تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۷: گردآوری آرای رای دهنده‌گان با کارگیری از فن‌آوری

حکومت صلاحیت گرد آوری آرا رای دهنده‌گان را با  کارگیری از فن‌آوری  از کمیسیون مستقل انتخابات گرفته است و این صلاحیت را به ادارۀ مرکزی احصاییه سپرده است. 

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون با ادارۀ مرکزی احصاییه در این باره هیچ گفت و گویی نداشته اند.

باآن که رییس جمهور دیشب در نشستی با نماینده‌گان احزاب سیاسی روی ایجاد یک کمیته از بهر چگونه گی عملی شدن طرح آنان توافق کرده است اما نماینده‌گان احزاب سیاسی می‌گویند که نشست شان با رییس جمهور نتیجه دلخواه نداشته است.       

دراین برنامه گرداننده مسعودملک با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان برنامه:

اسد الله سعادتی، عضو مجلس نماینده‌گان
کبرا رضایی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات
نعیم اصغری،  مسوول برنامه فیفا
عبدالله احمدزی، رییس بنیاد آسیا در افغانستان

انتخابات

انتخابات ۹۷: گردآوری آرای رای دهنده‌گان با کارگیری از فن‌آوری

حکومت صلاحیت گرد آوری آرا رای دهنده‌گان را با  کارگیری از فن‌آوری  از کمیسیون مستقل انتخابات گرفته است و این صلاحیت را به ادارۀ مرکزی احصاییه سپرده است. 

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون با ادارۀ مرکزی احصاییه در این باره هیچ گفت و گویی نداشته اند.

باآن که رییس جمهور دیشب در نشستی با نماینده‌گان احزاب سیاسی روی ایجاد یک کمیته از بهر چگونه گی عملی شدن طرح آنان توافق کرده است اما نماینده‌گان احزاب سیاسی می‌گویند که نشست شان با رییس جمهور نتیجه دلخواه نداشته است.       

دراین برنامه گرداننده مسعودملک با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان برنامه:

اسد الله سعادتی، عضو مجلس نماینده‌گان
کبرا رضایی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات
نعیم اصغری،  مسوول برنامه فیفا
عبدالله احمدزی، رییس بنیاد آسیا در افغانستان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews