Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نخستین شرکت کارگوی هوایی در کابل به فعالیت آغار کرد

نخستین شرکت کارگوی هوایی امروز (شنبه، ۲۳ ثور، در کابل به فعالیت آغاز کرد.

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که فعالیت این شرکت در افزایش میزان صادرات کشور نقش مهم دارد.

این شرکت که زمینه انتقال کالاهای بازرگانی و ترانزیتی کشور را فراهم می‌کند، در گام نخست ۱۸ تن نوشابه‌ی غیرالکولی را به گونه ترانزیت وارد کشور کرده است.

شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق صنایع و معادن، به طلوع‌نیوز گفت: «شاید ترانسپورت هوایی در ده سال آینده ارزان‌ترین، پرسرعت‌ترین و مطمئن‌ترین ترانسپورت باشد.»

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «به همه افغان‌ها اطمینان می‌دهیم که داد و ستد، صادرات و ترانزیت به شکل عادی جریان دارد. هیچ مشکل نیست. همه با اطمینان تجارت کنند. تزانزیت ما با پاکستان مشکل ندارد و هم ترانزیت وارداتی و هم صادراتی جریان دارد.»

مسوولاین این شرکت اطمینان می‌دهند که آماده انتقال کالاهای صادراتی و وارداتی بازرگانان به داخل و بیرون از کشور است.

عبدالکریم عارفی، مسوول شرکت کارگو، گفت: «این تقریبا ۱۸ تن بود که در یک پرواز مستقیم انتقال داده شد. این مواد ذایقه نوشابه‌های غیرالکولی که در افغانستان عرضه و تولید می‌شود، بود.»

مسوولان شرکت کارگوی هوایی همچنان می‌گویند که فعالیت‌های ترانزیت زمینی این شرکت نیز به زودی آغاز خواهد شد.

نخستین شرکت کارگوی هوایی در کابل به فعالیت آغار کرد

مسوولان شرکت کارگوی هوایی همچنان می‌گویند که فعالیت‌های ترانزیت زمینی این شرکت نیز به زودی آغاز خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

نخستین شرکت کارگوی هوایی امروز (شنبه، ۲۳ ثور، در کابل به فعالیت آغاز کرد.

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که فعالیت این شرکت در افزایش میزان صادرات کشور نقش مهم دارد.

این شرکت که زمینه انتقال کالاهای بازرگانی و ترانزیتی کشور را فراهم می‌کند، در گام نخست ۱۸ تن نوشابه‌ی غیرالکولی را به گونه ترانزیت وارد کشور کرده است.

شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق صنایع و معادن، به طلوع‌نیوز گفت: «شاید ترانسپورت هوایی در ده سال آینده ارزان‌ترین، پرسرعت‌ترین و مطمئن‌ترین ترانسپورت باشد.»

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «به همه افغان‌ها اطمینان می‌دهیم که داد و ستد، صادرات و ترانزیت به شکل عادی جریان دارد. هیچ مشکل نیست. همه با اطمینان تجارت کنند. تزانزیت ما با پاکستان مشکل ندارد و هم ترانزیت وارداتی و هم صادراتی جریان دارد.»

مسوولاین این شرکت اطمینان می‌دهند که آماده انتقال کالاهای صادراتی و وارداتی بازرگانان به داخل و بیرون از کشور است.

عبدالکریم عارفی، مسوول شرکت کارگو، گفت: «این تقریبا ۱۸ تن بود که در یک پرواز مستقیم انتقال داده شد. این مواد ذایقه نوشابه‌های غیرالکولی که در افغانستان عرضه و تولید می‌شود، بود.»

مسوولان شرکت کارگوی هوایی همچنان می‌گویند که فعالیت‌های ترانزیت زمینی این شرکت نیز به زودی آغاز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره