Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صحت: در سراسر خوست تنها پنج مرکز جواز فعالیت دارند

یافته‌های وزارت صحت عامه نشان می‌دهند که از میان ۷۰۰ شفاخانه، مرکزهای درمانی، آزمایشگاه‌ها و دواخانه‌ها در ولایت خوست، تنها پنج مرکز درمانی جواز دریافت کرده‌اند.

هیاتی که برای بررسی این مرکزها به خوست سفر کرده، می‌گوید اگر مرکزهای درمانی بدون جواز در این ولایت تا یک ماه دیگر جواز اخذ نکنند، اقدام به مسدود کردن این مرکز خواهند کرد.

احمد خاندان، رییس بخش تنظیم و هماهنگی سکتور خصوصی وزارت صحت عامه گفت: «بیش از ۶۰۰ الی ۷۰۰ کلینیک، شفاخانه، لابراتوار، رادیولوژی و سایر مراکز صحی وجود دارند. اما ما نه‌تنها در مرکز خوست بلکه در ولسوالی‌های دوردست خوست نظارت کرده‌ایم.»

عبدالرحمن زاهد، معاون ریاست صحت عامه خوست گفته است: «آن جاهایی را که ما مهرلاک کرده‌ایم و یا نکرده‌ایم به همه توصیه شده و از همه تعهد گرفته شده است که اگر تا یک ماه دیگر جواز دریافت نکردند، تمام جاهای شان بسته خواهند شد.»

از سویی‌هم، باشندگان خوست نیز از مسوولان خواهان نظارت دوامدار از فعالیت مرکزهای درمانی در این ولایت هستند.

محمد داوود، باشنده خوست به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «کلینیک‌ها و داکتران بی‌جواز در حقیقت بازی کردن با زندگی انسان‌هاست. ما از مقام‌های بلندپایه می‌خواهیم که تصفیه این را به خوبی انجام دهند.»

قادر، یکی دیگر از باشندگان خوست گفت: «در خوست داکترانی وجود دارند که مریضی‌ات یک چیز است اما دوای زیادی برایت می‌دهد که هیچ مربوط مرض نمی‌شود. باید جلو آن‌ها گرفته شود.»

این در حالی‌ست که طلوع‌نیوز گزارشی از فعالیت نزدیک به ۳۰۰ مرکز درمانی بدون جواز در خوست نشر کرده بود.

گفتنی‌ست که این هیات وزارت صحت عامه به تمامی شفاخانه‌ها، مرکزهای درمانی، آزمایشگاه‌ها و دواخانه‌ها مهلت یک ماهه برای دریافت جواز داده است.

وزارت صحت: در سراسر خوست تنها پنج مرکز جواز فعالیت دارند

هیات وزارت صحت عامه به تمامی شفاخانه‌ها، مرکزهای درمانی، آزمایشگاه‌ها و دواخانه‌ها مهلت یک ماهه برای دریافت جواز داده است.

تصویر بندانگشتی

یافته‌های وزارت صحت عامه نشان می‌دهند که از میان ۷۰۰ شفاخانه، مرکزهای درمانی، آزمایشگاه‌ها و دواخانه‌ها در ولایت خوست، تنها پنج مرکز درمانی جواز دریافت کرده‌اند.

هیاتی که برای بررسی این مرکزها به خوست سفر کرده، می‌گوید اگر مرکزهای درمانی بدون جواز در این ولایت تا یک ماه دیگر جواز اخذ نکنند، اقدام به مسدود کردن این مرکز خواهند کرد.

احمد خاندان، رییس بخش تنظیم و هماهنگی سکتور خصوصی وزارت صحت عامه گفت: «بیش از ۶۰۰ الی ۷۰۰ کلینیک، شفاخانه، لابراتوار، رادیولوژی و سایر مراکز صحی وجود دارند. اما ما نه‌تنها در مرکز خوست بلکه در ولسوالی‌های دوردست خوست نظارت کرده‌ایم.»

عبدالرحمن زاهد، معاون ریاست صحت عامه خوست گفته است: «آن جاهایی را که ما مهرلاک کرده‌ایم و یا نکرده‌ایم به همه توصیه شده و از همه تعهد گرفته شده است که اگر تا یک ماه دیگر جواز دریافت نکردند، تمام جاهای شان بسته خواهند شد.»

از سویی‌هم، باشندگان خوست نیز از مسوولان خواهان نظارت دوامدار از فعالیت مرکزهای درمانی در این ولایت هستند.

محمد داوود، باشنده خوست به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «کلینیک‌ها و داکتران بی‌جواز در حقیقت بازی کردن با زندگی انسان‌هاست. ما از مقام‌های بلندپایه می‌خواهیم که تصفیه این را به خوبی انجام دهند.»

قادر، یکی دیگر از باشندگان خوست گفت: «در خوست داکترانی وجود دارند که مریضی‌ات یک چیز است اما دوای زیادی برایت می‌دهد که هیچ مربوط مرض نمی‌شود. باید جلو آن‌ها گرفته شود.»

این در حالی‌ست که طلوع‌نیوز گزارشی از فعالیت نزدیک به ۳۰۰ مرکز درمانی بدون جواز در خوست نشر کرده بود.

گفتنی‌ست که این هیات وزارت صحت عامه به تمامی شفاخانه‌ها، مرکزهای درمانی، آزمایشگاه‌ها و دواخانه‌ها مهلت یک ماهه برای دریافت جواز داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره