Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توقف نشرات رادیو نهاد و تلویزیون پیکان در ولایت بلخ

نشرات رادیو نهاد پس از شانزده سال و تلویزیون پیکان پس از پنج سال در ولایت بلخ متوقف شد.

مسوولان این رسانه‌ها می‌گویند که چالش‌های اقتصادی و وضع محدودیت‌ها بر فعالیت‌های شان از علت‌های توقف نشرات این دو رسانه به شمار می‌روند.

به گفته‌ی مسوولان، با متوقف شدن نشرات این دو رسانه، ۲۵ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بی‌کار شده‌اند.

سید محمد یزدان‌پرست، مسوول نشرات رادیو نهاد، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «نبود حمایت موثر از سوی نهادهای حامی رسانه‌ها، این همه دست در دست هم داد تا ۲۵ تن کارمند شامل ۱۸ مرد و ۷ بانو که در دو رسانه مصروف فعالیت بودند، بدبختانه بی‌کار شوند.»

فردین عبدی، مسوول نشرات تلویزون پیکان، گفت: «در این مدت متاسفانه نه از طرف نماینده‌های مدافع حقوق خبرنگاران و نه از طرف ارگان‌های مختلفی که در این عرصه کار می‌کنند، حمایت جدی صورت نگرفت. در حالی‌که ما چندین بار درخواست کردیم؛ اما جوابی که باید دریافت می‌کردیم بدست نیاوردیم.»

در همین حال، کمیته مصوونیت خبرنگاران در حوزه شمال می‌گوید که تلاش‌های این نهاد برای ادامه فعالیت این رسانه‌ها بی‌نتیجه مانده است.

عبداللطیف سهاک، مسوول کمیته مصوونیت خبرنگاران در حوزه شمال، گفت: «ما تلاش‌های خود را تا حدی انجام دادیم؛ اما بدبختانه نتوانستیم مشکل اقتصادی این رسانه‌ها را حل بسازیم و بدبختانه بسته شدند.»

اما ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ از تلاش‌ها برای ایجاد سهولت‌ها برای رسانه‌های محلی در این ولایت سخن می‌زند.

عطا محمد ساهو، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ، گفت: «چندین رسانه براساس مشکلات مالی متوقف شده و خود شان نشرات خود را متوقف ساختند. اطلاعات و فرهنگ در این مورد کدام محدودیت وضع نکرده و همیشه ما در قبال رسانه‌های خصوصی در تلاش استیم تا سهولت‌ها در بخش نشرات شان را فراهم کنیم و همکار باشیم.»

نشرات این دو رسانه‌ محلی در ولایت بلخ در حالی متوقف شده است که این دو رسانه سال‌پار بر اثر یک آتش‌سوزی، زیان‌های هنفگت مالی نیز متقبل شده‌اند.

توقف نشرات رادیو نهاد و تلویزیون پیکان در ولایت بلخ

در همین حال، کمیته مصوونیت خبرنگاران در حوزه شمال می‌گوید که تلاش‌های این نهاد برای ادامه فعالیت این رسانه‌ها بی‌نتیجه مانده است.

تصویر بندانگشتی

نشرات رادیو نهاد پس از شانزده سال و تلویزیون پیکان پس از پنج سال در ولایت بلخ متوقف شد.

مسوولان این رسانه‌ها می‌گویند که چالش‌های اقتصادی و وضع محدودیت‌ها بر فعالیت‌های شان از علت‌های توقف نشرات این دو رسانه به شمار می‌روند.

به گفته‌ی مسوولان، با متوقف شدن نشرات این دو رسانه، ۲۵ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بی‌کار شده‌اند.

سید محمد یزدان‌پرست، مسوول نشرات رادیو نهاد، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «نبود حمایت موثر از سوی نهادهای حامی رسانه‌ها، این همه دست در دست هم داد تا ۲۵ تن کارمند شامل ۱۸ مرد و ۷ بانو که در دو رسانه مصروف فعالیت بودند، بدبختانه بی‌کار شوند.»

فردین عبدی، مسوول نشرات تلویزون پیکان، گفت: «در این مدت متاسفانه نه از طرف نماینده‌های مدافع حقوق خبرنگاران و نه از طرف ارگان‌های مختلفی که در این عرصه کار می‌کنند، حمایت جدی صورت نگرفت. در حالی‌که ما چندین بار درخواست کردیم؛ اما جوابی که باید دریافت می‌کردیم بدست نیاوردیم.»

در همین حال، کمیته مصوونیت خبرنگاران در حوزه شمال می‌گوید که تلاش‌های این نهاد برای ادامه فعالیت این رسانه‌ها بی‌نتیجه مانده است.

عبداللطیف سهاک، مسوول کمیته مصوونیت خبرنگاران در حوزه شمال، گفت: «ما تلاش‌های خود را تا حدی انجام دادیم؛ اما بدبختانه نتوانستیم مشکل اقتصادی این رسانه‌ها را حل بسازیم و بدبختانه بسته شدند.»

اما ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ از تلاش‌ها برای ایجاد سهولت‌ها برای رسانه‌های محلی در این ولایت سخن می‌زند.

عطا محمد ساهو، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ، گفت: «چندین رسانه براساس مشکلات مالی متوقف شده و خود شان نشرات خود را متوقف ساختند. اطلاعات و فرهنگ در این مورد کدام محدودیت وضع نکرده و همیشه ما در قبال رسانه‌های خصوصی در تلاش استیم تا سهولت‌ها در بخش نشرات شان را فراهم کنیم و همکار باشیم.»

نشرات این دو رسانه‌ محلی در ولایت بلخ در حالی متوقف شده است که این دو رسانه سال‌پار بر اثر یک آتش‌سوزی، زیان‌های هنفگت مالی نیز متقبل شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره