وروستي خبرونه
Thumbnail
ستاسو نظر

څوک باید د افغانستان ملي امنیت تعریف کړي؟

د دې مقالې پښتو ژباړه به ډير ژر ستاسو خدمت ته وړاندې شي خو انګلیسي هغه یې په انګلیسي برخه کې کتلی شی.

ستاسو نظر

څوک باید د افغانستان ملي امنیت تعریف کړي؟

د دې مقالې پښتو ژباړه به ډير ژر ستاسو خدمت ته وړاندې شي خو انګلیسي هغه یې په انګلیسي برخه کې کتلی

Thumbnail

د دې مقالې پښتو ژباړه به ډير ژر ستاسو خدمت ته وړاندې شي خو انګلیسي هغه یې په انګلیسي برخه کې کتلی شی.

شریک یي کړئ

په دې اړه مو اندونه