Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رهبر کوریای شمالی به ارتش دستور داد تا آماده‌سازی جنگ را تسریع کنند

رسانه دولتی کوریای شمالی روز پنجشنبه اعلام کرد، کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی به ارتش، صنعت مهمات و بخش تسلیحات هسته‌ای کشورش دستور داده است که آمادگی‌های جنگی را برای مقابله با آنچه که او آن را 'تحرکات تقابل‌آمیز بی‌سابقه آمریکا' خواند، تسریع کنند.

کیم در نشستی کلیدی حزب حاکم این کشور روز چهارشنبه در مورد جهت‌گیری‌های سیاستی برای سال جدید گفت که پیونگ یانگ همکاری راهبردی خود را با کشورهای مستقل ضد امپریالیستی گسترش خواهد داد.

کوریای شمالی روابط خود را با روسیه گسترش داده است، زیرا واشنگتن پیونگ یانگ را به تامین تجهیزات نظامی به مسکو برای استفاده در جنگ با اوکراین متهم می کند، در حالی که روسیه برای کمک به کوریای شمالی برای پیشبرد قابلیت های نظامی خود، پشتیبانی فنی ارایه می دهد.

روز پنجشنبه، یون سوک یول، رییس جمهور کوریای جنوبی از یک واحد نظامی خط مقدم در ایالت جئونسانگبوک شرقی بازدید کرد تا وضعیت دفاعی آن را بررسی کند و در صورت وجود هرگونه تحریک از سوی کوریای شمالی، خواستار تلافی فوری شد.

رهبر کوریای شمالی به ارتش دستور داد تا آماده‌سازی جنگ را تسریع کنند

کیم در نشستی کلیدی حزب حاکم این کشور روز چهارشنبه در مورد جهت‌گیری‌های سیاستی برای سال جدید گفت که پیونگ یانگ همکاری راهبردی خود را با کشورهای مستقل ضد امپریالیستی گسترش خواهد داد.

Thumbnail

رسانه دولتی کوریای شمالی روز پنجشنبه اعلام کرد، کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی به ارتش، صنعت مهمات و بخش تسلیحات هسته‌ای کشورش دستور داده است که آمادگی‌های جنگی را برای مقابله با آنچه که او آن را 'تحرکات تقابل‌آمیز بی‌سابقه آمریکا' خواند، تسریع کنند.

کیم در نشستی کلیدی حزب حاکم این کشور روز چهارشنبه در مورد جهت‌گیری‌های سیاستی برای سال جدید گفت که پیونگ یانگ همکاری راهبردی خود را با کشورهای مستقل ضد امپریالیستی گسترش خواهد داد.

کوریای شمالی روابط خود را با روسیه گسترش داده است، زیرا واشنگتن پیونگ یانگ را به تامین تجهیزات نظامی به مسکو برای استفاده در جنگ با اوکراین متهم می کند، در حالی که روسیه برای کمک به کوریای شمالی برای پیشبرد قابلیت های نظامی خود، پشتیبانی فنی ارایه می دهد.

روز پنجشنبه، یون سوک یول، رییس جمهور کوریای جنوبی از یک واحد نظامی خط مقدم در ایالت جئونسانگبوک شرقی بازدید کرد تا وضعیت دفاعی آن را بررسی کند و در صورت وجود هرگونه تحریک از سوی کوریای شمالی، خواستار تلافی فوری شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره