تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش آدم‌ربایی‌ها در هرات؛ طلافروشان نیز دکان‌های شان را بستند

اتحادیۀ طلافروشان هرات در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها و آدم‌ربایی‌ها در هرات به اعتصاب کاری زده‌است.

این در حالی است که از چند روز بدینسو، اتحادیۀ صرافان ولایت هرات در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها و آدم‌ربایی‌ها اعتصاب کاری کرده‌است.

طلافروشان، می‌گویند که دزدان مسلح و آدم‌ربایان زنده‌گی و کاروبار آنان را تهدید می‌کنند و نهادهای امنیتی در تأمین امنیت جان و مال مردم بی‌پروا استند.

عبدالاحد، رییس اتحادیه زرگران هرات گفت: «از اول سال تا حالا، تقریبأ هفت زرگر اختطاف شده و دو زرگر شهید شده‌اند و یک زرگر هم در بند اسارت است فعلأ؛ از او هشت لگ دالر خواسته‌اند و هنوز دولت برای رهایی او اقدام نکرده‌است.»

عصمت‌الله، زرگر در هرات نیز افزود: «خواست ما از دولت مرکزی و والی هرات این است که امنیت جان و مال مردم را بگیرند.»

این در حالی است که پس از دو روز، پولیس هرات محمد اسماعیل، یک صراف را از چنگ آدم ربایان در شهر هرات رها ساخته‌است.

آدم‌ربایان این صراف را دوشنبه شب از خانه‌اش در مرکز شهر هرات ربوده بودند.

محمد اسماعیل گفت: «به من گفتند که چهار موتر آمده بودیم و چهارساحه را تحت نظارت داشتیم به این دلیل زیاد زحمت کشیدیم باید یک میلیون دالر بدهی.»

بهاء الدین رحیمی، رییس اتحادیه صرافان هرات نیز بیان داشت: «مردم از سرقت‌های مسلحانه، از ترورها، از اختطاف‌ها و از تهدیدهای تلفنی به تنگ آمده‌اند؛ تنها خواست مردم تأمین امنیت در ولایت هرات است.»

در همین حال، سید وحید قتالی، والی هرات می‌گوید که برخی از شبکه‌های جرمی با ربودن سرمایه‌گذاران در تلاش فراردادن سرمایه‌ها و ایجاد وحشت در این ولایت استند: «ما تفاوتی بین سرقت مسلحانه و اختطاف نمی‌بینیم؛ آن یک حربه‌یی است برای بدست آوردن پول و این هم یک حربه‌یی است برای بدست آوردن پول. ما از پنج شبگۀ گسترده، سه شبکۀ آن را دستگیر کرده‌‎ایم و تمام مستندات هست و در اختیار شما قرار دارد.»

با اینکه پولیس هرات می‌گوید در سال روان تنها هشت تن در این ولایت ربوده شده‌اند، اما اتحادیۀ صرافان و طلافروشان هرات می‌گویند که در شش ماه گذشته تنها نُه صراف و هفت طلا فروش در شهر هرات ربوده شده‌اند.

افزایش آدم‌ربایی‌ها در هرات؛ طلافروشان نیز دکان‌های شان را بستند

نیروهای امنیتی یک صراف را که دو روز پیش ربوده شده بود، از قید آدم‌ربایان در شهر هرات رها ساختند و هشت تن را در پیوند به ربودن این صراف بازداشت کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ طلافروشان هرات در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها و آدم‌ربایی‌ها در هرات به اعتصاب کاری زده‌است.

این در حالی است که از چند روز بدینسو، اتحادیۀ صرافان ولایت هرات در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها و آدم‌ربایی‌ها اعتصاب کاری کرده‌است.

طلافروشان، می‌گویند که دزدان مسلح و آدم‌ربایان زنده‌گی و کاروبار آنان را تهدید می‌کنند و نهادهای امنیتی در تأمین امنیت جان و مال مردم بی‌پروا استند.

عبدالاحد، رییس اتحادیه زرگران هرات گفت: «از اول سال تا حالا، تقریبأ هفت زرگر اختطاف شده و دو زرگر شهید شده‌اند و یک زرگر هم در بند اسارت است فعلأ؛ از او هشت لگ دالر خواسته‌اند و هنوز دولت برای رهایی او اقدام نکرده‌است.»

عصمت‌الله، زرگر در هرات نیز افزود: «خواست ما از دولت مرکزی و والی هرات این است که امنیت جان و مال مردم را بگیرند.»

این در حالی است که پس از دو روز، پولیس هرات محمد اسماعیل، یک صراف را از چنگ آدم ربایان در شهر هرات رها ساخته‌است.

آدم‌ربایان این صراف را دوشنبه شب از خانه‌اش در مرکز شهر هرات ربوده بودند.

محمد اسماعیل گفت: «به من گفتند که چهار موتر آمده بودیم و چهارساحه را تحت نظارت داشتیم به این دلیل زیاد زحمت کشیدیم باید یک میلیون دالر بدهی.»

بهاء الدین رحیمی، رییس اتحادیه صرافان هرات نیز بیان داشت: «مردم از سرقت‌های مسلحانه، از ترورها، از اختطاف‌ها و از تهدیدهای تلفنی به تنگ آمده‌اند؛ تنها خواست مردم تأمین امنیت در ولایت هرات است.»

در همین حال، سید وحید قتالی، والی هرات می‌گوید که برخی از شبکه‌های جرمی با ربودن سرمایه‌گذاران در تلاش فراردادن سرمایه‌ها و ایجاد وحشت در این ولایت استند: «ما تفاوتی بین سرقت مسلحانه و اختطاف نمی‌بینیم؛ آن یک حربه‌یی است برای بدست آوردن پول و این هم یک حربه‌یی است برای بدست آوردن پول. ما از پنج شبگۀ گسترده، سه شبکۀ آن را دستگیر کرده‌‎ایم و تمام مستندات هست و در اختیار شما قرار دارد.»

با اینکه پولیس هرات می‌گوید در سال روان تنها هشت تن در این ولایت ربوده شده‌اند، اما اتحادیۀ صرافان و طلافروشان هرات می‌گویند که در شش ماه گذشته تنها نُه صراف و هفت طلا فروش در شهر هرات ربوده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید