Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی باشنده‌گان هلمند از سقوط احتمالی این ولایت بدست طالبان

همزمان با ادامۀ نبردها در حومه‌های شهر لشکرگاه، باشنده‌گان هلمند از سقوط احتمالی این ولایت بدست طالبان نگران استند.

در حدود پانزده روز می‌شود که نبردها در هلمند ادامه دارند. در حالی‌که نیروهای دولتی عملیات پس‌گیری مناطق از دست رفته شهر لشکرگاه را از وجود طالبان آغاز کرده‌اند، اما هنوز هم حوزه چهارم شهر لشکرگاه در تصرف طالبان است و نبردها در بخش‌هایی از حوزۀ سوم ادامه دارند.

محمد داوود، باشندۀ حوزۀ سوم شهر لشکرگاه گفت: «در این‌جا طالبان در سه‌صد متری غرب در منطقۀ گندی استند... وضعیت خوب نیست، کار وبار نیست، پول چای و نان را نمی‌توانیم تهیه کنیم و مردم بیکار شده‌اند.»

محمد گل، باشندۀ دیگر حوزۀ سوم شهر لشکرگاه نیز افزود: «وضعیت گد و ود است. طالبان هم است و دولت هم، اما چرا ما در بدر استیم؟»

در همین حال، نیروهای امنیتی در هشت کیلومتری شهر لشکرگاه که درحال نبرد با طالبان استند، می‌گویند که اگر طالبان به صلح حاضر نشوند، در برابر آنان ایستاده‌گی خواهند کرد.

مدد خان، سرباز پولیس در ولسوالی ناوۀ هلمند اظهار داشت: «طالبان این را می‌خواهند که مردم را بترسانند و این منطقه را می‌خواهند بگیرند... اگر آتش‌بس شود، منطقه در دست ماست و اگر نشود ما اجازه نمی‌دهیم که اینجا را بگیرند.»

محمد، سرباز پولیس دیگر در ولسوالی ناوه هلمند نیز افزود: «جنگ ادامه دارد بدبختانه. و ما از طالبان می‌خواهیم که صلح کنند، بیایند صلح کنند؛ در جنگ فایده نیست. در غیر آن ما هم ایستاده‌گی می‌کنیم.»

در حدود پانزده روز پیش، طالبان همزمان بر حوزه چهارم شهر لشکرگاه و ولسوالی‌های ناوه، نهر سراج و نادعلی هملند حمله کردند و بخش‌هایی از این مناطق را تصرف کردند.

یاسین خان، والی هلمند می‌گوید که طالبان با سلاح‌های پیشرفته مجهز استند و قصد سقوط شهر لشکرگاه را داشتند؛ اما این برنامه آنان ناکام شده‌است: «سقوط لشکرگاه برنامۀ دشمن بود و این پلان شوم آنان بود. به مردم خود اطمنیان می‌دهم که دشمن ناکام و شرمنده شد و این هم روشن شد که آنان صلح نمی‌خواهند، خواستار جنگ استند.»

هرچند انتظار می‌رفت پس از آغاز گفت وگوهای صلح میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از میزان نبردها در کشور کاسته شود، اما نبردها در کشور هم‌چنان ادامه دارند. شهروندان کشور می‌گویند که برخلاف امیدواری‌ها، طالبان به حمله‌های شان در کشور ادامه داده‌اند.

نگرانی باشنده‌گان هلمند از سقوط احتمالی این ولایت بدست طالبان

در حدود پانزده روز می‌شود که نبردها در بخش‌هایی از لشکرگاۀ هلمند ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با ادامۀ نبردها در حومه‌های شهر لشکرگاه، باشنده‌گان هلمند از سقوط احتمالی این ولایت بدست طالبان نگران استند.

در حدود پانزده روز می‌شود که نبردها در هلمند ادامه دارند. در حالی‌که نیروهای دولتی عملیات پس‌گیری مناطق از دست رفته شهر لشکرگاه را از وجود طالبان آغاز کرده‌اند، اما هنوز هم حوزه چهارم شهر لشکرگاه در تصرف طالبان است و نبردها در بخش‌هایی از حوزۀ سوم ادامه دارند.

محمد داوود، باشندۀ حوزۀ سوم شهر لشکرگاه گفت: «در این‌جا طالبان در سه‌صد متری غرب در منطقۀ گندی استند... وضعیت خوب نیست، کار وبار نیست، پول چای و نان را نمی‌توانیم تهیه کنیم و مردم بیکار شده‌اند.»

محمد گل، باشندۀ دیگر حوزۀ سوم شهر لشکرگاه نیز افزود: «وضعیت گد و ود است. طالبان هم است و دولت هم، اما چرا ما در بدر استیم؟»

در همین حال، نیروهای امنیتی در هشت کیلومتری شهر لشکرگاه که درحال نبرد با طالبان استند، می‌گویند که اگر طالبان به صلح حاضر نشوند، در برابر آنان ایستاده‌گی خواهند کرد.

مدد خان، سرباز پولیس در ولسوالی ناوۀ هلمند اظهار داشت: «طالبان این را می‌خواهند که مردم را بترسانند و این منطقه را می‌خواهند بگیرند... اگر آتش‌بس شود، منطقه در دست ماست و اگر نشود ما اجازه نمی‌دهیم که اینجا را بگیرند.»

محمد، سرباز پولیس دیگر در ولسوالی ناوه هلمند نیز افزود: «جنگ ادامه دارد بدبختانه. و ما از طالبان می‌خواهیم که صلح کنند، بیایند صلح کنند؛ در جنگ فایده نیست. در غیر آن ما هم ایستاده‌گی می‌کنیم.»

در حدود پانزده روز پیش، طالبان همزمان بر حوزه چهارم شهر لشکرگاه و ولسوالی‌های ناوه، نهر سراج و نادعلی هملند حمله کردند و بخش‌هایی از این مناطق را تصرف کردند.

یاسین خان، والی هلمند می‌گوید که طالبان با سلاح‌های پیشرفته مجهز استند و قصد سقوط شهر لشکرگاه را داشتند؛ اما این برنامه آنان ناکام شده‌است: «سقوط لشکرگاه برنامۀ دشمن بود و این پلان شوم آنان بود. به مردم خود اطمنیان می‌دهم که دشمن ناکام و شرمنده شد و این هم روشن شد که آنان صلح نمی‌خواهند، خواستار جنگ استند.»

هرچند انتظار می‌رفت پس از آغاز گفت وگوهای صلح میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از میزان نبردها در کشور کاسته شود، اما نبردها در کشور هم‌چنان ادامه دارند. شهروندان کشور می‌گویند که برخلاف امیدواری‌ها، طالبان به حمله‌های شان در کشور ادامه داده‌اند.

هم‌رسانی کنید