Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیست هزار جریب زمین غصب‌شده در بلخ شناسایی شد

کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده، از شناسایی ۱۲۰ هزار جریب زمین‌های دولتی، در ولایت بلخ خبر می‌دهد.

به گفته‌ی این کمیسیون، در بیست سال گذشته، زمین‌های زیاد دولتی از سوی زورمندان در این ولایت غصب و به فروش رسیده است.

احسان الله وثیق، سکرتر کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌های غصب شده، گفت: «۱۲۰ هزار جریب زمین در بلخ مورد بررسی قرار گرفته است که ۲۰ هزار آن تشخیص و تثبیت شده و ۱۱ هزار جریب آن به بانک زمین‌های دولتی برگردانیده شده است.»

عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، گفت: «این‌جا زورمندان بودند که پروژه‌ها ساختند، تقسیم و توزیع کردند، نقشه و پلان جور کردند به مردم توزیع کردند به مردم سند و اسناد دادند پول‌شان را گرفتند، پول‌شان هم از طریق بانک جمع‌آوری شده اما درحقیقت زمین حکومتی است.»

اعضای این کمیسیون از مسوولان حکومتی بلخ، خواستار هم‌کاری جدی در بازگرداندن زمین‌های غصب شده در این ولایت شدند.

عبدالصمد، نماینده دادگاه عالی، گفت: «هزار جریب زمین است به ده‌جریب تیر می‌کنند این قسم نشود ‌ام‌روز اگر تیم تخنیکی تیر کرد فردا این کشف می‌شود، این‌جا استخبارات ولایت هم دست به‌کار است، استخبارات باید بیدار باشد.»

عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه، گفت: «بعضی افراد از ارایه اسناد عاجز هستند کمیسیون در مورد برگشت زمین‌شان اقدام می‌کند و اگر ضرورت و مظلومیتی داشته باشند تنها می‌توانند از‌امیر المؤمنین درخواست همکاری کنند.»

از سویی هم، سرپرست ولایت بلخ از شفافیت در روند واپس‌گیری زمین‌های غصب شده در این ولایت اطمینان می‌دهد.

محمد یوسف وفا، سرپرست ولایت بلخ، گفت: «ما وعده و اطمینان می‌دهیم فیصله که شما انجام می‌دهید و بعداً اگر تیم تخنیکی چیزی را ثابت ساخت عاجل اجرات خواهیم کرد، اگر شما یک روز، هفته و ماه‌ها اینجا بمانید.»

مسوولاین این کمیسیون می‌گویند که از آغاز فعالیت‌شان تا اکنون، ۷۰۰هزار جریب زمین را در سراسر کشور، از نزد زورمندان و غاصبان پس گرفته‌اند.

بیست هزار جریب زمین غصب‌شده در بلخ شناسایی شد

از سویی هم، سرپرست ولایت بلخ از شفافیت در روند واپس‌گیری زمین‌های غصب شده در این ولایت اطمینان می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده، از شناسایی ۱۲۰ هزار جریب زمین‌های دولتی، در ولایت بلخ خبر می‌دهد.

به گفته‌ی این کمیسیون، در بیست سال گذشته، زمین‌های زیاد دولتی از سوی زورمندان در این ولایت غصب و به فروش رسیده است.

احسان الله وثیق، سکرتر کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌های غصب شده، گفت: «۱۲۰ هزار جریب زمین در بلخ مورد بررسی قرار گرفته است که ۲۰ هزار آن تشخیص و تثبیت شده و ۱۱ هزار جریب آن به بانک زمین‌های دولتی برگردانیده شده است.»

عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، گفت: «این‌جا زورمندان بودند که پروژه‌ها ساختند، تقسیم و توزیع کردند، نقشه و پلان جور کردند به مردم توزیع کردند به مردم سند و اسناد دادند پول‌شان را گرفتند، پول‌شان هم از طریق بانک جمع‌آوری شده اما درحقیقت زمین حکومتی است.»

اعضای این کمیسیون از مسوولان حکومتی بلخ، خواستار هم‌کاری جدی در بازگرداندن زمین‌های غصب شده در این ولایت شدند.

عبدالصمد، نماینده دادگاه عالی، گفت: «هزار جریب زمین است به ده‌جریب تیر می‌کنند این قسم نشود ‌ام‌روز اگر تیم تخنیکی تیر کرد فردا این کشف می‌شود، این‌جا استخبارات ولایت هم دست به‌کار است، استخبارات باید بیدار باشد.»

عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه، گفت: «بعضی افراد از ارایه اسناد عاجز هستند کمیسیون در مورد برگشت زمین‌شان اقدام می‌کند و اگر ضرورت و مظلومیتی داشته باشند تنها می‌توانند از‌امیر المؤمنین درخواست همکاری کنند.»

از سویی هم، سرپرست ولایت بلخ از شفافیت در روند واپس‌گیری زمین‌های غصب شده در این ولایت اطمینان می‌دهد.

محمد یوسف وفا، سرپرست ولایت بلخ، گفت: «ما وعده و اطمینان می‌دهیم فیصله که شما انجام می‌دهید و بعداً اگر تیم تخنیکی چیزی را ثابت ساخت عاجل اجرات خواهیم کرد، اگر شما یک روز، هفته و ماه‌ها اینجا بمانید.»

مسوولاین این کمیسیون می‌گویند که از آغاز فعالیت‌شان تا اکنون، ۷۰۰هزار جریب زمین را در سراسر کشور، از نزد زورمندان و غاصبان پس گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره