی برای تقویت روند صلح افغانستان ادامه دارند که بخشی از این تلاش‌ها، آوردن فشار بیشتر بر پاکستان است.

او افزود: «همزمان با این ما فشارهای مان را ادامه می دهیم، هم فشارهای دیپلماتیک و هم فشارهای اجتماعی، و هم فشارهای نظامی. ما فشارهای سخت دیپلوماتیک را از بهر پشتیبانی از روند صلح افغان اعمال خواهیم کرد.»

درهمین حال ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو بر افزایش فشارها بر هراس‌افگنان در جهان به شمول افغانستان تأکید کرد.

او در یک نشست خبری در ترکیه گفت: «ما تلاش‌های مان را برای پیروزی جنگ با هراس‌افگنی دوبرابر ساخته ایم. البته به شمول توانمندسازی مأموریت مان در افغانستان که با پشتیبانی نیرومند ترکیه در آن کشور همراه است.»

او با اشاره به همکاری ترکیه در مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، گفت: «ترکیه صدها سرباز به مأموریت حمایت قاطع در افغانستان کمک کرده است و ترکیه ارتش و نیروهای دیگر امنیتی افغانستان را نیز کمک مالی می‌کند.»

به این همه، شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که طالبان در تماس‌های غیرمستقیم با این نهاد به آغاز گفت‌وگوهای صلح خوش‌بینی نشان داده‌اند.

سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح، در این باره به طلوع نیوز گفت: «در شورای رهبری طالبان در سطح نظامی و در سطح غیرنظامی بحث جریان دارد تا این که به زودی اعلان بکنند که چگونه می‌خواهند با دولت افغانستان آماده‌گی را برای آغاز مذاکرات صلح اعلام کنند.» 

هرچند حکومت افغانستان در دومین نشست روند صلح کابل فراخوان صلح را به طالبان ارایه کرد اما تاکنون این گروه به گونۀ رسمی به این فراخوان پاسخ نداده است.

تأکید فرمانده کل مأموریت حمایت قاطع بر ادامه فشارها بر شورشیان

جنرال نیکلسن می‌گوید تلاش‌های جدی دیپلوماتیک و نظامی برای تقویت روند صلح افغانستان ادامه دارند که بخشی از این تلاش‌ها، آوردن فشار بیشتر بر پاکستان است.

تصویر بندانگشتی

جنرال جان نیکلسن فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان در نشستی در ولایت کندهار بر پیروزی درجنگ افغانستان تأکید کرد و گفت که  راهبرد واشنگتن در حال حاضر بهجای ترک افغانستان به پیروزی در این جنگ متمرکز است.

آقای نیکلسن همچنان گفت که تلاش‌های جدی دیپلوماتیک و نظامی برای تقویت روند صلح افغانستان ادامه دارند که بخشی از این تلاش‌ها، آوردن فشار بیشتر بر پاکستان است.

او افزود: «همزمان با این ما فشارهای مان را ادامه می دهیم، هم فشارهای دیپلماتیک و هم فشارهای اجتماعی، و هم فشارهای نظامی. ما فشارهای سخت دیپلوماتیک را از بهر پشتیبانی از روند صلح افغان اعمال خواهیم کرد.»

درهمین حال ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو بر افزایش فشارها بر هراس‌افگنان در جهان به شمول افغانستان تأکید کرد.

او در یک نشست خبری در ترکیه گفت: «ما تلاش‌های مان را برای پیروزی جنگ با هراس‌افگنی دوبرابر ساخته ایم. البته به شمول توانمندسازی مأموریت مان در افغانستان که با پشتیبانی نیرومند ترکیه در آن کشور همراه است.»

او با اشاره به همکاری ترکیه در مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، گفت: «ترکیه صدها سرباز به مأموریت حمایت قاطع در افغانستان کمک کرده است و ترکیه ارتش و نیروهای دیگر امنیتی افغانستان را نیز کمک مالی می‌کند.»

به این همه، شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که طالبان در تماس‌های غیرمستقیم با این نهاد به آغاز گفت‌وگوهای صلح خوش‌بینی نشان داده‌اند.

سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح، در این باره به طلوع نیوز گفت: «در شورای رهبری طالبان در سطح نظامی و در سطح غیرنظامی بحث جریان دارد تا این که به زودی اعلان بکنند که چگونه می‌خواهند با دولت افغانستان آماده‌گی را برای آغاز مذاکرات صلح اعلام کنند.» 

هرچند حکومت افغانستان در دومین نشست روند صلح کابل فراخوان صلح را به طالبان ارایه کرد اما تاکنون این گروه به گونۀ رسمی به این فراخوان پاسخ نداده است.

هم‌رسانی کنید