Skip to main content
تازه‌ترین خبرها

دربارۀ ما

طلوع‌نیوز، شبکۀ خبری ۲۴ ساعته در افغانستان است که برنامه‌های گونه‌گون، مانند: گفتمان‌ها و نیز گزارش‌های اقتصادی، منطقه‌یی و جهانی ارائه می‌کند.

طلوع‌نیوز در راستای خبرهای تازه، گزارش‌های پژوهشی و گفت‌وگوهای امیدوارکننده میان رهبران سیاسی افغانستان، توجه ملتی را به سوی خود جلب کرده‌است؛ ملتی که اطلاعات درست را زود و به موقع می‌خواهند.

این شکبۀ ۲۴ ساعته در بخش‌های مختلف، مانند: نشرات زنده، بخش آنلاین و رسانه‌های اجتماعی برای شهروندان افغانستان فعالیت می‌کند.

اکثر مردم غیرسیاسی‌بودن (بی‌طرفی) طلوع و طلوع‌نیوز را می‌پسندند و به آن اعتماد دارند. محور برنامه‌های طلوع‌نیوز سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش، صحت و سیاست منطقه‌یی است.

طلوع‌نیوز به گونۀ معمول گزارش‌هایی را سرخط برنامه‌های خبری‌اش قرار می‌دهد که در منطقه و جهان خبرساز استند. از همه مهم‌تر این که، این شبکه در بخش‌های دوردست افغانستان نیز نشر می‌شود و کسانی را که در بخش‌های دیگر جهان زنده‌گی می‌کنند نیز با این رویدادها ارتباط می‌دهد.

طلوع‌نیوز با داشتن بزرگترین اتاق خبر در افغانستان و نیز با داشتن بیش‌از ۱۰۰ خبرنگار در مرکز و همه ولایت‌ها و کارمند مسلکی در این بخش، پیشتاز رسانه‌های افغانستان است؛ در حالی‌که این شبکه نزدیک به ۱۰ سال پیش وجود نداشت.

نشرات طلوع‌نیوز به زبان‌های فارسی و پشتو استند، اما در بخش آنلاین نشرات این شبکه به سه زبان فارسی، پشتو و انگلیسی در پایگاه www.tolonews.com قابل دست‌رس است. این صفحۀ انترنتی یکی از مشهورترین سایت‌های خبری در افغانستان است.

ذبیح‌الله سادات مسؤول کنونی طلوع‌نیوز است.

 

جزئیات ماهواره‌یی طلوع‌نیوز در آسیا و شرق میانه:

سمبول ریت: ۲۷،۵۰۰

اف‎ای‎سی: ۵/۶

فریکونسی: ۱۱۷۸۵ (ام‎ اج زی)

ستلایت: یاهست. یک ای @ ۵۲.۵ درجۀ شرقی

موقعیت: افقی

 

خدمات تلویزیون طلوع‌نیوز: آی دی ۴۰۳

نشانی دفتر: سرک دوازدهم وزیرمحمد اکبرخان، کابل، افغانستان

شمارۀ تماس: ۰۸۰ ۹۹۸ ۷۱۱ ۹۳+

 

دربارۀ ما

طلوع‌نیوز، شبکۀ خبری ۲۴ ساعته در افغانستان است که برنامه‌های گونه‌گون، مانند: گفتمان‌ها و نیز گزارش‌های اقتصادی، منطقه‌یی و جهانی ارائه می‌کند.

طلوع‌نیوز در راستای خبرهای تازه، گزارش‌های پژوهشی و گفت‌وگوهای امیدوارکننده میان رهبران سیاسی افغانستان، توجه ملتی را به سوی خود جلب کرده‌است؛ ملتی که اطلاعات درست را زود و به موقع می‌خواهند.

این شکبۀ ۲۴ ساعته در بخش‌های مختلف، مانند: نشرات زنده، بخش آنلاین و رسانه‌های اجتماعی برای شهروندان افغانستان فعالیت می‌کند.

اکثر مردم غیرسیاسی‌بودن (بی‌طرفی) طلوع و طلوع‌نیوز را می‌پسندند و به آن اعتماد دارند. محور برنامه‌های طلوع‌نیوز سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش، صحت و سیاست منطقه‌یی است.

طلوع‌نیوز به گونۀ معمول گزارش‌هایی را سرخط برنامه‌های خبری‌اش قرار می‌دهد که در منطقه و جهان خبرساز استند. از همه مهم‌تر این که، این شبکه در بخش‌های دوردست افغانستان نیز نشر می‌شود و کسانی را که در بخش‌های دیگر جهان زنده‌گی می‌کنند نیز با این رویدادها ارتباط می‌دهد.

طلوع‌نیوز با داشتن بزرگترین اتاق خبر در افغانستان و نیز با داشتن بیش‌از ۱۰۰ خبرنگار در مرکز و همه ولایت‌ها و کارمند مسلکی در این بخش، پیشتاز رسانه‌های افغانستان است؛ در حالی‌که این شبکه نزدیک به ۱۰ سال پیش وجود نداشت.

نشرات طلوع‌نیوز به زبان‌های فارسی و پشتو استند، اما در بخش آنلاین نشرات این شبکه به سه زبان فارسی، پشتو و انگلیسی در پایگاه www.tolonews.com قابل دست‌رس است. این صفحۀ انترنتی یکی از مشهورترین سایت‌های خبری در افغانستان است.

ذبیح‌الله سادات مسؤول کنونی طلوع‌نیوز است.

 

جزئیات ماهواره‌یی طلوع‌نیوز در آسیا و شرق میانه:

سمبول ریت: ۲۷،۵۰۰

اف‎ای‎سی: ۵/۶

فریکونسی: ۱۱۷۸۵ (ام‎ اج زی)

ستلایت: یاهست. یک ای @ ۵۲.۵ درجۀ شرقی

موقعیت: افقی

 

خدمات تلویزیون طلوع‌نیوز: آی دی ۴۰۳

نشانی دفتر: سرک دوازدهم وزیرمحمد اکبرخان، کابل، افغانستان

شمارۀ تماس: ۰۸۰ ۹۹۸ ۷۱۱ ۹۳+