Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هدایت‌الله بدری: بانکداری اسلامی در کشور یک نیاز است

هدایت‌الله بدری سرپرست بانک مرکزی افغانستان بانکداری اسلامی در کشور را یک نیاز مهم خوانده است.

آقای بدری در برنامه حمایت از سکتور مالی و بانکی در زون جنوب شرق، نقش علما، بازرگانان و مردم را در توسعه بانکداری اسلامی اثرگذار خوانده و گفته که برای نهادینه‌سازی بانکداری اسلامی متعهد است.

حسیب‌الله نوری سخن‌گوی بانک مرکزی به طلوع‌نیوز گفت: «آقای بدری در کنار موضوعات دیگر بانکداری اسلامی را یک نیاز کشور خوانده و گفته تمام خدمات بانکی باید بر اساس شریعت انجام شوند. تا اکنون یک بانک قرضه‌های کوچک به گونه‌ی کامل اسلامی شده است و تلاش‌ها جریان دارند تا دیگر بانک‌ها به زودی به بانکداری اسلامی تبدیل شوند.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای هرگونه تغییر بنیادی در سیستم بانکداری باید تمامی زمینه‌ها فراهم شود تا این تغییر با چالش روبه‌رو نشود.

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی گفت: «پیش از این‌که بانکداری اسلامی را آغاز بکنند، زمینه‌های ایجاد چنین بانکداری را چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ عملی باید آن را مورد مطالعه قرار بدهد.»

از سوی دیگر، ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که تلاش‌ها برای نهادینه کردن بانکداری اسلامی کشور برای از بین بردن سود است.

آقای مجاهد افزود: «در افغانستان چیزی که مهم است بانکداری اسلامی است و اصل مهم این است که بانک‌ها باید کار و تعاملات سودی نداشته باشد بخاطر که جایز نیست و آن را ما جلوگیری می‌کنیم.»

بانک مرکزی افغانستان در حالی که برای تلاش‌های توسعه بانکداری اسلامی در کشور سخن می‌زند که پیش از این اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان محدودیت‌های بانکی وضع‌شده از سوی جامعه جهانی را یک چالش مهم در توسعه تجارت خوانده است.

هدایت‌الله بدری: بانکداری اسلامی در کشور یک نیاز است

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای هرگونه تغییر بنیادی در سیستم بانکداری باید تمامی زمینه‌ها فراهم شود تا این تغییر با چالش روبه‌رو نشود.

تصویر بندانگشتی

هدایت‌الله بدری سرپرست بانک مرکزی افغانستان بانکداری اسلامی در کشور را یک نیاز مهم خوانده است.

آقای بدری در برنامه حمایت از سکتور مالی و بانکی در زون جنوب شرق، نقش علما، بازرگانان و مردم را در توسعه بانکداری اسلامی اثرگذار خوانده و گفته که برای نهادینه‌سازی بانکداری اسلامی متعهد است.

حسیب‌الله نوری سخن‌گوی بانک مرکزی به طلوع‌نیوز گفت: «آقای بدری در کنار موضوعات دیگر بانکداری اسلامی را یک نیاز کشور خوانده و گفته تمام خدمات بانکی باید بر اساس شریعت انجام شوند. تا اکنون یک بانک قرضه‌های کوچک به گونه‌ی کامل اسلامی شده است و تلاش‌ها جریان دارند تا دیگر بانک‌ها به زودی به بانکداری اسلامی تبدیل شوند.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای هرگونه تغییر بنیادی در سیستم بانکداری باید تمامی زمینه‌ها فراهم شود تا این تغییر با چالش روبه‌رو نشود.

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی گفت: «پیش از این‌که بانکداری اسلامی را آغاز بکنند، زمینه‌های ایجاد چنین بانکداری را چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ عملی باید آن را مورد مطالعه قرار بدهد.»

از سوی دیگر، ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که تلاش‌ها برای نهادینه کردن بانکداری اسلامی کشور برای از بین بردن سود است.

آقای مجاهد افزود: «در افغانستان چیزی که مهم است بانکداری اسلامی است و اصل مهم این است که بانک‌ها باید کار و تعاملات سودی نداشته باشد بخاطر که جایز نیست و آن را ما جلوگیری می‌کنیم.»

بانک مرکزی افغانستان در حالی که برای تلاش‌های توسعه بانکداری اسلامی در کشور سخن می‌زند که پیش از این اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان محدودیت‌های بانکی وضع‌شده از سوی جامعه جهانی را یک چالش مهم در توسعه تجارت خوانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره