Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش ۱۳ درصدی میزان تولید گندم در کشور

اداره ملی احصاییه و معلومات از تولید چهار اعشاریه سه میلیون متریک تُن گندم در کشور خبر می‌دهد.

سخنگوی این اداره می‌گوید که میزان تولید گندم در سال روان نسبت به سال گذشته نزدیک به ۱۳ درصد افزایش داشته است.

با این حال، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، علت افزایش تولید گندم در کشور را، توزیع تخم‌های اصلاح شده و گسترگی کشت گندم در زمین‌های دولتی و شخصی مردم به شمول زمین‌های که پیش از این در آن کوکنار کشت می‌شد، عنوان می‌کند.

محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره احصاییه ملی گفت: «در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، در کشور دو اعشاریه دو میلیون هکتار زمین گندم کشت شده است از این میان، یک اعشاریه ۳۴ میلیون هکتار زمین آبی و متباقی زمین للمی بوده است. آمارهای ما نشان میدهد که در سال روان چهار اعشاریه سه میلیون تُن گندم در کشور تولید شده است که نسبت به سال گذشته ۱۳ در صد افزایش به میان آمده است.»

با این حال برخی از کشاورزان در جنوب کشور گستردگی کشت گندم را در این ولایت‌ها چشمگیر عنوان می‌کنند اما در باره بدست آمدن حاصلات این فراورده دیدگاه‌های متفاوت ارایه می‌کنند.

عبدالصبور، کشاورز، گفت: «نسبت به سال‌های گذشته حاصلات ما خوب شده است. تقریبن در هر جریب زمین، دو خروار و چند سیز بدست آورده ایم. و تولید گندم را نسبت به دیگر سال‌ها بیشتر نشان می‌دهد.»

عصمت‌الله، کشاورز، گفت: «ما هم گندم کشت کردیم لیکن نسبت به سال‌های گذشته حاصلات خوبی بدست نیاوردیم، چرا که در مناطق ما خشک شده اند و آب‌های برمه نیز تا حد زیادی کم شده اند. حتی در ۵۰ متری هم ما آب زیرزمینی را بدست آورده نمی‌توانیم.»

با این حال، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، علت افزایش تولید گندم در کشور را، توزیع تخم‌های اصلاح شده و گسترگی کشت گندم در زمین‌های دولتی و شخصی مردم به شمول زمین‌های که پیش از این در آن کوکنار کشت می‌شد، عنوان می‌کند.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «افغانستان همیشه در بخش گندم به واردات ضرورت داشته و هم اکنون نیز دارد. وزارت زراعت کوشش می‌کند که ساحات تولید گندم و اندازه تولید گندم را در کشور افزایش دهد تا افغانستان در این بخش به خود بسندگی برسد.»

اداره ملی احصاییه و معلومات آمار می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، در ۷۱ درصد زمین‌های کشاورزی افغانستان گندم کشت شده  که در این میان، ولایت‌های هلمند و کندز بیشترین تولید ولایت‌های پنجشیر، سمنگان و نورستان کمترین تولید گندم را داشته اند.

از سوی دیگر، در سال ۲۰۲۳ میلادی، ولایت‌های تخار و فاریاب بیشترین تولید گندم للمی و ولایت‌های ننگرهار و بامیان کمترین تولید گندم للمی را داشته اند.

افزایش ۱۳ درصدی میزان تولید گندم در کشور

از سوی دیگر، در سال ۲۰۲۳ میلادی، ولایت‌های تخار و فاریاب بیشترین تولید گندم للمی و ولایت‌های ننگرهار و بامیان کمترین تولید گندم للمی را داشته اند.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی احصاییه و معلومات از تولید چهار اعشاریه سه میلیون متریک تُن گندم در کشور خبر می‌دهد.

سخنگوی این اداره می‌گوید که میزان تولید گندم در سال روان نسبت به سال گذشته نزدیک به ۱۳ درصد افزایش داشته است.

با این حال، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، علت افزایش تولید گندم در کشور را، توزیع تخم‌های اصلاح شده و گسترگی کشت گندم در زمین‌های دولتی و شخصی مردم به شمول زمین‌های که پیش از این در آن کوکنار کشت می‌شد، عنوان می‌کند.

محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره احصاییه ملی گفت: «در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، در کشور دو اعشاریه دو میلیون هکتار زمین گندم کشت شده است از این میان، یک اعشاریه ۳۴ میلیون هکتار زمین آبی و متباقی زمین للمی بوده است. آمارهای ما نشان میدهد که در سال روان چهار اعشاریه سه میلیون تُن گندم در کشور تولید شده است که نسبت به سال گذشته ۱۳ در صد افزایش به میان آمده است.»

با این حال برخی از کشاورزان در جنوب کشور گستردگی کشت گندم را در این ولایت‌ها چشمگیر عنوان می‌کنند اما در باره بدست آمدن حاصلات این فراورده دیدگاه‌های متفاوت ارایه می‌کنند.

عبدالصبور، کشاورز، گفت: «نسبت به سال‌های گذشته حاصلات ما خوب شده است. تقریبن در هر جریب زمین، دو خروار و چند سیز بدست آورده ایم. و تولید گندم را نسبت به دیگر سال‌ها بیشتر نشان می‌دهد.»

عصمت‌الله، کشاورز، گفت: «ما هم گندم کشت کردیم لیکن نسبت به سال‌های گذشته حاصلات خوبی بدست نیاوردیم، چرا که در مناطق ما خشک شده اند و آب‌های برمه نیز تا حد زیادی کم شده اند. حتی در ۵۰ متری هم ما آب زیرزمینی را بدست آورده نمی‌توانیم.»

با این حال، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، علت افزایش تولید گندم در کشور را، توزیع تخم‌های اصلاح شده و گسترگی کشت گندم در زمین‌های دولتی و شخصی مردم به شمول زمین‌های که پیش از این در آن کوکنار کشت می‌شد، عنوان می‌کند.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «افغانستان همیشه در بخش گندم به واردات ضرورت داشته و هم اکنون نیز دارد. وزارت زراعت کوشش می‌کند که ساحات تولید گندم و اندازه تولید گندم را در کشور افزایش دهد تا افغانستان در این بخش به خود بسندگی برسد.»

اداره ملی احصاییه و معلومات آمار می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، در ۷۱ درصد زمین‌های کشاورزی افغانستان گندم کشت شده  که در این میان، ولایت‌های هلمند و کندز بیشترین تولید ولایت‌های پنجشیر، سمنگان و نورستان کمترین تولید گندم را داشته اند.

از سوی دیگر، در سال ۲۰۲۳ میلادی، ولایت‌های تخار و فاریاب بیشترین تولید گندم للمی و ولایت‌های ننگرهار و بامیان کمترین تولید گندم للمی را داشته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره