Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد رانندگان و مسافران از مسدودماندن شاه‌راه کابل-جلال‌آباد

شماری از رانندگان و مسافران از مسدود ماندن مسیر کابل-جلال‌آباد شکایت می‌کنند و از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهند تا هرچه زودتر این راه را که بر اثر لغزش کوه مسدود شده است باز کنند.

حفیظ الله، مسافر، گفت: «صبح هفت بجه من حرکت کردم می‌خواهم به لوگر بروم. اکنون ساعت سه بعد از ظهر است و ما در این جا بند مانده‌ایم. آن طرف هم راه خراب است و این طرف همچنان راه خراب است.»

سید بسمل، راننده، گفت: «این کار یک یا دو روز نیست، این سرک ترانزیتی است این سرک را باید امارت اسلامی بسازد و بالایش کار کند تا برای مردم سهولت ایجاد شود.»

همزمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌افزاید که پس از حادثه رانش سنگ‌ها بازرگانان کشور برای انتقال اقلام بازرگانی و ترانزیتی‌شان با چالش روبه‌رو شده‌اند.

خانجان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «یک حادثه غیر مترقبه رخ داده است. ما‌امید‌وار هستیم که به زودترین فرصت ساخته شود. ما فعلن انگور، خربوزه و سبزی را از کابل انتقال می‌دهیم، و این راه‌بندی واقعن برای ما مشکل ایجاد کرده و برای تاجران ما ضرر وارد کرده است.»

با این حال، وزارت فواید عامه می‌افزاید که هنوز هم رانش سنگ از کوه در این مسیر ادامه دارد و این وزارت آماده است که با توقف رانش سنگ، عملیات پاک‌سازی سنگ‌ها در این مسیر را آغاز کند.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه، گفت: «مسیر بدیل یا فرعی‌یی که از سوی وزارت فواید عامه احداث شده است، ظرفیت عبور و مرور وسایط باربری و بلند تناژ را ندارد و وزارت فواید عامه از رانندگان وسایط بلند تناژ می‌خواهد که الی پاک‌کاری مسیر کابل-جلال آباد از راه لته بند ویا هم از مسیر ولسوالی تگاب کاپیسا رفت و آمد نمایند.»

وزارت فواید عامه همچنان تأکید می‌کند که رانش سنگ هنوز هم به گونه‌ی وقفه‌یی جریان دارد و از رانندگان و مسافران می‌خواهد تا در رفت و آمد از مسیر فرعی تازه ساخته شده، احتیاط کنند.

انتقاد رانندگان و مسافران از مسدودماندن شاه‌راه کابل-جلال‌آباد

همزمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌افزاید که پس از حادثه رانش سنگ‌ها بازرگانان کشور برای انتقال اقلام بازرگانی و ترانزیتی‌شان با چالش روبه‌رو شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از رانندگان و مسافران از مسدود ماندن مسیر کابل-جلال‌آباد شکایت می‌کنند و از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهند تا هرچه زودتر این راه را که بر اثر لغزش کوه مسدود شده است باز کنند.

حفیظ الله، مسافر، گفت: «صبح هفت بجه من حرکت کردم می‌خواهم به لوگر بروم. اکنون ساعت سه بعد از ظهر است و ما در این جا بند مانده‌ایم. آن طرف هم راه خراب است و این طرف همچنان راه خراب است.»

سید بسمل، راننده، گفت: «این کار یک یا دو روز نیست، این سرک ترانزیتی است این سرک را باید امارت اسلامی بسازد و بالایش کار کند تا برای مردم سهولت ایجاد شود.»

همزمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌افزاید که پس از حادثه رانش سنگ‌ها بازرگانان کشور برای انتقال اقلام بازرگانی و ترانزیتی‌شان با چالش روبه‌رو شده‌اند.

خانجان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «یک حادثه غیر مترقبه رخ داده است. ما‌امید‌وار هستیم که به زودترین فرصت ساخته شود. ما فعلن انگور، خربوزه و سبزی را از کابل انتقال می‌دهیم، و این راه‌بندی واقعن برای ما مشکل ایجاد کرده و برای تاجران ما ضرر وارد کرده است.»

با این حال، وزارت فواید عامه می‌افزاید که هنوز هم رانش سنگ از کوه در این مسیر ادامه دارد و این وزارت آماده است که با توقف رانش سنگ، عملیات پاک‌سازی سنگ‌ها در این مسیر را آغاز کند.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه، گفت: «مسیر بدیل یا فرعی‌یی که از سوی وزارت فواید عامه احداث شده است، ظرفیت عبور و مرور وسایط باربری و بلند تناژ را ندارد و وزارت فواید عامه از رانندگان وسایط بلند تناژ می‌خواهد که الی پاک‌کاری مسیر کابل-جلال آباد از راه لته بند ویا هم از مسیر ولسوالی تگاب کاپیسا رفت و آمد نمایند.»

وزارت فواید عامه همچنان تأکید می‌کند که رانش سنگ هنوز هم به گونه‌ی وقفه‌یی جریان دارد و از رانندگان و مسافران می‌خواهد تا در رفت و آمد از مسیر فرعی تازه ساخته شده، احتیاط کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره