تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا پایگاه‌های ارتش افغانستان را با برق وارداتی مجهز می‌‎‌سازد

ارتش امریکا می‌خواهد که برق وارداتی در پایگاه‌های ارتش افغانستان را جاگزین برق تولید شده ازجنراتورها کند.

در همین راستا، جنرال دیدریک، فرماندۀ مشترک انتقال امنیت برای افغانستان امروز پروژۀ انتقال برق از سب استیشن شمال کابل به فرماندهی لوژستیک وزارت دفاع را افتتاح کرد.

او گفت با انتقال برق وارداتی به این فرماندهی، در حدود ۴۶میلیون دالر از هزینه جنراتورهای تولید برق صرفه جویی شده‌است.

به گفتۀ این جنرال ارتش امریکا، شش پروژۀ دیگر انتقال برق وارداتی به پایگاه‌های ارتش افغانستان نیز زیر کار اند: «وصل شدن دیپوی مرکزی اکمالات به برق یکی از چهارده اتصال بزرگ است که سبب خاموش شدن ۸۴۶ جنراتور خواهد شد و در نتیجه به‌گونۀ تخمینی ۴۶ میلیون دالر یا سه اعشاریه پنج میلیارد افغانی صرفه‌جویی می‌شود.»

در همین حال، عبدالله فقیرزاده، فرماندۀ مرکزی لوژستیک وزارت دفاع افغانستان در مراسم امروز گفت که این فرماندهی با کمبود دیپوهای معیاری روبه‌رو است و ذخیره‌گاه‌های مهمات ارتش در برخی محل‌ها با تهدیدات جدی روبه‌رو استند.

فقیرزاده افزود: «اکنون یک تعداد هنگفت کانتینرهای مملو از مهمات در بیس پلچرخی و مقدار هنگفت آیل باب در فضای باز در دیپوهای روغنیات تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارند.»

اما، شاه محمود میاخیل، معاون وزارت دفاع ملی گفت که حکومت در تلاش است تا نیروهای دولتی را خودکفا بسازد: «تا پایان سال ۲۰۲۱چهارده سب استیشن دیگر به ارزش پنجاه و چهار میلیون با تمویل سیستیکا در قطعات مختلف با حمایت شرکت برشنا وصل می‌شود.»

امریکا پایگاه‌های ارتش افغانستان را با برق وارداتی مجهز می‌‎‌سازد

فرماندهی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان می‌گوید که شش پروژۀ تولید برق به ارزش ۵۶۰ میلیون دالر برای تأمین برق آبی به پایگاه‌های ارتش افغانستان زیر کار است.

تصویر بندانگشتی

ارتش امریکا می‌خواهد که برق وارداتی در پایگاه‌های ارتش افغانستان را جاگزین برق تولید شده ازجنراتورها کند.

در همین راستا، جنرال دیدریک، فرماندۀ مشترک انتقال امنیت برای افغانستان امروز پروژۀ انتقال برق از سب استیشن شمال کابل به فرماندهی لوژستیک وزارت دفاع را افتتاح کرد.

او گفت با انتقال برق وارداتی به این فرماندهی، در حدود ۴۶میلیون دالر از هزینه جنراتورهای تولید برق صرفه جویی شده‌است.

به گفتۀ این جنرال ارتش امریکا، شش پروژۀ دیگر انتقال برق وارداتی به پایگاه‌های ارتش افغانستان نیز زیر کار اند: «وصل شدن دیپوی مرکزی اکمالات به برق یکی از چهارده اتصال بزرگ است که سبب خاموش شدن ۸۴۶ جنراتور خواهد شد و در نتیجه به‌گونۀ تخمینی ۴۶ میلیون دالر یا سه اعشاریه پنج میلیارد افغانی صرفه‌جویی می‌شود.»

در همین حال، عبدالله فقیرزاده، فرماندۀ مرکزی لوژستیک وزارت دفاع افغانستان در مراسم امروز گفت که این فرماندهی با کمبود دیپوهای معیاری روبه‌رو است و ذخیره‌گاه‌های مهمات ارتش در برخی محل‌ها با تهدیدات جدی روبه‌رو استند.

فقیرزاده افزود: «اکنون یک تعداد هنگفت کانتینرهای مملو از مهمات در بیس پلچرخی و مقدار هنگفت آیل باب در فضای باز در دیپوهای روغنیات تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارند.»

اما، شاه محمود میاخیل، معاون وزارت دفاع ملی گفت که حکومت در تلاش است تا نیروهای دولتی را خودکفا بسازد: «تا پایان سال ۲۰۲۱چهارده سب استیشن دیگر به ارزش پنجاه و چهار میلیون با تمویل سیستیکا در قطعات مختلف با حمایت شرکت برشنا وصل می‌شود.»

هم‌رسانی کنید