Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اندوه محرومیت از تحصیل؛ دخترانی که هنوزهم چشم به راه اند

همزمان با آغاز آزمون نهایی سمستر بهاری دانش‌جویان پسر در ۱۴۰۲، دختران دانش‌جو می‌گویند که دور ماندن از آموزش، آنان را سخت اندوهگین ساخته است.

دختران بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهند تا فرصت آموزش را از آنان نگیرد و دانشگاه‌ها را به روی دختران دانش‌جو باز کند.

به باور دختران، بسته ماندن دانشگاه‌ها سبب عقب ماندگی این قشر جامعه می‌شود.

خجسته، دانش‌جو، به طلوع‌نیوز گفت: «امتحان‌ها شروع شده است و پسران اجازه دارند که  امتحان بدهند. اجازه دارند که به دانشگاه‌ها بروند؛ ولی دختران اجازه ندارند، چرا؟ دلیل چیست؟»

مریم، یکی دیگر از دانش‌جویان، گفت: «یک حالتی است که همه ما به انزوا رفته‌ایم. تنها خواست ما از حکومت همین است که هرچه زودتر دانشگاه‌ها و مکتب‌ها را باز کنند تا این که ما و دوستان ما درس خوانده بتوانیم.»

از سوی دیگر، حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور در دیدار با نماینده ویژه جاپان برای افغانستان بار دیگر خواهان بازگشایی دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران شده است.

ثریا پیکان، فعال حقوق زن، به طلوع‌نیوز گفت: «آموزش دختران در جامعه افغانستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و می‌تواند در رشد و شگوفایی کشور نقش به‌سزایی داشته باشد؛ اما متاسفانه تا اکنون درهای آموزش برای دختران بسته است.»

هم‌زمان با این، وزیر دولت برای همکاری‌های بین‌المللی قطر در دیدار با مقام‌های ایتالیایی درباره راه‌های همکاری در بخش بهداشت و آموزش در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «قطر چون دید خوبی در باره طالبان دارد و می‌خواهد که با افغانستان همکاری کنند، بنابراین لابی‌گری و دیدوبازدید با جهان در خصوص افغانستان مفید واقع خواهد شد، به ویژه در آموزش دختران و اشتغال کار خانم‌ها.»

این در حالی‌ست که نزدیک به شش ماه از بسته ماندن دانشگاه‌ها به روی دختران در کشور می‌گذرد؛ هرچند این موضوع واکنش‌های جهانی را در پی داشته است؛ اما تا اکنون از بازگشایی دورازه‌های دانشگاه‌ها به روی دختران در کشور خبری نیست.

امارت اسلامی پیش از این گفته است که این مساله [بسته ماندن دانشگاه‌ها] دایمی نیست و تلاش می‌شود تا هرچه زود دانشگاه به روی دختران باز شوند.

اندوه محرومیت از تحصیل؛ دخترانی که هنوزهم چشم به راه اند

وزیر دولت برای همکاری‌های بین‌المللی قطر در دیدار با مقام‌های ایتالیایی درباره راه‌های همکاری در بخش بهداشت و آموزش در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

تصویر بندانگشتی

همزمان با آغاز آزمون نهایی سمستر بهاری دانش‌جویان پسر در ۱۴۰۲، دختران دانش‌جو می‌گویند که دور ماندن از آموزش، آنان را سخت اندوهگین ساخته است.

دختران بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهند تا فرصت آموزش را از آنان نگیرد و دانشگاه‌ها را به روی دختران دانش‌جو باز کند.

به باور دختران، بسته ماندن دانشگاه‌ها سبب عقب ماندگی این قشر جامعه می‌شود.

خجسته، دانش‌جو، به طلوع‌نیوز گفت: «امتحان‌ها شروع شده است و پسران اجازه دارند که  امتحان بدهند. اجازه دارند که به دانشگاه‌ها بروند؛ ولی دختران اجازه ندارند، چرا؟ دلیل چیست؟»

مریم، یکی دیگر از دانش‌جویان، گفت: «یک حالتی است که همه ما به انزوا رفته‌ایم. تنها خواست ما از حکومت همین است که هرچه زودتر دانشگاه‌ها و مکتب‌ها را باز کنند تا این که ما و دوستان ما درس خوانده بتوانیم.»

از سوی دیگر، حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور در دیدار با نماینده ویژه جاپان برای افغانستان بار دیگر خواهان بازگشایی دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران شده است.

ثریا پیکان، فعال حقوق زن، به طلوع‌نیوز گفت: «آموزش دختران در جامعه افغانستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و می‌تواند در رشد و شگوفایی کشور نقش به‌سزایی داشته باشد؛ اما متاسفانه تا اکنون درهای آموزش برای دختران بسته است.»

هم‌زمان با این، وزیر دولت برای همکاری‌های بین‌المللی قطر در دیدار با مقام‌های ایتالیایی درباره راه‌های همکاری در بخش بهداشت و آموزش در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «قطر چون دید خوبی در باره طالبان دارد و می‌خواهد که با افغانستان همکاری کنند، بنابراین لابی‌گری و دیدوبازدید با جهان در خصوص افغانستان مفید واقع خواهد شد، به ویژه در آموزش دختران و اشتغال کار خانم‌ها.»

این در حالی‌ست که نزدیک به شش ماه از بسته ماندن دانشگاه‌ها به روی دختران در کشور می‌گذرد؛ هرچند این موضوع واکنش‌های جهانی را در پی داشته است؛ اما تا اکنون از بازگشایی دورازه‌های دانشگاه‌ها به روی دختران در کشور خبری نیست.

امارت اسلامی پیش از این گفته است که این مساله [بسته ماندن دانشگاه‌ها] دایمی نیست و تلاش می‌شود تا هرچه زود دانشگاه به روی دختران باز شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره