Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اسماعیل خان: حکومت با ایجاد شورای عالی مصالحۀ ملی مخالف است

محمد اسماعیل خان، از اعضای برجستۀ جمعیت اسلامی می‌گوید که حکومت با ایجاد شورای عالی مصالحۀ ملی و صلح مخالف است.

او تأکید دار که بدلیل همین مخالفت‌ها تاکنون اعضای شورای عالی مصالحۀ موفق نشده‌اند که حتا یک نشست رسمی برگزار کنند.

اسماعیل خان افزود: «دلیل این‌که گفت‌وگو کننده‌های حکومت افغانستان و طالبان به نتیجه‌یی نمی‌رسند، این است که پشت سر این‌ها کسانی حمایت کننده، هدایت کننده و برنامه ریز قوی وجود ندارد. این هدایت کننده باید شورای عالی مصالحۀ ملی می‌بود که تا فعلأ متأسفانه این شورا تشکیل نشده‌است.»

پس از انتقادها از عدم تشکیل شورای عالی مصالحۀ ملی، عبدالله عبدالله، رییس این شورا امروز با حامد کرزی، رییس جمهور پیشین به دیدار عبدا رب رسول سیاف رفت و دربارۀ صلح و شورای عالی مصالحه گفت‌وگو کرد.

در حدود سه ماه پیش، رییس‌جمهور در فرمانی اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی را معرفی کرد؛ اما عبدالله عبدالله با آن مخالفت کرد. پس از آن، حامدکرزی و شماری از سیاسیت گران دیگر نیز مخالفت شان را با این فرمان رییس جمهور اعلام کردند.

شهزاده مسعود، مشاورحامد کرزی بیان داشت: «اگر تشکیل شورای مصالحۀ ملی اعلام نمی‌شود، برای تیم مذاکره کننده در دوحه کدام مرجع هدایت دهنده خواهد بود و این تیم از کی هدایت بگیرد.»
فهیم کوهدامنی، از افراد نزدیک به عبد رب رسول سیاف نیز اظهار داشت: «در داخل، متأسفانه هم از شورای عالی مصالحۀ ملی کم کاری‌هایی صورت گرفته و هم بعضی جریان‌های سیاسی همکاری لازم را در این بخش نکرده‌اند.»

سیاستگران می‌گویند که اگر شورای عالی مصالحه ایجاد می‌شد چگونگی آغاز مذاکرات در دوحه با چالش‌های کنونی روبه‌رو نمی‌شد.

فیض الله جلال، استاد دانشگاه تصریح کرد: «متأسفانه تاهنوز شورای عالی مصالحۀ ملی به هر دلیلی و هر عنوانی که هست ایجاد نشده‌است. بنأ کار با مشکل روبه‌رو است.»

با آن که شش ماه  از امضای توافق سیاسی میان رییس جمهور و عبدالله عبدالله برای ایجاد شورای عالی مصالحه ملی می‌گذرد اما هنوز هم اعضای رهبری این شورا اعلام نشده‌است و از تشکیل این شورا خبر نیست.

اسماعیل خان: حکومت با ایجاد شورای عالی مصالحۀ ملی مخالف است

سیاستگران می‌گویند که اگر شورای عالی مصالحه ایجاد می‌شد چگونگی آغاز مذاکرات در دوحه با چالش‌های کنونی روبه‌رو نمی‌شد.

تصویر بندانگشتی

محمد اسماعیل خان، از اعضای برجستۀ جمعیت اسلامی می‌گوید که حکومت با ایجاد شورای عالی مصالحۀ ملی و صلح مخالف است.

او تأکید دار که بدلیل همین مخالفت‌ها تاکنون اعضای شورای عالی مصالحۀ موفق نشده‌اند که حتا یک نشست رسمی برگزار کنند.

اسماعیل خان افزود: «دلیل این‌که گفت‌وگو کننده‌های حکومت افغانستان و طالبان به نتیجه‌یی نمی‌رسند، این است که پشت سر این‌ها کسانی حمایت کننده، هدایت کننده و برنامه ریز قوی وجود ندارد. این هدایت کننده باید شورای عالی مصالحۀ ملی می‌بود که تا فعلأ متأسفانه این شورا تشکیل نشده‌است.»

پس از انتقادها از عدم تشکیل شورای عالی مصالحۀ ملی، عبدالله عبدالله، رییس این شورا امروز با حامد کرزی، رییس جمهور پیشین به دیدار عبدا رب رسول سیاف رفت و دربارۀ صلح و شورای عالی مصالحه گفت‌وگو کرد.

در حدود سه ماه پیش، رییس‌جمهور در فرمانی اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی را معرفی کرد؛ اما عبدالله عبدالله با آن مخالفت کرد. پس از آن، حامدکرزی و شماری از سیاسیت گران دیگر نیز مخالفت شان را با این فرمان رییس جمهور اعلام کردند.

شهزاده مسعود، مشاورحامد کرزی بیان داشت: «اگر تشکیل شورای مصالحۀ ملی اعلام نمی‌شود، برای تیم مذاکره کننده در دوحه کدام مرجع هدایت دهنده خواهد بود و این تیم از کی هدایت بگیرد.»
فهیم کوهدامنی، از افراد نزدیک به عبد رب رسول سیاف نیز اظهار داشت: «در داخل، متأسفانه هم از شورای عالی مصالحۀ ملی کم کاری‌هایی صورت گرفته و هم بعضی جریان‌های سیاسی همکاری لازم را در این بخش نکرده‌اند.»

سیاستگران می‌گویند که اگر شورای عالی مصالحه ایجاد می‌شد چگونگی آغاز مذاکرات در دوحه با چالش‌های کنونی روبه‌رو نمی‌شد.

فیض الله جلال، استاد دانشگاه تصریح کرد: «متأسفانه تاهنوز شورای عالی مصالحۀ ملی به هر دلیلی و هر عنوانی که هست ایجاد نشده‌است. بنأ کار با مشکل روبه‌رو است.»

با آن که شش ماه  از امضای توافق سیاسی میان رییس جمهور و عبدالله عبدالله برای ایجاد شورای عالی مصالحه ملی می‌گذرد اما هنوز هم اعضای رهبری این شورا اعلام نشده‌است و از تشکیل این شورا خبر نیست.

هم‌رسانی کنید