Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درگیری و ناگزیری؛ ۵۰۰ خانواده در دند پتان آواره شدند

پس از حمله‌های هوایی پاکستان در خوست و پکتیکا و درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی در ولسوالی دند پتان پکتیا، اکنون نزدیک به ۵۰۰ خانواده در دند پتان مجبور به ترک خانه‌های شان شده‌اند.

باشنده‌های دند پتان در پکتیا گفته‌اند که در پی درگیری‌‎های پسین زیان‌های مالی و جانی به آنان وارد شده است.

منطقه ستیا در ولسوالی دندپتان روز دوشنبه هفته جاری هدف حمله‌های راکتی قرار گرفت که در نتیجه، دو غیرنظامی جان باختند و هفت نفر دیگر به‌شمول زنان و کودکان زخم برداشته‌اند.

مياخيل باشنده ولسوالی دندپتان گفت: «بدبختانه در نتیجه شلیک یک مرمی تانک از سوی نیروهای پاکستان که بر یک موتر برخورد کرد، یک نفر شهید شد.»

گلال خان یکی دیگر از باشنده‌های این ولسوالی می‌گوید: «رفت که کودکان خود را بیرون کند، همین رفت، هاوان برخورد کرد که خودش کشته شد و یک دختر و پسرش زخمی شدند.»

شماری از این خانواده‌ها افزون بر تامین امنیت جان شان، از هر دو طرف می‌خواهند تا مشکلات شان را از راه گفت‌وگو حل کنند.

معراج خاکسار باشنده ولسوالی دندپتان از حکومت‌های هر دو کشور خواست: «بسیار مرمی شلیک شد، خانه‌های شخصی هدف قرار گرفت؛ نه تاسیسات دولتی. پاکستان هر زمانی که درگیری می‌شود، خانه‌های مردم را هدف می‌گیرد.»

جرنیل منگل باشنده دیگر ولسوالی دندپتان گفت: «در تمام عمر بر ما ظلم شده. اگر مردم آن طرف خط هم هستند، مسلمان هستند و همواره بالای انان شلیک می‌شود و مردم این طرف خط هم همیشه متضرر هستند.»

مسوولان ولسوالی دند پتان می‌گویند که در حمله‌های متقابل، نیروهای امارت اسلامی مرکزهای نیروهای مرزی پاکستان را هدف قرار دادند و اما نیروهای پاکستانی بر خانه‌های غیرنظامیان راکت شلیک کرده‌اند.

ضیاءالدین معاون ولسوالی دندپتان در این باره گفت: «علت جنگ این بود بر بسیاری پاسگاه‌های نیروهای امارت اسلامی حمله شد. امارت اسلامی لحاظ مردم عام را کرد و به شکل کور کورانه شلیک نکرد.»

به تازگی وزارت دفاع در خبرنامه‌ای از سفر معاون ستاد ارتش کشور به ولسوالی دندپتان پکتیا خبر داده است. در خبرنامه این وزارت آمده است که امارت اسلامی طرف‌دار جنگ نیست واما در صورتی‌که بر خاک کشور شلیک شود، نیروهای امنیتی به آن پاسخ خواهند داد.

درگیری و ناگزیری؛ ۵۰۰ خانواده در دند پتان آواره شدند

شماری از این خانواده‌ها افزون بر تامین امنیت جان شان، از هر دو طرف می‌خواهند تا مشکلات شان را از راه گفت‌وگو حل کنند.

تصویر بندانگشتی

پس از حمله‌های هوایی پاکستان در خوست و پکتیکا و درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی در ولسوالی دند پتان پکتیا، اکنون نزدیک به ۵۰۰ خانواده در دند پتان مجبور به ترک خانه‌های شان شده‌اند.

باشنده‌های دند پتان در پکتیا گفته‌اند که در پی درگیری‌‎های پسین زیان‌های مالی و جانی به آنان وارد شده است.

منطقه ستیا در ولسوالی دندپتان روز دوشنبه هفته جاری هدف حمله‌های راکتی قرار گرفت که در نتیجه، دو غیرنظامی جان باختند و هفت نفر دیگر به‌شمول زنان و کودکان زخم برداشته‌اند.

مياخيل باشنده ولسوالی دندپتان گفت: «بدبختانه در نتیجه شلیک یک مرمی تانک از سوی نیروهای پاکستان که بر یک موتر برخورد کرد، یک نفر شهید شد.»

گلال خان یکی دیگر از باشنده‌های این ولسوالی می‌گوید: «رفت که کودکان خود را بیرون کند، همین رفت، هاوان برخورد کرد که خودش کشته شد و یک دختر و پسرش زخمی شدند.»

شماری از این خانواده‌ها افزون بر تامین امنیت جان شان، از هر دو طرف می‌خواهند تا مشکلات شان را از راه گفت‌وگو حل کنند.

معراج خاکسار باشنده ولسوالی دندپتان از حکومت‌های هر دو کشور خواست: «بسیار مرمی شلیک شد، خانه‌های شخصی هدف قرار گرفت؛ نه تاسیسات دولتی. پاکستان هر زمانی که درگیری می‌شود، خانه‌های مردم را هدف می‌گیرد.»

جرنیل منگل باشنده دیگر ولسوالی دندپتان گفت: «در تمام عمر بر ما ظلم شده. اگر مردم آن طرف خط هم هستند، مسلمان هستند و همواره بالای انان شلیک می‌شود و مردم این طرف خط هم همیشه متضرر هستند.»

مسوولان ولسوالی دند پتان می‌گویند که در حمله‌های متقابل، نیروهای امارت اسلامی مرکزهای نیروهای مرزی پاکستان را هدف قرار دادند و اما نیروهای پاکستانی بر خانه‌های غیرنظامیان راکت شلیک کرده‌اند.

ضیاءالدین معاون ولسوالی دندپتان در این باره گفت: «علت جنگ این بود بر بسیاری پاسگاه‌های نیروهای امارت اسلامی حمله شد. امارت اسلامی لحاظ مردم عام را کرد و به شکل کور کورانه شلیک نکرد.»

به تازگی وزارت دفاع در خبرنامه‌ای از سفر معاون ستاد ارتش کشور به ولسوالی دندپتان پکتیا خبر داده است. در خبرنامه این وزارت آمده است که امارت اسلامی طرف‌دار جنگ نیست واما در صورتی‌که بر خاک کشور شلیک شود، نیروهای امنیتی به آن پاسخ خواهند داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره