Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد دو مرکز بهداشتی در ولسوالی موسهی کابل

یک نهاد خیریه دو مرکز بهداشت را به‌منظور عرضه خدمات بهداشتی برای باشندگان ولسوالی موسهی در کابل ایجاد کرد.

عمیر حسن مسوول این نهاد خیریه می‌گوید که آنان به مدت سه سال در بخش‌های زراعت، آموزش و بهداشت به هزینه ۱۰ میلیون دالر در پنج ولایت برای شهروندان خدمات ارایه خواهند کرد.

حسن مسوول موسسه رفاه اسلامی افزود: «در مجموع این پروژه متشکل از سه بخش است. یک تعداد فرصت‌هاست که در بخش زراعت برای کشاورزان کمک می‌شود تا به پای خود ایستاد شوند یک بخش آن آموزش و بخش دیگر آن صحت است. این یک پروژه واحد است در هر بخش برای سه سال فعالیت خواهیم داشت. بخش بزرگ آن زراعت و بخش کوچک آن بهداشت است که در بخش بهداشت ۵ ولایت شامل است و خواست ما این است تا جوانان آینده به پای خود ایستاد شوند و هزینه این پروژه در هر سه بخش و پنج ولایت ۱۰ میلیون دالر است.»

باشندگان برخی از روستاهای ولسوالی موسهی می‌گویند که سال‌هاست که به مراکز بهداشتی دسترسی ندارند و برای تداوی بیماران شان، مسافت‌های دوری را طی می‌کنند تا به مراکز درمانی برسند.

حضرت شاه باشنده قریه عباس قولی گفت: «پنج‌صد خانه است در این قریه، در حوزه اول از ۱۵۰۰خانه هم زیاد است از کوتل حوزه اول شروع تا سنگ نوشته ما هیچ کلینیک صحی نداریم.»

محمد عاشق باشنده دیگری قریه عباس قولی گفت: «بسیار با مشکل روبه‌رو هستیم. در این قریه نه شفاخانه است نه دواخانه هیچ چیز نداریم.»

در همین حال، رییس صحت عامه کابل می‌گوید که وزارت صحت عامه با سی نهاد در کابل تفاهم‌نامه دارد تا امکانات بهداشتی را برای باشندگان پایتخت فراهم کنند.

رییس صحت عامه کابل افزود: «بر اساس همان قرارداد و تفاهم این‌جا خدمات جریان دارد در تمام ولایت کابل، سی تا چهل موسسه با ما همکاراند.»

پیش از این نیز سرپرست وزارت صحت عامه گفته بود که باشندگان سه صد ولسوالی در کشور به خدمات بهداشتی دسترسی کامل ندارند.

ایجاد دو مرکز بهداشتی در ولسوالی موسهی کابل

پیش از این نیز سرپرست وزارت صحت عامه گفته بود که باشندگان سه صد ولسوالی در کشور به خدمات بهداشتی دسترسی کامل ندارند.

تصویر بندانگشتی

یک نهاد خیریه دو مرکز بهداشت را به‌منظور عرضه خدمات بهداشتی برای باشندگان ولسوالی موسهی در کابل ایجاد کرد.

عمیر حسن مسوول این نهاد خیریه می‌گوید که آنان به مدت سه سال در بخش‌های زراعت، آموزش و بهداشت به هزینه ۱۰ میلیون دالر در پنج ولایت برای شهروندان خدمات ارایه خواهند کرد.

حسن مسوول موسسه رفاه اسلامی افزود: «در مجموع این پروژه متشکل از سه بخش است. یک تعداد فرصت‌هاست که در بخش زراعت برای کشاورزان کمک می‌شود تا به پای خود ایستاد شوند یک بخش آن آموزش و بخش دیگر آن صحت است. این یک پروژه واحد است در هر بخش برای سه سال فعالیت خواهیم داشت. بخش بزرگ آن زراعت و بخش کوچک آن بهداشت است که در بخش بهداشت ۵ ولایت شامل است و خواست ما این است تا جوانان آینده به پای خود ایستاد شوند و هزینه این پروژه در هر سه بخش و پنج ولایت ۱۰ میلیون دالر است.»

باشندگان برخی از روستاهای ولسوالی موسهی می‌گویند که سال‌هاست که به مراکز بهداشتی دسترسی ندارند و برای تداوی بیماران شان، مسافت‌های دوری را طی می‌کنند تا به مراکز درمانی برسند.

حضرت شاه باشنده قریه عباس قولی گفت: «پنج‌صد خانه است در این قریه، در حوزه اول از ۱۵۰۰خانه هم زیاد است از کوتل حوزه اول شروع تا سنگ نوشته ما هیچ کلینیک صحی نداریم.»

محمد عاشق باشنده دیگری قریه عباس قولی گفت: «بسیار با مشکل روبه‌رو هستیم. در این قریه نه شفاخانه است نه دواخانه هیچ چیز نداریم.»

در همین حال، رییس صحت عامه کابل می‌گوید که وزارت صحت عامه با سی نهاد در کابل تفاهم‌نامه دارد تا امکانات بهداشتی را برای باشندگان پایتخت فراهم کنند.

رییس صحت عامه کابل افزود: «بر اساس همان قرارداد و تفاهم این‌جا خدمات جریان دارد در تمام ولایت کابل، سی تا چهل موسسه با ما همکاراند.»

پیش از این نیز سرپرست وزارت صحت عامه گفته بود که باشندگان سه صد ولسوالی در کشور به خدمات بهداشتی دسترسی کامل ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره