تازه‌ترین خبرها

بودجه

حکومت ۳میلیارد افغانی و ۱۵میلیون دالر هزینۀ مبارزه با کرونا کرده

این در حالی است که کمک‌های تعهد شدۀ جامعه جهانی به افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا به بیش از شش صد میلیون دالر می‌رسد.

دیدگاه شما

همۀ دیدگاه‌ها

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews