Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید عبدالباقی حقانی بر فراگیری علوم عصری و دینی در کشور

عبدالباقی حقانی رییس عمومی اداره ملی امتحانات در مراسم گرفتن آزمون عالمان در حوزه شمال، بر فراگیری آموزش‌های عصری در کنار علوم دینی در کشور تاکید کرده است.

آقای حقانی هم‌چنان گفته که به جهان ثابت خواهد شد که افغانستان می‌تواند در بخش آموزش و پرورش نیز به جای‌گاه بلندی برسد.

به گفته‌ی او، امارت اسلامی به جهان ثابت خواهد کرد که افغانستان تنها مرکز جنگ‌ نه بل مرکز علم و پیش‌رفت نیز است.

رییس اداره ملی امتحانات افزود: «به دنیا درس و پیام جهاد را رساندیم حالا دنیا پیام علم را می‌خواهد، افغانستان طوری‌که سرچشمه جهاد است سرچشمه علوم دینی و عصری نیز است.»

مسوولان محلی بلخ و شرکت کننده‌های این آزمون نیز افزون بر آموزش‌های دینی، فراگیری علوم عصری را برای پیش‌رفت و توسعه کشور سودمند می‌دانند.

محمدشریف عثمانی رییس دانشگاه بلخ می‌گوید:  «افراد به جاهای مسلکی گماشته شوند به این ترقی و پیش‌رفت در جامعه و کشور میاید.»

حزب‌الله که یکی از شرکت کننده‌های این آزمون از ولایت سرپل بود، گفت: «عالم دین و حافظ قرآن نیاز داریم به انجنیر هم نیاز داریم بنظر من افراد تحصیل یافته در هردو طبقه در کشور ما نیاز است که باشند.»

محمدهارون اشتراک کننده دیگر گغت: « برای ما و شما خوب است که در هر عرصه آگاهی داشته باشیم مثل زبان انگلیسی و ادبیات دری.»

به گفته مسوولان در اداره ملی امتحانات، این آزمون از دوره‌های خرد و بزرگ عالمان ولایت‌های کشور به‌شمول زنان و دختران گرفته می‌شود و قرار است برای آنانی‌که از این آزمون نمرات بلند کسب می‌کنند، مدرک‌های تحصیلی و تعلیمی به سویه ۱۲ پاس و ۱۴ پاس توزیع خواهد شد.

تاکید عبدالباقی حقانی بر فراگیری علوم عصری و دینی در کشور

مسوولان محلی بلخ و شرکت کننده‌ها این آزمون نیز افزون بر آموزش‌های دینی، فراگیری علوم عصری را برای پیش‌رفت و توسعه کشور سودمند می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

عبدالباقی حقانی رییس عمومی اداره ملی امتحانات در مراسم گرفتن آزمون عالمان در حوزه شمال، بر فراگیری آموزش‌های عصری در کنار علوم دینی در کشور تاکید کرده است.

آقای حقانی هم‌چنان گفته که به جهان ثابت خواهد شد که افغانستان می‌تواند در بخش آموزش و پرورش نیز به جای‌گاه بلندی برسد.

به گفته‌ی او، امارت اسلامی به جهان ثابت خواهد کرد که افغانستان تنها مرکز جنگ‌ نه بل مرکز علم و پیش‌رفت نیز است.

رییس اداره ملی امتحانات افزود: «به دنیا درس و پیام جهاد را رساندیم حالا دنیا پیام علم را می‌خواهد، افغانستان طوری‌که سرچشمه جهاد است سرچشمه علوم دینی و عصری نیز است.»

مسوولان محلی بلخ و شرکت کننده‌های این آزمون نیز افزون بر آموزش‌های دینی، فراگیری علوم عصری را برای پیش‌رفت و توسعه کشور سودمند می‌دانند.

محمدشریف عثمانی رییس دانشگاه بلخ می‌گوید:  «افراد به جاهای مسلکی گماشته شوند به این ترقی و پیش‌رفت در جامعه و کشور میاید.»

حزب‌الله که یکی از شرکت کننده‌های این آزمون از ولایت سرپل بود، گفت: «عالم دین و حافظ قرآن نیاز داریم به انجنیر هم نیاز داریم بنظر من افراد تحصیل یافته در هردو طبقه در کشور ما نیاز است که باشند.»

محمدهارون اشتراک کننده دیگر گغت: « برای ما و شما خوب است که در هر عرصه آگاهی داشته باشیم مثل زبان انگلیسی و ادبیات دری.»

به گفته مسوولان در اداره ملی امتحانات، این آزمون از دوره‌های خرد و بزرگ عالمان ولایت‌های کشور به‌شمول زنان و دختران گرفته می‌شود و قرار است برای آنانی‌که از این آزمون نمرات بلند کسب می‌کنند، مدرک‌های تحصیلی و تعلیمی به سویه ۱۲ پاس و ۱۴ پاس توزیع خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره