Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی: گزارش برنامه جهانی خوراک دور از حقیقت است

امارت اسلامی گزارش‌های برخی از نهاد‌های جهانی از جمله برنامه جهانی خوراک مبنی بر ناامنی غذایی در افغانستان را دور از حقیقت می‌داند.

وزارت اقتصادی می‌گوید که تلاش‌ها در راستای ایجاد زمینه‌های کار که منجر به افزایش درآمد خانواده‌ها و کاهش ناامنی غذایی در کشور شود از سوی امارت اسلامی جریان دارد.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «گزارش‌های که از سوی برخی نهادهای بین‌المللی درباره ناامنی غذایی نشر می‌شود مبالغه آمیز بود و واقعیت ندارد تلاش ما این است که از طریق اشتغال بی‌کاری را در کشور کاهش دهیم که از این طریق قدرت خرید خانواده‌ها افزایش پیدا کند و به ناامنی غذایی نقطه پایان بگذاریم.»

این در حالی است که برنامه جهانی خوراک در گزارشی گفته که نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت این کشور  در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ با ناامنی غذایی حاد روبه‌رو بوده‌اند.

در بخشی از گزارش این نهاد آمده است: «نزدیک به ۴۰ درصد (۱۵.۸میلیون نفر) از جمعیت افغانستان در سه ماه نخست سال ۲۰۲۴ با ناامنی غذایی حاد روبه‌رو بوده‌اند. چهار میلیون نفر از جمله سه اعشاریه دو میلیون کودک زیر ۵ سال دچار سوء تغذیه اند و بحران هم‌چنان در افغانستان ادامه دارد.»

مجاهد با آن‌که معلول است، اما در گوشه‌ای از شهر کابل برای تامین هزینه‌ی خانواده‌ای خود سرگرم بوت‌پالشی است.

او می‌گوید که با گذشت هر روز با چالش‌های روز افزون زندگی‌ دست و پنجه نرم می‌کند.  مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات زیاد داریم چهار الی پنج روز می شود که تازه آمدیم به کار کردن زمستان مکمل در خانه بی‌کار بودم و خواهان پرداخت حقوق معلولیت خود نیز استم چون مشکلات اقتصادی ما زیاد است.»

شماری از آگاهان سیاسی درباره نشر گزارش‌ها و کمک‌های خارجی چنین دیدگاه دارند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «جهان در ۲۰ سال گذشته مردم افغانستان را به پول هوایی آموخته کردند و پول را درکارهای بنیادی و دوام‌دار به مصرف نرسانند.»

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی دیگر گفت: «نیاز است که حکومت افغانستان به هدف حل معظله فقر در افغانستان کمک‌های بیش‌تر جهانی را جلب کند و از یک سلسله ظرفیت‌های داخلی نیز استفاده کند.»

هفته پیش، اداره غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد ( اف.ای.او) از  وضعیت امنیت غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که از دست‌دادن درآمد، مشکلات مهاجرت، هجوم اخیر عودت کننده‌ها از پاکستان، خشک‌سالی و تغییرات اقلیمی از علت‌های مهم بحران غذایی در افغانستان اند.

امارت اسلامی: گزارش برنامه جهانی خوراک دور از حقیقت است

شماری از آگاهان سیاسی درباره نشر گزارش‌ها و کمک‌های خارجی چنین دیدگاه دارند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی گزارش‌های برخی از نهاد‌های جهانی از جمله برنامه جهانی خوراک مبنی بر ناامنی غذایی در افغانستان را دور از حقیقت می‌داند.

وزارت اقتصادی می‌گوید که تلاش‌ها در راستای ایجاد زمینه‌های کار که منجر به افزایش درآمد خانواده‌ها و کاهش ناامنی غذایی در کشور شود از سوی امارت اسلامی جریان دارد.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «گزارش‌های که از سوی برخی نهادهای بین‌المللی درباره ناامنی غذایی نشر می‌شود مبالغه آمیز بود و واقعیت ندارد تلاش ما این است که از طریق اشتغال بی‌کاری را در کشور کاهش دهیم که از این طریق قدرت خرید خانواده‌ها افزایش پیدا کند و به ناامنی غذایی نقطه پایان بگذاریم.»

این در حالی است که برنامه جهانی خوراک در گزارشی گفته که نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت این کشور  در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ با ناامنی غذایی حاد روبه‌رو بوده‌اند.

در بخشی از گزارش این نهاد آمده است: «نزدیک به ۴۰ درصد (۱۵.۸میلیون نفر) از جمعیت افغانستان در سه ماه نخست سال ۲۰۲۴ با ناامنی غذایی حاد روبه‌رو بوده‌اند. چهار میلیون نفر از جمله سه اعشاریه دو میلیون کودک زیر ۵ سال دچار سوء تغذیه اند و بحران هم‌چنان در افغانستان ادامه دارد.»

مجاهد با آن‌که معلول است، اما در گوشه‌ای از شهر کابل برای تامین هزینه‌ی خانواده‌ای خود سرگرم بوت‌پالشی است.

او می‌گوید که با گذشت هر روز با چالش‌های روز افزون زندگی‌ دست و پنجه نرم می‌کند.  مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات زیاد داریم چهار الی پنج روز می شود که تازه آمدیم به کار کردن زمستان مکمل در خانه بی‌کار بودم و خواهان پرداخت حقوق معلولیت خود نیز استم چون مشکلات اقتصادی ما زیاد است.»

شماری از آگاهان سیاسی درباره نشر گزارش‌ها و کمک‌های خارجی چنین دیدگاه دارند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «جهان در ۲۰ سال گذشته مردم افغانستان را به پول هوایی آموخته کردند و پول را درکارهای بنیادی و دوام‌دار به مصرف نرسانند.»

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی دیگر گفت: «نیاز است که حکومت افغانستان به هدف حل معظله فقر در افغانستان کمک‌های بیش‌تر جهانی را جلب کند و از یک سلسله ظرفیت‌های داخلی نیز استفاده کند.»

هفته پیش، اداره غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد ( اف.ای.او) از  وضعیت امنیت غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که از دست‌دادن درآمد، مشکلات مهاجرت، هجوم اخیر عودت کننده‌ها از پاکستان، خشک‌سالی و تغییرات اقلیمی از علت‌های مهم بحران غذایی در افغانستان اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره