Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آماده‌گی ورزشکاران شنای کشور برای شرکت در رقابت‌های پارالمپیک

ورزشکاران شنای فدراسیون پارالمپیک کشور برای حضور در رقابتهای پارالمپیک قهرمانی جهان در اماده گی به سرمیبرند.

این شناگران از سه ماه بدین سو تمرینات فشرده را در کابل اغاز کرده اند.

رقابتهای قهرمانی پاراالمپیک ۲۰۱۷ میلادی جهان تا دوماه دیگر با میزبانی مکسیکو برگذارمیشوند.

اینان شناگران برتر فدراسیون پارالمپیک کشور هستند که بربنیاد کارت سفید به بازی های پارالمپیک قهرمانی جهان دعوت شده اند.

این ورزشکاران  از بهر حضور پرقدرت در این رقابتها همه روزه به اینجا می‌یایند و آماده گی میگیرند.

محمد ملک صبر شناگر دو پا اش را به اثر برخورد با ماین از دست داده اما معلولیت نتوانست مانع پیشرفت او در زنده گی شود بویژه ورزش.

این ورزشکار برتر کشور اکنون حضور در رقابتهای جهانی پارالمپیک و بدست اوردن مدال ازاین رقابتها به بزرگترین ارزوی او مبدل شده است .

پش از این عباس کریمی دیگر شناگر برتر کشور از رقابتهای کسب سهمیه قاره امریکا توانست با توانایی های خود جوازحضور به این رقابتهای را بدست بیاورد.

بازی‎های پارالمپیک قهرمانی جهان ۲۰۱۷ میلادی تا دو نیم ماه دیگر با میزبانی مکسیکو برگذارخواهند شد و دراین بازی ها به نماینده گی از افغانستان سه شناگر، یک وزن بردار و یک ورزشکار هم در بخش پاورلفتنگ حضور خواهند داشت.

آماده‌گی ورزشکاران شنای کشور برای شرکت در رقابت‌های پارالمپیک

به گفتۀ مقام‌ها، رقابت‌های قهرمانی پاراالمپیک ۲۰۱۷ میلادی جهان تا دو ماه دیگر با میزبانی مکسیکو برگذار می‎شوند.

Thumbnail

ورزشکاران شنای فدراسیون پارالمپیک کشور برای حضور در رقابتهای پارالمپیک قهرمانی جهان در اماده گی به سرمیبرند.

این شناگران از سه ماه بدین سو تمرینات فشرده را در کابل اغاز کرده اند.

رقابتهای قهرمانی پاراالمپیک ۲۰۱۷ میلادی جهان تا دوماه دیگر با میزبانی مکسیکو برگذارمیشوند.

اینان شناگران برتر فدراسیون پارالمپیک کشور هستند که بربنیاد کارت سفید به بازی های پارالمپیک قهرمانی جهان دعوت شده اند.

این ورزشکاران  از بهر حضور پرقدرت در این رقابتها همه روزه به اینجا می‌یایند و آماده گی میگیرند.

محمد ملک صبر شناگر دو پا اش را به اثر برخورد با ماین از دست داده اما معلولیت نتوانست مانع پیشرفت او در زنده گی شود بویژه ورزش.

این ورزشکار برتر کشور اکنون حضور در رقابتهای جهانی پارالمپیک و بدست اوردن مدال ازاین رقابتها به بزرگترین ارزوی او مبدل شده است .

پش از این عباس کریمی دیگر شناگر برتر کشور از رقابتهای کسب سهمیه قاره امریکا توانست با توانایی های خود جوازحضور به این رقابتهای را بدست بیاورد.

بازی‎های پارالمپیک قهرمانی جهان ۲۰۱۷ میلادی تا دو نیم ماه دیگر با میزبانی مکسیکو برگذارخواهند شد و دراین بازی ها به نماینده گی از افغانستان سه شناگر، یک وزن بردار و یک ورزشکار هم در بخش پاورلفتنگ حضور خواهند داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره