Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
برنامه ویژه

ویژه برنامه - آیا خلاقیت‌های زنان متشبث بر سختی‌ها غلبه خواهد کرد؟

با آنکه محدودیت‌های وضع شده از سوی امارت اسلامی در عرصه‌های مختلف هنوز سد راه کار، تحصیل و حتا زندگی زنان و دختران قرار دارد؛ اما زنان متشبث توانسته‌اند به کار و فعالیت‌های شان ادامه دهند.

اما چالش‌ها فراراه ادامه فعالیت زنان تجارت‌پیشه کدام هاست؟

عایشه شریفی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • فریبا نوری، رییس شرکت تجارتی بانو نور و عضو هیات مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان
  • عزیزه مومند، رییس شرکت تولیدی توپ و چرم باب مسکا
  • فرشته هاشمی، رییس شرکت صنایع دستی هاشمی
  • بهناز سلجوقی، رییس اتاق تجارت زنان در زون غرب
برنامه ویژه

ویژه برنامه - آیا خلاقیت‌های زنان متشبث بر سختی‌ها غلبه خواهد کرد؟

با آنکه محدودیت‌های وضع شده از سوی امارت اسلامی در عرصه‌های مختلف هنوز سد راه کار، تحصیل و حتا زندگی زنان و دختران قرار دارد؛ اما زنان متشبث توانسته‌اند به کار و فعالیت‌های شان ادامه دهند.

اما چالش‌ها فراراه ادامه فعالیت زنان تجارت‌پیشه کدام هاست؟

عایشه شریفی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • فریبا نوری، رییس شرکت تجارتی بانو نور و عضو هیات مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان
  • عزیزه مومند، رییس شرکت تولیدی توپ و چرم باب مسکا
  • فرشته هاشمی، رییس شرکت صنایع دستی هاشمی
  • بهناز سلجوقی، رییس اتاق تجارت زنان در زون غرب

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews