Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید خانواده‌های قربانیان انفجار دیروز کابل بر بررسی این رویداد

 خانواده‌های سه قربانی انفجار روز گذشته در کابل، خواهان روشن‌شدن چگونگی آماج قرار گرفتن موتر حامل آنان استند.

در انفجار روز گذشته، سه کارمند بانک مرکزی افغانستان به‌شمول یما سیاوش، گردانندۀ پیشین برنامه‌های سیاسی طلوع‌نیوز، جان باختند.

امین‌الله رضایی، رانندۀ بانک مرکزی که یکی از این جان باخته‌گان است.

بستگان رضایی می‌گویند که او نان آور خانوادۀ ده نفری‌اش بود و اکنون با مرگ او خانواده‌اش در وضعیت بد اقتصادی به‌سر می‌برند.

زهرا، مادر امین الله رضایی گفت: «بچه‌ام جوان و اولاد دار بود. بچه‌ام عیال دارد و هزینۀ تمام فامیل سرش بود، ای خدا!»

کریمه، همسر امین الله رضایی نیز افزود: «امنیت را بیارید! چه حال است سر مردم. در دادید مردم را. دل ما را در دادید.»

امین‌‎الله رضایی ۳۲ سال داشت و فارغ صنف دوازدهم بود. او از هشت سال بدیسنو در بخش ترانسپورت بانک مرکزی کار می‌کرد.

ریحانۀ یک نیم ساله و محمد رامین چهار ساله دو فرزند او استند که اکنون در یک آیندۀ ناروشن قرار دارند.

حیات الله رضایی، برادر امین الله رضایی بیان داشت: «از حکومت هیچ خواست نداریم. همه خواستند که امنیت تأمین شود، اما این‌ها امنیت را گرفته نمی‌توانند.»

در همین حال، مراسم فاتحه و دعاخوانی برای یما سیاوش که به‌عنوان مشاور رسانه‌یی بانک مرکزی کار می‌کرد، امروز در کابل برگزار شد.

نزدیکان سیاوش می‌گویند که انفجار بر کارمندان بانک مرکزی پرسش برانگیز است و باید در این راستا تحقیق شود.

میرویس آریا، از دوستان یما سیاوش تصریح کرد: «رقابت‌های درونی بانک مرکزی - که یما تازه در آن‌جا وظیفه گرفته بود - باید به‌گونۀ جدی مورد بررسی قرار گرفته شود و این قضیه چند جانبه بررسی شود.»

عرفان الله عرفان، عضو مجلس نماینده‌گان نیز گفت: «در قسمت شناسایی و پاکاری نهادهای امنیتی ما از ستون پنجم و کسانی که ارتباط دارد با تروریست، کار نشده‌است و امیدواریم که در این بخش در آینده بیشتر کار شود.»

انفجار روز گذشته برخاسته از ماینی بود که در موتر حامل این کارمندان بانک مرکزی جاسازی شده بود. در این انفجار، تمامی سه سرنشین این موتر جان باختند.

تأکید خانواده‌های قربانیان انفجار دیروز کابل بر بررسی این رویداد

در انفجار روز گذشته، سه کارمند بانک مرکزی افغانستان به‌شمول یما سیاوش، گردانندۀ پیشین برنامه‌های سیاسی طلوع‌نیوز، جان باختند.

تصویر بندانگشتی

 خانواده‌های سه قربانی انفجار روز گذشته در کابل، خواهان روشن‌شدن چگونگی آماج قرار گرفتن موتر حامل آنان استند.

در انفجار روز گذشته، سه کارمند بانک مرکزی افغانستان به‌شمول یما سیاوش، گردانندۀ پیشین برنامه‌های سیاسی طلوع‌نیوز، جان باختند.

امین‌الله رضایی، رانندۀ بانک مرکزی که یکی از این جان باخته‌گان است.

بستگان رضایی می‌گویند که او نان آور خانوادۀ ده نفری‌اش بود و اکنون با مرگ او خانواده‌اش در وضعیت بد اقتصادی به‌سر می‌برند.

زهرا، مادر امین الله رضایی گفت: «بچه‌ام جوان و اولاد دار بود. بچه‌ام عیال دارد و هزینۀ تمام فامیل سرش بود، ای خدا!»

کریمه، همسر امین الله رضایی نیز افزود: «امنیت را بیارید! چه حال است سر مردم. در دادید مردم را. دل ما را در دادید.»

امین‌‎الله رضایی ۳۲ سال داشت و فارغ صنف دوازدهم بود. او از هشت سال بدیسنو در بخش ترانسپورت بانک مرکزی کار می‌کرد.

ریحانۀ یک نیم ساله و محمد رامین چهار ساله دو فرزند او استند که اکنون در یک آیندۀ ناروشن قرار دارند.

حیات الله رضایی، برادر امین الله رضایی بیان داشت: «از حکومت هیچ خواست نداریم. همه خواستند که امنیت تأمین شود، اما این‌ها امنیت را گرفته نمی‌توانند.»

در همین حال، مراسم فاتحه و دعاخوانی برای یما سیاوش که به‌عنوان مشاور رسانه‌یی بانک مرکزی کار می‌کرد، امروز در کابل برگزار شد.

نزدیکان سیاوش می‌گویند که انفجار بر کارمندان بانک مرکزی پرسش برانگیز است و باید در این راستا تحقیق شود.

میرویس آریا، از دوستان یما سیاوش تصریح کرد: «رقابت‌های درونی بانک مرکزی - که یما تازه در آن‌جا وظیفه گرفته بود - باید به‌گونۀ جدی مورد بررسی قرار گرفته شود و این قضیه چند جانبه بررسی شود.»

عرفان الله عرفان، عضو مجلس نماینده‌گان نیز گفت: «در قسمت شناسایی و پاکاری نهادهای امنیتی ما از ستون پنجم و کسانی که ارتباط دارد با تروریست، کار نشده‌است و امیدواریم که در این بخش در آینده بیشتر کار شود.»

انفجار روز گذشته برخاسته از ماینی بود که در موتر حامل این کارمندان بانک مرکزی جاسازی شده بود. در این انفجار، تمامی سه سرنشین این موتر جان باختند.

هم‌رسانی کنید