Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تجلیل از روز جهانی گردش‌گری در برخی ولایت‌ها

۲۷سپتمبر برابر است با روز جهانی گردش‌گری که از آن در برخی ولایت‌های کشور نیز گرامی‌داشت شد.

مسوولان محلی ولایت‌های بدخشان و بلخ در این روز می‌گویند که در یک سال پسین بیش از ۱۲۵هزار گردش‌گر داخلی و خارجی از جاذبه‌های تاریخی و تفریحی این ولایت‌ها دیدن کرده‌اند.

صدیقی لعل‌زاد، آمر گردش‌گری ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان، گفت: «تعداد زیادی از گردش‌گران داخلی و خارجی در بدخشان داشتیم که اگر گردش‌گران داخلی و خارجی را جمع کنیم شاید بیشتر از ۲۵ هزار گردش‌گر داخلی و خارجی به بدخشان امده باشند.»

عطا محمد ساهو، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ، گفت: «ما امسال در بلخ حدود ۱۱ صد گردش‌گر خارجی داشتیم که تقریبا ۵۰ هزار دالر به امارت نفع رسیده است و بیشتر از ۵۰۰ هزار دالر به صورت غیرمستقیم به بازار و هتل‌ها منفعت رسیده است.» 

از سویی هم، شماری از فعالان فرهنگی از امارت اسلامی خواستار مَرمت و بازسازی آبدات تاریخی و همچنان فراهم کردن سهولت‌ها برای گردش‌گران هستند.

عبدالبصیر وثیق، فعال فرهنگی، گفت: «در حفظ و نگهداشت آبدات تاریخی و جاذبه‌های گردش‌گری توجه بسیار جدی بکنند و همچنان زمینه را برای جذب سیاحان بین‌المللی و گردش‌گران داخلی فراهم بکنند.»

فردوس عالمی، فعال فرهنگی، گفت: «باید روی این‌که جاذبه‌های توریستی برای تمام سیاحین جهان معرفی شوند، برنامه‌های عملی و خوبی داشته باشند.»

این درحالی‌ست که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی و تامین شدن امنیت، در دو سال پسین بیش از چهار هزار گردش‌گر خارجی از مکان‌های تاریخی و تفریحی کشور در ولایت‌‎های گونه‌گون دیدن کرده‌اند.

تجلیل از روز جهانی گردش‌گری در برخی ولایت‌ها

از سویی هم، شماری از فعالان فرهنگی از امارت اسلامی خواستار مَرمت و بازسازی آبدات تاریخی و همچنان فراهم کردن سهولت‌ها برای گردش‌گران هستند.

تصویر بندانگشتی

۲۷سپتمبر برابر است با روز جهانی گردش‌گری که از آن در برخی ولایت‌های کشور نیز گرامی‌داشت شد.

مسوولان محلی ولایت‌های بدخشان و بلخ در این روز می‌گویند که در یک سال پسین بیش از ۱۲۵هزار گردش‌گر داخلی و خارجی از جاذبه‌های تاریخی و تفریحی این ولایت‌ها دیدن کرده‌اند.

صدیقی لعل‌زاد، آمر گردش‌گری ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان، گفت: «تعداد زیادی از گردش‌گران داخلی و خارجی در بدخشان داشتیم که اگر گردش‌گران داخلی و خارجی را جمع کنیم شاید بیشتر از ۲۵ هزار گردش‌گر داخلی و خارجی به بدخشان امده باشند.»

عطا محمد ساهو، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ، گفت: «ما امسال در بلخ حدود ۱۱ صد گردش‌گر خارجی داشتیم که تقریبا ۵۰ هزار دالر به امارت نفع رسیده است و بیشتر از ۵۰۰ هزار دالر به صورت غیرمستقیم به بازار و هتل‌ها منفعت رسیده است.» 

از سویی هم، شماری از فعالان فرهنگی از امارت اسلامی خواستار مَرمت و بازسازی آبدات تاریخی و همچنان فراهم کردن سهولت‌ها برای گردش‌گران هستند.

عبدالبصیر وثیق، فعال فرهنگی، گفت: «در حفظ و نگهداشت آبدات تاریخی و جاذبه‌های گردش‌گری توجه بسیار جدی بکنند و همچنان زمینه را برای جذب سیاحان بین‌المللی و گردش‌گران داخلی فراهم بکنند.»

فردوس عالمی، فعال فرهنگی، گفت: «باید روی این‌که جاذبه‌های توریستی برای تمام سیاحین جهان معرفی شوند، برنامه‌های عملی و خوبی داشته باشند.»

این درحالی‌ست که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی و تامین شدن امنیت، در دو سال پسین بیش از چهار هزار گردش‌گر خارجی از مکان‌های تاریخی و تفریحی کشور در ولایت‌‎های گونه‌گون دیدن کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره