تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: بررسی اظهارات رییس جمهور غنی در باره روند صلح

رییس‌جمهور غنی بدین باور است که کابل، از بهر تأمین صلح در کشور، به یک اجماع ملی و منطقه‌یی، دست یافته است.

به گفتۀ اشرف غنی، پیش از این شهروندان کشور، برای رسیدن به ثبات در کشور، به یاری دیگران چشم داشتند؛ اما اکنون در این راستا، از راهکارها و توانایی‌های خودشان بهره می گیرند.

در این برنامه گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

نظر محمد مطمئین، آگاه امور سیاسی

فرامرز تمنا، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه

فراخبر

فراخبر: بررسی اظهارات رییس جمهور غنی در باره روند صلح

رییس‌جمهور غنی بدین باور است که کابل، از بهر تأمین صلح در کشور، به یک اجماع ملی و منطقه‌یی، دست یافته است.

به گفتۀ اشرف غنی، پیش از این شهروندان کشور، برای رسیدن به ثبات در کشور، به یاری دیگران چشم داشتند؛ اما اکنون در این راستا، از راهکارها و توانایی‌های خودشان بهره می گیرند.

در این برنامه گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

نظر محمد مطمئین، آگاه امور سیاسی

فرامرز تمنا، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews