Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت: تولید گندم امسال ۱۳ درصد افزایش دارد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری آمار داده که امسال چهار اعشاریه سه میلیون تُن گندم در کشور تولید شده که در مقایسه با سال‌پار، سیزده درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی این وزارت به طلوع‌نیوز گفته است که مقدار زیادی از گندم‌های تولیدشده از ولایت‌های هلمند، قندهار، هرات و کندز بدست آمده‌اند.

آقای مستعین در این باره افزود:  «۳.۸ میلیون متریک تُن گندم آبی ۵۴۸ هزار متریک تُن گندم للمی هستند امسال در سرار کشور ۲.۲ میلیون هکتار زمین گندم کشت شده بود که ۱.۳۴ میلیون هکتار زمین گندم آبی و ۶۸۰ هزار آن گندم للمی کشت شده بود.»

در همین حال، شماری از کشاورزان به این باورند که به منظور افزایش میزان فرآورده‌های کشاورزی در کشور، نیاز است تا امارت اسلامی از آنان پشتیبانی کند.

یکی از کشاورزان گفت: «مشکلات کشاورزان کم‌آبی بود و دومش بالا رفتن کود کیمیاوی بود و مردم نتوانستند به اندازی کافی به زمین‌های خود کود کیمیاوی بدهند.»

در سوی دیگر، اتاق زراعت و مالداری بر مکانیزه شدن بخش کشاورزی کشور تاکید دارد. به باور مسوولان در این اتاق، سرمایه‌گذاری در امر میکانیزه شدن کشاورزی نیاز جدی است و کشور را به خودبسندگی می‌رساند.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اول اتاق زراعت و مالداری به طلوع‌نیوز گفت: «اگر به مثل کانال قوش تیپه دیگر کانال‌ها نیز ایجاد شود و استفاده شود ما می‌توانیم تولید گندم را حتا به صادرات برسانیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت، افغانستان سالانه به بیش از شش اعشاریه شش میلیون تن گندم نیاز دارد که در حال حاضر بخشی از نیازمندی‌اش را از کشورهای آسیای مرکزی وارد می‌کند.

وزارت زراعت: تولید گندم امسال ۱۳ درصد افزایش دارد

در همین حال، شماری از کشاورزان به این باورند که به منظور افزایش میزان فرآورده‌های کشاورزی در کشور، نیاز است تا امارت اسلامی از آنان پشتیبانی کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری آمار داده که امسال چهار اعشاریه سه میلیون تُن گندم در کشور تولید شده که در مقایسه با سال‌پار، سیزده درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی این وزارت به طلوع‌نیوز گفته است که مقدار زیادی از گندم‌های تولیدشده از ولایت‌های هلمند، قندهار، هرات و کندز بدست آمده‌اند.

آقای مستعین در این باره افزود:  «۳.۸ میلیون متریک تُن گندم آبی ۵۴۸ هزار متریک تُن گندم للمی هستند امسال در سرار کشور ۲.۲ میلیون هکتار زمین گندم کشت شده بود که ۱.۳۴ میلیون هکتار زمین گندم آبی و ۶۸۰ هزار آن گندم للمی کشت شده بود.»

در همین حال، شماری از کشاورزان به این باورند که به منظور افزایش میزان فرآورده‌های کشاورزی در کشور، نیاز است تا امارت اسلامی از آنان پشتیبانی کند.

یکی از کشاورزان گفت: «مشکلات کشاورزان کم‌آبی بود و دومش بالا رفتن کود کیمیاوی بود و مردم نتوانستند به اندازی کافی به زمین‌های خود کود کیمیاوی بدهند.»

در سوی دیگر، اتاق زراعت و مالداری بر مکانیزه شدن بخش کشاورزی کشور تاکید دارد. به باور مسوولان در این اتاق، سرمایه‌گذاری در امر میکانیزه شدن کشاورزی نیاز جدی است و کشور را به خودبسندگی می‌رساند.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اول اتاق زراعت و مالداری به طلوع‌نیوز گفت: «اگر به مثل کانال قوش تیپه دیگر کانال‌ها نیز ایجاد شود و استفاده شود ما می‌توانیم تولید گندم را حتا به صادرات برسانیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت، افغانستان سالانه به بیش از شش اعشاریه شش میلیون تن گندم نیاز دارد که در حال حاضر بخشی از نیازمندی‌اش را از کشورهای آسیای مرکزی وارد می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره