تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سه تن در پیوند به انفجارها در بامیان بازداشت شدند

فرماندهی پولیس بامیان می‌گوید که سه تن را در پیوند به انفجارهای خونین روز گذشته در این ولایت بازداشت کرده‌اند.

زبردست صافی، فرماندۀ پولیس بامیان می‌گوید که یافته‌‎های نخستین آنان نشان می‌دهند که این رویدادها از سوی گروۀ طالبان سازماندهی شده‌اند؛ اما طالبان دست داشتن شان را در این رویدادها رد کرده‌اند.

او در این باره افزود: «سه نفر از طرف پولیس مظنون گرفتار شده‌است و یک نفر هم از سوی امنیت ملی شناسایی شده‌است.»

رییس شفاخانه حوزه یی بامیان جان باختتن پانزده تن وزخمی شدن پنجاه ونه تن دیگر را دراین رویدادها تایید می کند.
از سوی دیگر در انفجار یک موتر بم گذاری شده در حوزه یازده هم شهر عینو مینه کندهار امروز شش پولیس زخمی شدند.

رییس شفاخانه حوزه‌یی بامیان می‌گوید که که در دو انفجار ماین کارگذاری شده در سرک نو شهر بامیان دست کم ۱۵ تن جان باختند و ۵۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ فروغ‌الدین امیری، رییس شفاخانۀ حوزه‌یی بامیان امروز به طلوع‌نیوز گفت که وضعیت ده تن از زخمیان این رویداد وخیم است و باید برای تداوی به کابل انتقال یابند: «نگرانی ما در قسمت مریض‌هایی است که مراقبت جدی نیازمند استند. دیگر مریض‌های ما که در واحد جراحی استند وضع شان خوب است.»

این انفجارها حوالی ساعت چهارونیم پس از چاشت روز گذشته (سه‌شنیه، ۴قوس) رخ دادند؛ انفجارهایی‌که شهروندان بامیان می‌گویند آنان را به‌شدت نگران کرده‌اند.

بامیان یکی از امن‌ترین ولایت‌ها در افغانستان بود که در چند سال گذشته به‌ندرت خبری دربارۀ انفجار و انتحار از آن نشر شد.

انفجارها در یک محل پر رفت‌وآمد بامیان رخ دادند که بیشتر از غیرنظامیان و کودکان قربانی گرفتند.

خانعلی، یکی از زخمیان این رویداد گفت: «داکتران می‌گویند که هردو پایم شکسته‌است؛ یکی‌ از سه جای شکسته، دیگرش از یک جای. داکتران می‌گویند که باید کابل بروید.»

علی داد، زخمی دیگر این رویداد نیز افزود: «بعضی‌ها می‌گفتند ک این بالون گاز است. برگشتم. دیدم که یک موتر «تونس» خراب شده بود. دور و بر تونس یک چهار نفر افتاده بود.»

در روزهای اخیر، حمله‌های هراس‌افگنی در افغانستان افزایش یافته‌اند.

پیش از چاشت امروز چهارشنبه انفجار یک موتر بم‌گذاری شده در نزدیکی حوزۀ یازدهم امنیتی شهر عینو مینۀ کندهار رخ داد.

بهیر احمدی، سخن‌گوی والی کندهار می‌گوید که شش پولیس در این رویداد زخمی شده‌اند؛ اما منابع زخمیان این رویداد را بیش از هفده تن می‌گویند: «به تعمیر ساختمان یک موتر نوع مازدا خودش را انفجار داد که در نتیجۀ آن تعمیر حوزه قسمی تخریب شده‌است و در محل شش سرباز پولیس زخمی شده‌است.»

هیچ گروهی تاکنون مسؤولیت رویداد امروز کندهار و انفجارهای روز گذشتۀ بامیان را به عهده نگرفته‌است.

با آن‌که شهروندان انتظار داشتند که با آغاز مذاکرات صلح با طالبان خشونت‌ها در کشور کاهش یابند، اما اکنون دیده می‌شود که دامنۀ خشونت‌ها حتا به ولایت‌های امن کشور رسیده‌است و هم اکنون بیست وچهار ولایت کشور گواه درگیری‌ها و خشونت‌ها اند.

سه تن در پیوند به انفجارها در بامیان بازداشت شدند

رییس شفاخانه حوزه‌یی بامیان می‌گوید که که در دو انفجار ماین کارگذاری شده در سرک نو شهر بامیان دست کم ۱۵ تن جان باختند و ۵۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

فرماندهی پولیس بامیان می‌گوید که سه تن را در پیوند به انفجارهای خونین روز گذشته در این ولایت بازداشت کرده‌اند.

زبردست صافی، فرماندۀ پولیس بامیان می‌گوید که یافته‌‎های نخستین آنان نشان می‌دهند که این رویدادها از سوی گروۀ طالبان سازماندهی شده‌اند؛ اما طالبان دست داشتن شان را در این رویدادها رد کرده‌اند.

او در این باره افزود: «سه نفر از طرف پولیس مظنون گرفتار شده‌است و یک نفر هم از سوی امنیت ملی شناسایی شده‌است.»

رییس شفاخانه حوزه یی بامیان جان باختتن پانزده تن وزخمی شدن پنجاه ونه تن دیگر را دراین رویدادها تایید می کند.
از سوی دیگر در انفجار یک موتر بم گذاری شده در حوزه یازده هم شهر عینو مینه کندهار امروز شش پولیس زخمی شدند.

رییس شفاخانه حوزه‌یی بامیان می‌گوید که که در دو انفجار ماین کارگذاری شده در سرک نو شهر بامیان دست کم ۱۵ تن جان باختند و ۵۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ فروغ‌الدین امیری، رییس شفاخانۀ حوزه‌یی بامیان امروز به طلوع‌نیوز گفت که وضعیت ده تن از زخمیان این رویداد وخیم است و باید برای تداوی به کابل انتقال یابند: «نگرانی ما در قسمت مریض‌هایی است که مراقبت جدی نیازمند استند. دیگر مریض‌های ما که در واحد جراحی استند وضع شان خوب است.»

این انفجارها حوالی ساعت چهارونیم پس از چاشت روز گذشته (سه‌شنیه، ۴قوس) رخ دادند؛ انفجارهایی‌که شهروندان بامیان می‌گویند آنان را به‌شدت نگران کرده‌اند.

بامیان یکی از امن‌ترین ولایت‌ها در افغانستان بود که در چند سال گذشته به‌ندرت خبری دربارۀ انفجار و انتحار از آن نشر شد.

انفجارها در یک محل پر رفت‌وآمد بامیان رخ دادند که بیشتر از غیرنظامیان و کودکان قربانی گرفتند.

خانعلی، یکی از زخمیان این رویداد گفت: «داکتران می‌گویند که هردو پایم شکسته‌است؛ یکی‌ از سه جای شکسته، دیگرش از یک جای. داکتران می‌گویند که باید کابل بروید.»

علی داد، زخمی دیگر این رویداد نیز افزود: «بعضی‌ها می‌گفتند ک این بالون گاز است. برگشتم. دیدم که یک موتر «تونس» خراب شده بود. دور و بر تونس یک چهار نفر افتاده بود.»

در روزهای اخیر، حمله‌های هراس‌افگنی در افغانستان افزایش یافته‌اند.

پیش از چاشت امروز چهارشنبه انفجار یک موتر بم‌گذاری شده در نزدیکی حوزۀ یازدهم امنیتی شهر عینو مینۀ کندهار رخ داد.

بهیر احمدی، سخن‌گوی والی کندهار می‌گوید که شش پولیس در این رویداد زخمی شده‌اند؛ اما منابع زخمیان این رویداد را بیش از هفده تن می‌گویند: «به تعمیر ساختمان یک موتر نوع مازدا خودش را انفجار داد که در نتیجۀ آن تعمیر حوزه قسمی تخریب شده‌است و در محل شش سرباز پولیس زخمی شده‌است.»

هیچ گروهی تاکنون مسؤولیت رویداد امروز کندهار و انفجارهای روز گذشتۀ بامیان را به عهده نگرفته‌است.

با آن‌که شهروندان انتظار داشتند که با آغاز مذاکرات صلح با طالبان خشونت‌ها در کشور کاهش یابند، اما اکنون دیده می‌شود که دامنۀ خشونت‌ها حتا به ولایت‌های امن کشور رسیده‌است و هم اکنون بیست وچهار ولایت کشور گواه درگیری‌ها و خشونت‌ها اند.

هم‌رسانی کنید