تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل: شبکۀ القاعده روند صلح افغانستان را تهدید می‌کند

هماهنگ کنندۀ تیم نظارتی سازمان ملل متحد می‌گوید که شبکۀ القاعده روند صلح افغانستان را تهدید می‌کند.

این مقام بلندپایۀ سازمان ملل متحد در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز تأکید می‌کند که طالبان و شبکۀ القاعده هنوز هم رابطۀ نزدیکی با هم دارند.

ادموند فیتون برون در این باره می‌افزاید: «دربارۀ چالشی که القاعده در برابر روند صلح به وجود می‌آورد، باید بگویم پیش‌بینی این است که طالبان از هر تهدیدی از افغانستان در برابر بیرون از این کشور جلوگیری کند، به‌شمول تهدیدهای القاعده، اما اگر القاعده کنترل نشود در برابر روند صلح تهدید خواهد بود.»

بربنیاد آخرین گزارش تیم نظارتی سازمان ملل متحد، در حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ تن از جنگجویان القاعده در ولایت‌های بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کنر، کندز، لوگر، ننگرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا و زابل حضور دارند.

این گزراش هم‌چنین نشان می‌دهد که القاعده در شبۀ قارۀ هند هم زیر چتر طالبان در ولایت‌های هلمند، کندهار و نیمروز فعالیت می‌کند و رهبران دو گروه به هم نزدیک استند: «رابطۀ ایمن الظواهری و رهبران دیگر القاعده با اعضای مشخص طالبان، به‌ویژه برخی از اعضای شبکۀ حقانی، نزدیک است.»

اما طالبان این گفته‌ها را بی بنیاد می‌دانند و می‎گویند که مطرح کردن این ادعاها کار کسانی است که نمی‌خواهند فرصت به وجود آمده برای صلح نتیجه بدهد.

پیش از این نیز مقام‌های سازمان ملل متحد گفته بودند که طالبان و القاعده در افغانستان ارتباط نزدیک دارند.

آقای برون در سخنان دیگرش، می‌گوید که حمله‌های اخیر بر مواضع گروۀ داعش در افغانستان، این گروه را تضعیف کرده‌است اما هنوز هم این گروه در افغانستان حدود دوهزار و دوصد جنگجو دارد و در تلاش است که آن جنگجویان طالب را که با روند صلح مخالف استند نیز جذب کند: «داعش خراسان موقف مخالف روند صلح داشته‌است و می‌کوشد خودش را همچون تنها گروهی که به هراس‌افگنی جهانی متعهد است نشان بدهد. شاید امید اصلی آنان به بازتوانایی این است که روند صلح پیشرفت کند و کسانی که با این روند مخالف استند، به داعش خراسان بپیوندند و این تنها گروهی باشد که می‌توانند با آن یکجا شوند.»

در هفته‌های پسین، گروۀ داعش مسؤولیت چندین رویداد مرگ‌بار را به‌شمول حمله بر دانشگاۀ کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش در کابل، پذیرفته‌است. اما حکومت افغانستان پیش از این گفته‌است که این گروه در افغانستان شکست خورده‌است.

سازمان ملل: شبکۀ القاعده روند صلح افغانستان را تهدید می‌کند

هماهنگ کنندۀ تیم نظارتی سازمان ملل هشدار می‌دهد که اگر القاعده در افغانستان کنترل نشود روند صلح افغانستان را با تهدید روبه‌رو می‌کند.

تصویر بندانگشتی

هماهنگ کنندۀ تیم نظارتی سازمان ملل متحد می‌گوید که شبکۀ القاعده روند صلح افغانستان را تهدید می‌کند.

این مقام بلندپایۀ سازمان ملل متحد در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز تأکید می‌کند که طالبان و شبکۀ القاعده هنوز هم رابطۀ نزدیکی با هم دارند.

ادموند فیتون برون در این باره می‌افزاید: «دربارۀ چالشی که القاعده در برابر روند صلح به وجود می‌آورد، باید بگویم پیش‌بینی این است که طالبان از هر تهدیدی از افغانستان در برابر بیرون از این کشور جلوگیری کند، به‌شمول تهدیدهای القاعده، اما اگر القاعده کنترل نشود در برابر روند صلح تهدید خواهد بود.»

بربنیاد آخرین گزارش تیم نظارتی سازمان ملل متحد، در حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ تن از جنگجویان القاعده در ولایت‌های بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کنر، کندز، لوگر، ننگرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا و زابل حضور دارند.

این گزراش هم‌چنین نشان می‌دهد که القاعده در شبۀ قارۀ هند هم زیر چتر طالبان در ولایت‌های هلمند، کندهار و نیمروز فعالیت می‌کند و رهبران دو گروه به هم نزدیک استند: «رابطۀ ایمن الظواهری و رهبران دیگر القاعده با اعضای مشخص طالبان، به‌ویژه برخی از اعضای شبکۀ حقانی، نزدیک است.»

اما طالبان این گفته‌ها را بی بنیاد می‌دانند و می‎گویند که مطرح کردن این ادعاها کار کسانی است که نمی‌خواهند فرصت به وجود آمده برای صلح نتیجه بدهد.

پیش از این نیز مقام‌های سازمان ملل متحد گفته بودند که طالبان و القاعده در افغانستان ارتباط نزدیک دارند.

آقای برون در سخنان دیگرش، می‌گوید که حمله‌های اخیر بر مواضع گروۀ داعش در افغانستان، این گروه را تضعیف کرده‌است اما هنوز هم این گروه در افغانستان حدود دوهزار و دوصد جنگجو دارد و در تلاش است که آن جنگجویان طالب را که با روند صلح مخالف استند نیز جذب کند: «داعش خراسان موقف مخالف روند صلح داشته‌است و می‌کوشد خودش را همچون تنها گروهی که به هراس‌افگنی جهانی متعهد است نشان بدهد. شاید امید اصلی آنان به بازتوانایی این است که روند صلح پیشرفت کند و کسانی که با این روند مخالف استند، به داعش خراسان بپیوندند و این تنها گروهی باشد که می‌توانند با آن یکجا شوند.»

در هفته‌های پسین، گروۀ داعش مسؤولیت چندین رویداد مرگ‌بار را به‌شمول حمله بر دانشگاۀ کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش در کابل، پذیرفته‌است. اما حکومت افغانستان پیش از این گفته‌است که این گروه در افغانستان شکست خورده‌است.

هم‌رسانی کنید