Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هیات عالمان دینی در دیدار با متقی؛ کشورهای اسلامی از ا.ا پشتیبانی کنند

هیات عالمان دینی کشورهای اسلامی در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، درباره‌ی چالش‌های افغانستان و مردم فلسطین گفت‌وگو کرده‌اند.

سرپرست وزارت خارجه در این دیدار از تامین امنیت در کشور اطمینان داده، تاکید کرد که افغانستان در بخش‌های گوناگون پیشرفت‌های خوب داشته است.

به گفته‌ی امیرخان متقی، برای نخسین‌بار است که افغانستان در فهرست تولیدکنندگان تیل شامل شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «هدف این هیات این بود که بیایند وضعیت افغانستان و تشکیل نظام را از نزدیک دیدن کنند با مسوولین صحبت‌های داشته باشند و مشوره‌های لازم هم دارند در این زمینه.»

برخی از اعضای این هیات در دیدار با سرپرست وزارت خارجه، خواهان پشتیبانی کشورهای اسلامی از افغانستان شده‌اند.

به گفته‌ی سخنگوی وزارت خارجه، دکتور علی قره داغی، رییس این هیات، گفته که موضوع فلسطین تنها ربطی به یک یا دو کشور ندارد و آن را موضوع مرتبط به همه جهان اسلامی خواند.

محمد اجمل زرمتی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «دید و بازدید غیررسمی است که در این میدیا گروپ هم شامل است جامعه مدنی هم است یا می‌خواهند یک ابتکار کنند این‌ها می‌خواهند یک پل ارتباطی باشند که در آن بیش‌تر وزیران خارجه اشتراک می‌کنند و تصمیم گیرنده هستند.»

اما سفر این هیات به افغانستان چه اندازه تاثیرگذار خواهد بود؟

صفی‌الله عرب‌زاده، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «ملت‌های که علمای شان را به افغانستان و یا جای دیگر روان می‌کنند اصل برنامه و صحبت‌های شان برمبنای صحبت‌های خود دولت‌ها است و دولت‌ها هم تحت تاثیر ابر قدرت‌ها است.»

شاکر حیات، آگاه مسایل سیاسی گفت: «در آثار و افکار داکتر یوسف قرضاوی و اصول‌نامه علمای جهان اسلام موضوع تحصیل زنان و دموکراسی به عنوان یک روش پذیرفته شده است و بدون شک که به نظر من در این نشست به هردو مورد تاکید شده باشد.»

این هیات همچنان از زمین‌لرزه‌های پسین در افغانستان و اخراج اجباری مهاجران از پاکستان، نگرانی کرده و تاکید کرده‌اند که در این آزمون حکومت سرپرست موفق به درخواهد آمد.

هیات عالمان دینی در دیدار با متقی؛ کشورهای اسلامی از ا.ا پشتیبانی کنند

سرپرست وزارت خارجه در این دیدار از تامین امنیت در کشور اطمینان داده، تاکید کرد که افغانستان در بخش‌های گوناگون پیشرفت‌های خوب داشته است.

تصویر بندانگشتی

هیات عالمان دینی کشورهای اسلامی در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، درباره‌ی چالش‌های افغانستان و مردم فلسطین گفت‌وگو کرده‌اند.

سرپرست وزارت خارجه در این دیدار از تامین امنیت در کشور اطمینان داده، تاکید کرد که افغانستان در بخش‌های گوناگون پیشرفت‌های خوب داشته است.

به گفته‌ی امیرخان متقی، برای نخسین‌بار است که افغانستان در فهرست تولیدکنندگان تیل شامل شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «هدف این هیات این بود که بیایند وضعیت افغانستان و تشکیل نظام را از نزدیک دیدن کنند با مسوولین صحبت‌های داشته باشند و مشوره‌های لازم هم دارند در این زمینه.»

برخی از اعضای این هیات در دیدار با سرپرست وزارت خارجه، خواهان پشتیبانی کشورهای اسلامی از افغانستان شده‌اند.

به گفته‌ی سخنگوی وزارت خارجه، دکتور علی قره داغی، رییس این هیات، گفته که موضوع فلسطین تنها ربطی به یک یا دو کشور ندارد و آن را موضوع مرتبط به همه جهان اسلامی خواند.

محمد اجمل زرمتی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «دید و بازدید غیررسمی است که در این میدیا گروپ هم شامل است جامعه مدنی هم است یا می‌خواهند یک ابتکار کنند این‌ها می‌خواهند یک پل ارتباطی باشند که در آن بیش‌تر وزیران خارجه اشتراک می‌کنند و تصمیم گیرنده هستند.»

اما سفر این هیات به افغانستان چه اندازه تاثیرگذار خواهد بود؟

صفی‌الله عرب‌زاده، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «ملت‌های که علمای شان را به افغانستان و یا جای دیگر روان می‌کنند اصل برنامه و صحبت‌های شان برمبنای صحبت‌های خود دولت‌ها است و دولت‌ها هم تحت تاثیر ابر قدرت‌ها است.»

شاکر حیات، آگاه مسایل سیاسی گفت: «در آثار و افکار داکتر یوسف قرضاوی و اصول‌نامه علمای جهان اسلام موضوع تحصیل زنان و دموکراسی به عنوان یک روش پذیرفته شده است و بدون شک که به نظر من در این نشست به هردو مورد تاکید شده باشد.»

این هیات همچنان از زمین‌لرزه‌های پسین در افغانستان و اخراج اجباری مهاجران از پاکستان، نگرانی کرده و تاکید کرده‌اند که در این آزمون حکومت سرپرست موفق به درخواهد آمد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره