Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دادگاهی شدن دو سرباز ترک به جرم تجاوز جنسی بر زن پناهجوی افغان

دادگاهی در ترکیه دو سرباز این کشور را به اتهام تجاوز جنسی بر یک زن پناهجوی افغان، به ۳۲ و ۳۷ سال زندان محکوم کرده است.

بربنیاد گزارش‌ها، این دو سرباز در دوم جدی سال گذشته خورشیدی در ولایت وان در شرق ترکیه، هنگام برگشت‌ دادن پناهجویان افغانستان به ایران بر این زن تجاوز کرده‌اند.

همزمان، فعالان حقوق مهاجران به این باورند که افزایش فقر، مشکلات اقتصادی و نبود فرصت‌های کاری از علت‌های بنیادی مهاجرت‌های غیرقانونی شهروندان کشور است.

آصفه استانکزی، فعال حقوق مهاجران گفت: «برای بهبود اوضاع مهاجرین، جدا از گفت‌وگوهای دیپلوماتیکی باید مسوولین امارت اسلامی زمینه اشتغال و زندگی باثبات را برای شهروندان فراهم سازد تا مانع این نوع مهاجرت‌ها گردند.»

در همین حال، مهاجران افغان در پاکستان، ایران، ترکیه و کشورهای دیگر جهان می‌گویند که در اوضاع  بدی بسر می‌برند و از حقوق شهروندی، آموزش، کار مناسب و حقوق دیگر برخوردار نیستند.

فیض الله ترک، مهاجر افغان در پاکستان گفت: «متاسفانه در مورد حق و حقوق مهاجران در جهان اگر بگوییم، مهاجران افغان اصلن حقوقی ندارند که از طرف کشوری یا نهادی تامین شود. هر روز می‌بینیم که مهاجران افغان از طرف پولیس و اشخاص چه در ایران چه در پاکستان و چه در کشورهای اروپایی لت و کوب می‌شوند.»

این در حالی‌ست که در سال‌های پسین گزارش‌های گوناگون از بدرفتاری نظامیان برخی از کشورها به شمول ترکیه در برابر مهاجران افغان پخش شده‌اند.

دادگاهی شدن دو سرباز ترک به جرم تجاوز جنسی بر زن پناهجوی افغان

در همین حال، مهاجران افغان در پاکستان، ایران، ترکیه و کشورهای دیگر جهان می‌گویند که در اوضاع  بدی بسر می‌برند و از حقوق شهروندی برخوردار نیستند.

تصویر بندانگشتی

دادگاهی در ترکیه دو سرباز این کشور را به اتهام تجاوز جنسی بر یک زن پناهجوی افغان، به ۳۲ و ۳۷ سال زندان محکوم کرده است.

بربنیاد گزارش‌ها، این دو سرباز در دوم جدی سال گذشته خورشیدی در ولایت وان در شرق ترکیه، هنگام برگشت‌ دادن پناهجویان افغانستان به ایران بر این زن تجاوز کرده‌اند.

همزمان، فعالان حقوق مهاجران به این باورند که افزایش فقر، مشکلات اقتصادی و نبود فرصت‌های کاری از علت‌های بنیادی مهاجرت‌های غیرقانونی شهروندان کشور است.

آصفه استانکزی، فعال حقوق مهاجران گفت: «برای بهبود اوضاع مهاجرین، جدا از گفت‌وگوهای دیپلوماتیکی باید مسوولین امارت اسلامی زمینه اشتغال و زندگی باثبات را برای شهروندان فراهم سازد تا مانع این نوع مهاجرت‌ها گردند.»

در همین حال، مهاجران افغان در پاکستان، ایران، ترکیه و کشورهای دیگر جهان می‌گویند که در اوضاع  بدی بسر می‌برند و از حقوق شهروندی، آموزش، کار مناسب و حقوق دیگر برخوردار نیستند.

فیض الله ترک، مهاجر افغان در پاکستان گفت: «متاسفانه در مورد حق و حقوق مهاجران در جهان اگر بگوییم، مهاجران افغان اصلن حقوقی ندارند که از طرف کشوری یا نهادی تامین شود. هر روز می‌بینیم که مهاجران افغان از طرف پولیس و اشخاص چه در ایران چه در پاکستان و چه در کشورهای اروپایی لت و کوب می‌شوند.»

این در حالی‌ست که در سال‌های پسین گزارش‌های گوناگون از بدرفتاری نظامیان برخی از کشورها به شمول ترکیه در برابر مهاجران افغان پخش شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره