Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشورها و نهادهای خارجی دربارۀ نتایج انتخابات واکنش نشان نداده‌اند

در حالی‌که اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری با موجی از واکنش‌ها از سوی سیاست‌گران، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و احزاب در داخل افغانستان روبه‌رو شده‌است، اما کشورها و نهادهای خارجی تاکنون در این باره واکنشی نشان نداده‌اند.

از این میان، اما تنها مولی فی، معاون فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان سخنانی در این باره گفته‌است: «کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که رییس‌جمهور غنی بیش از ۵۰درصد آرای انتخابات را بدست آورده‌است و انتخابات به دور دوم نمی‌رود؛ ما می‌دانیم که رییس اجراییه عبدالله و دیگران احساس می‌کنند که این روند با تقلب همراه بوده‌است و اعلام نتایج را به چالش می‌کشند.»

خاموشی کشورها و نهادهای جهانی دربارۀ انتخابات افغانستان، پرسش‌هایی را به‌میان آورده‌است.

محمد اکرم عارفی، استاد دانشگاه در این باره گفت: «چند دلیل می‌تواند برای عدم اعلام موضع صریح منابع خارجی ذکر شود؛ اولین این‌که اوضاع در داخل متشنج است کشورهای بیرونی در چنین شرایط صلاح نمی‌دانند که خودرا حامی یک جریان و یک تیم خاص معرفی بکنند.»

احمد سعیدی، آگاه مسایل سیاسی نیز افزود: «نشان می‌دهد که دنیا از نتیجۀ اعلام شدۀ انتخابات تشویش دارند و به این فکر استند که این حکومت نمی‌تواند پایدار و قایم در مقابل چالش‌های موجود در منطقه باشد.»

اما، رحمت‌الله نبیل، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که در حدود ۳۳هزار رأی گرفته‌است، می‌گوید که جامعۀ جهانی تا هنگامی که به مشکل انتخابات رسیده‌گی نشده‌است، نباید دربارۀ اعلام نتایج ابراز نظر کند.

اما، شماری از نهادهای ناظر انتخابات، از  نهادهای جهانی همچون سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای دیگر می‌خواهند که موقف شان را دربارۀ انتخابات افغانستان روشن سازند.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اظهار داشت: «انتخابات ۲۰۱۸ – مجلس نماینده‌گان افغانستان – که خیلی انتخابات جالب نبود، اما جامعۀ جهانی آن را تبریک گفت و آن را تأیید کرد. ولی امروز جامعۀ جهانی سکوت می‌کند؛ این به معنای این است که پروسه درست مدیریت نشده.»

سمیرا رسا، سخن‌گوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز افزود: «امیدواریم که جامعۀ جهانی موقف خودرا در قسمت اعلام نتایج نهایی انتخابات داشته باشند.»

انتخابات ریاست‌جمهوری در حدود ۱۵۰میلیون دالر هزینه برداشت که نزدیک به ۶۰ میلیون دالر آن را کشورهای کمک کننده به ویژه ایالات متحده امریکا پرداخت.

نتایج نهایی این انتخابات، پس از در حدود پنج ماه، شب گذشته اعلام شد. برمبنی این اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، اشرف غنی برندۀ آن است.

عبدالله عبدالله، رقیب آقای غنی اما این نتیجه را نمی‌پذیرد و می‌گوید که حکومت «همه‌شمول» را ایجاد می‌کند.

کشورها و نهادهای خارجی دربارۀ نتایج انتخابات واکنش نشان نداده‌اند

خاموشی کشورها و نهادهای جهانی دربارۀ انتخابات افغانستان، پرسش‌هایی را به‌میان آورده‌است.

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری با موجی از واکنش‌ها از سوی سیاست‌گران، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و احزاب در داخل افغانستان روبه‌رو شده‌است، اما کشورها و نهادهای خارجی تاکنون در این باره واکنشی نشان نداده‌اند.

از این میان، اما تنها مولی فی، معاون فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان سخنانی در این باره گفته‌است: «کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که رییس‌جمهور غنی بیش از ۵۰درصد آرای انتخابات را بدست آورده‌است و انتخابات به دور دوم نمی‌رود؛ ما می‌دانیم که رییس اجراییه عبدالله و دیگران احساس می‌کنند که این روند با تقلب همراه بوده‌است و اعلام نتایج را به چالش می‌کشند.»

خاموشی کشورها و نهادهای جهانی دربارۀ انتخابات افغانستان، پرسش‌هایی را به‌میان آورده‌است.

محمد اکرم عارفی، استاد دانشگاه در این باره گفت: «چند دلیل می‌تواند برای عدم اعلام موضع صریح منابع خارجی ذکر شود؛ اولین این‌که اوضاع در داخل متشنج است کشورهای بیرونی در چنین شرایط صلاح نمی‌دانند که خودرا حامی یک جریان و یک تیم خاص معرفی بکنند.»

احمد سعیدی، آگاه مسایل سیاسی نیز افزود: «نشان می‌دهد که دنیا از نتیجۀ اعلام شدۀ انتخابات تشویش دارند و به این فکر استند که این حکومت نمی‌تواند پایدار و قایم در مقابل چالش‌های موجود در منطقه باشد.»

اما، رحمت‌الله نبیل، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که در حدود ۳۳هزار رأی گرفته‌است، می‌گوید که جامعۀ جهانی تا هنگامی که به مشکل انتخابات رسیده‌گی نشده‌است، نباید دربارۀ اعلام نتایج ابراز نظر کند.

اما، شماری از نهادهای ناظر انتخابات، از  نهادهای جهانی همچون سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای دیگر می‌خواهند که موقف شان را دربارۀ انتخابات افغانستان روشن سازند.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اظهار داشت: «انتخابات ۲۰۱۸ – مجلس نماینده‌گان افغانستان – که خیلی انتخابات جالب نبود، اما جامعۀ جهانی آن را تبریک گفت و آن را تأیید کرد. ولی امروز جامعۀ جهانی سکوت می‌کند؛ این به معنای این است که پروسه درست مدیریت نشده.»

سمیرا رسا، سخن‌گوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز افزود: «امیدواریم که جامعۀ جهانی موقف خودرا در قسمت اعلام نتایج نهایی انتخابات داشته باشند.»

انتخابات ریاست‌جمهوری در حدود ۱۵۰میلیون دالر هزینه برداشت که نزدیک به ۶۰ میلیون دالر آن را کشورهای کمک کننده به ویژه ایالات متحده امریکا پرداخت.

نتایج نهایی این انتخابات، پس از در حدود پنج ماه، شب گذشته اعلام شد. برمبنی این اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، اشرف غنی برندۀ آن است.

عبدالله عبدالله، رقیب آقای غنی اما این نتیجه را نمی‌پذیرد و می‌گوید که حکومت «همه‌شمول» را ایجاد می‌کند.

هم‌رسانی کنید