Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرنوشت نامعلوم بودجه سال مالی ۱۴۰۲ پس از توشیح

با آنکه بودجه سال مالی ۱۴۰۲ از سوی حکومت سرپرست توشیح شده؛ اما مقدار و چگونگی هزینه آن تا کنون روشن نیست.

از سال مالی ۱۴۰۲ خورشیدی نزدیک به چهار ماه می‌گذرد و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی یک ماه پیش اعلام کرد که بودجه امسال از سوی رهبری امارت اسلامی توشیح شده است.

وزارت مالیه تااکنون درباره‌ی مقدار این بودجه جزییات نداده است.

وزارت اقتصاد هم درباره‌ی بودجه سال مالی ۱۴۰۲ جزییات نداده؛ اما عبداللطیف نظری، معین مسلکی این وزارت می‌گوید که برای رشد اقتصادی کشور بودجه کافی در پروژه‌های توسعه‌ا‌ی در نظر گرفته شده است.

آقای نظری به طلوع‌نیوز گفت: «در بودجه امسال تمامی جوانب توسعه و پیشرفت افغانستان مورد توجه قرار گرفته. توسعه اقتصادی و تقویت زیرساخت‌ها و زیربناهای افغانستان همچنان مورد توجه و دقت نظر قرار دارند.»

از سویی‌هم، برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای فعالیت بهتر نهادهای حکومتی و اجرای پروژه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی نیاز است تا بودجه مورد نیاز در اختیار نهادهای مسوول قرار گیرد.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «هرچند تا حال میزان بودجه و مقدار بودجه اعلام نشده و مردم در یک سر در گمی متاسفانه بسر می‌برند. این می‌تواند یک اثر منفی و نامطلوب را به پیکر اقتصاد متاسفانه وارد کند.»

میر شکیب میر، یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گوید: «در صورتی‌که بودجه در اختیار نهادهای دولتی قرار نگیرد، روند عرضه خدمات عامه می‌تواند به سکتگی مواجه شود و این تاثیر نامطلوب را بالای رشد و توسعه اقتصادی و عرضه خدمات عامه در کل می‌تواند که از خود بجا بگذارد.»

خواستیم دیدگاه وزارت مالیه را نیز در این باره داشته باشیم؛ اما با تماس‌های پی‌هم موفق به این کار نشدیم.

در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، ۲۳۱ میلیارد افغانی برای بودجه عادی و توسعه‌یی در نظر گرفته شده بود؛ اما سهم بودجه توسعه‌یی در این سال به مراتب نسبت به سال‌های پیش کاهش یافت و بسیاری پروژه‌های توسعه‌یی در کشور عملی نشدند.

سرنوشت نامعلوم بودجه سال مالی ۱۴۰۲ پس از توشیح

خواستیم دیدگاه وزارت مالیه را نیز در این باره داشته باشیم؛ اما با تماس‌های پی‌هم موفق به این کار نشدیم.

تصویر بندانگشتی

با آنکه بودجه سال مالی ۱۴۰۲ از سوی حکومت سرپرست توشیح شده؛ اما مقدار و چگونگی هزینه آن تا کنون روشن نیست.

از سال مالی ۱۴۰۲ خورشیدی نزدیک به چهار ماه می‌گذرد و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی یک ماه پیش اعلام کرد که بودجه امسال از سوی رهبری امارت اسلامی توشیح شده است.

وزارت مالیه تااکنون درباره‌ی مقدار این بودجه جزییات نداده است.

وزارت اقتصاد هم درباره‌ی بودجه سال مالی ۱۴۰۲ جزییات نداده؛ اما عبداللطیف نظری، معین مسلکی این وزارت می‌گوید که برای رشد اقتصادی کشور بودجه کافی در پروژه‌های توسعه‌ا‌ی در نظر گرفته شده است.

آقای نظری به طلوع‌نیوز گفت: «در بودجه امسال تمامی جوانب توسعه و پیشرفت افغانستان مورد توجه قرار گرفته. توسعه اقتصادی و تقویت زیرساخت‌ها و زیربناهای افغانستان همچنان مورد توجه و دقت نظر قرار دارند.»

از سویی‌هم، برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای فعالیت بهتر نهادهای حکومتی و اجرای پروژه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی نیاز است تا بودجه مورد نیاز در اختیار نهادهای مسوول قرار گیرد.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «هرچند تا حال میزان بودجه و مقدار بودجه اعلام نشده و مردم در یک سر در گمی متاسفانه بسر می‌برند. این می‌تواند یک اثر منفی و نامطلوب را به پیکر اقتصاد متاسفانه وارد کند.»

میر شکیب میر، یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گوید: «در صورتی‌که بودجه در اختیار نهادهای دولتی قرار نگیرد، روند عرضه خدمات عامه می‌تواند به سکتگی مواجه شود و این تاثیر نامطلوب را بالای رشد و توسعه اقتصادی و عرضه خدمات عامه در کل می‌تواند که از خود بجا بگذارد.»

خواستیم دیدگاه وزارت مالیه را نیز در این باره داشته باشیم؛ اما با تماس‌های پی‌هم موفق به این کار نشدیم.

در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، ۲۳۱ میلیارد افغانی برای بودجه عادی و توسعه‌یی در نظر گرفته شده بود؛ اما سهم بودجه توسعه‌یی در این سال به مراتب نسبت به سال‌های پیش کاهش یافت و بسیاری پروژه‌های توسعه‌یی در کشور عملی نشدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره