Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار رهبر حوثی‌ها در صورت حمله واشنگتن بر یمن

رهبر حوثی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردارند درباره تبدیل دریای سرخ به صحنه جنگی جدید به امریکا هشدار داده است.

عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌های یمن گفت: «اگر امریکایی‌ها وسوسه شوند که با هدف قرار دادن کشور ما یا جنگ با آن، به تشدد متوسل و مرتکب حماقت شوند، بیکار نخواهیم ماند.»

وی در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که هر گونه هدف قرار دادن کشورش توسط امریکا با ایستادگی حوثی‌ها مقابل خواهد شد و ناوهای جنگی، منافع و ناوبری امریکایی را هدف موشک ها، پهپادها و عملیات نظامی خود قرار خواهند داد.

الحوثی گفت: «تا زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواهند وارد جنگ مستقیم با ما شوند، باید بدانند که ما کسانی نیستیم که از آنها می‌ترسیم و آنها با یک ملت کامل روبرو هستند».

او همچنان گفته که امریکا با چیزی سخت‌تر از آنچه در افغانستان و ویتنام روبرو شده اند، مواجه خواهند شد.

سخنان او پس از آن بیان شد که ایالات متحده اعلام کرد در حال ایجاد یک نیروی دریایی چندملیتی برای محافظت از عبور کشتی‌ها از دریای سرخ در برابر حملات حوثی‌ها است.

حوثی‌ها همچنان می‌گویند به حملات خود به کشتی‌هایی که یا متعلق به اسراییل هستند یا از اسرایيل حمایت می‌کنند، درحالی‌که جنگ در نوار غزه جریان دارد، ادامه خواهند داد.

هشدار رهبر حوثی‌ها در صورت حمله واشنگتن بر یمن

الحوثی گفت: «تا زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواهند وارد جنگ مستقیم با ما شوند، باید بدانند که ما کسانی نیستیم که از آنها می‌ترسیم و آنها با یک ملت کامل روبرو هستند».

Thumbnail

رهبر حوثی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردارند درباره تبدیل دریای سرخ به صحنه جنگی جدید به امریکا هشدار داده است.

عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌های یمن گفت: «اگر امریکایی‌ها وسوسه شوند که با هدف قرار دادن کشور ما یا جنگ با آن، به تشدد متوسل و مرتکب حماقت شوند، بیکار نخواهیم ماند.»

وی در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که هر گونه هدف قرار دادن کشورش توسط امریکا با ایستادگی حوثی‌ها مقابل خواهد شد و ناوهای جنگی، منافع و ناوبری امریکایی را هدف موشک ها، پهپادها و عملیات نظامی خود قرار خواهند داد.

الحوثی گفت: «تا زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواهند وارد جنگ مستقیم با ما شوند، باید بدانند که ما کسانی نیستیم که از آنها می‌ترسیم و آنها با یک ملت کامل روبرو هستند».

او همچنان گفته که امریکا با چیزی سخت‌تر از آنچه در افغانستان و ویتنام روبرو شده اند، مواجه خواهند شد.

سخنان او پس از آن بیان شد که ایالات متحده اعلام کرد در حال ایجاد یک نیروی دریایی چندملیتی برای محافظت از عبور کشتی‌ها از دریای سرخ در برابر حملات حوثی‌ها است.

حوثی‌ها همچنان می‌گویند به حملات خود به کشتی‌هایی که یا متعلق به اسراییل هستند یا از اسرایيل حمایت می‌کنند، درحالی‌که جنگ در نوار غزه جریان دارد، ادامه خواهند داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره