Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عطا‌محمد نور از شکل‌گیری مقاومت دوم هشدار داد

عطامحمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی از شکل‌گیری مقاومت دوم در صورت بهتر نشدن اوضاع امنیتی کشور، هشدار می‌دهد.

آقای نور که امروز (پنج‌شنبه، ۴ جدی) در مراسمی برای گرامداشت از ره‌نورد زریاب، نویسندۀ نام‌دار افغانستان، سخن می‌زد، گفت که اوضاع در کشور به شدت درحال بدتر شدن است و جنگجویان خارجی در سراسر ولایت‌های شمال کشور جا گرفته‌اند.

او می‌افزاید که چهار سال رهبران حکومت وحدت ملی هشدار برگشت دوازده خانواده جنگجویان آسیای میانه از وزیرستان به ولایت بدخشان به‌عنوان نخستین گروه جا به‌جایی هراس‌افگنان خارجی را نادیده گرفت و از همین‌رو اکنون سراسر ولایت‌های شمال نا امن شده‌اند.

او خطاب به رهبران حکومت می‌گوید که هرگاه نمی‌توانند اوضاع را مدیرت کنند، بگذارند تا رهبران جهادی با نیروهای مردمی دست به‌کار شوند.

او هر چند بر اولویت‌دهی به روند صلح تأکید می‌ورزد، اما می‌گوید هرگاه کسانی این روند را تخریب کنند، آنان به مقاومت دوم خواهند رفت.

او وضع حکومت‌داری و عرضۀ خدمات را در کشور نیز رقت‌بار می‌داند و می‌گوید که کسانی در حکومت به بهانه برنامۀ میثاق امنیتی، به ترور شخصیت‌ها و پرونده سازی، رو آورده‌اند.

افزایش ناامنی در کشور به ویژه در کابل

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور بامداد امروز در صفحۀ فیس‌بوکش نگاشته‌است که سر از امروز، نشر اعلامیه‌های نشست‌های شش‌ونیم برای یک مدت، تعطیل می‌گردد و اما این نشست‌ها، ادامه خواهد داشت.

در بیش از دوماه پس از گرفتن مسؤولیت تأمین امنیت کابل از سوی امرالله صالح، شهر کابل گوا بیش از ۶۰ رویداد ضد امنیت بوده‌است.

بر بنیاد این ارزیابی طلوع‌نیوز، در ۶۴ روز گذشته، کابل گواه سه حملۀ انتحاری از جمله بردانشگاه کابل، مرکز آموزشی کوثردانش و ولسوالی پغمان، ۲۹ انفجار ماین، سه حملۀ موشکی، ۲۶ حملۀ مسلحانه و دو انفجار موتر بمب‌گذاری شده، بوده‌است.

در نتیجۀ این رویدادها، ۱۳۳ تن جان باختند و ۲۸۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

آمارهای طلوع‌نیوز همچنان نشان می‌دهند که تنها در سه روز گذشته، ۱۵تن در ترورهای هدفمندانه و انفجارها در کابل جان باخته‌اند.

در تازه‌ترین مورد، روز گذشته، محمد یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان و راننده‌‎اش در یک حملۀ مسلحانه درکابل جان باختند.

در رویداد دیگر در همین روز، یک سرباز پولیس در انفجار در کابل جان باخت و پنج تن دیگر زخم برداشته‌اند.

این سرباز جان باخته ۳۸ عمر داشت و پنج سال می‌شد که به حیث سرباز ایفای وظیفه می‌کرد.

عطا‌محمد نور از شکل‌گیری مقاومت دوم هشدار داد

عطامحمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی خطاب به رهبران حکومت می‌گوید که هرگاه نمی‌توانند اوضاع را مدیرت کنند، بگذارند تا رهبران جهادی با نیروهای مردمی دست به‌کار شوند.

تصویر بندانگشتی

عطامحمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی از شکل‌گیری مقاومت دوم در صورت بهتر نشدن اوضاع امنیتی کشور، هشدار می‌دهد.

آقای نور که امروز (پنج‌شنبه، ۴ جدی) در مراسمی برای گرامداشت از ره‌نورد زریاب، نویسندۀ نام‌دار افغانستان، سخن می‌زد، گفت که اوضاع در کشور به شدت درحال بدتر شدن است و جنگجویان خارجی در سراسر ولایت‌های شمال کشور جا گرفته‌اند.

او می‌افزاید که چهار سال رهبران حکومت وحدت ملی هشدار برگشت دوازده خانواده جنگجویان آسیای میانه از وزیرستان به ولایت بدخشان به‌عنوان نخستین گروه جا به‌جایی هراس‌افگنان خارجی را نادیده گرفت و از همین‌رو اکنون سراسر ولایت‌های شمال نا امن شده‌اند.

او خطاب به رهبران حکومت می‌گوید که هرگاه نمی‌توانند اوضاع را مدیرت کنند، بگذارند تا رهبران جهادی با نیروهای مردمی دست به‌کار شوند.

او هر چند بر اولویت‌دهی به روند صلح تأکید می‌ورزد، اما می‌گوید هرگاه کسانی این روند را تخریب کنند، آنان به مقاومت دوم خواهند رفت.

او وضع حکومت‌داری و عرضۀ خدمات را در کشور نیز رقت‌بار می‌داند و می‌گوید که کسانی در حکومت به بهانه برنامۀ میثاق امنیتی، به ترور شخصیت‌ها و پرونده سازی، رو آورده‌اند.

افزایش ناامنی در کشور به ویژه در کابل

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور بامداد امروز در صفحۀ فیس‌بوکش نگاشته‌است که سر از امروز، نشر اعلامیه‌های نشست‌های شش‌ونیم برای یک مدت، تعطیل می‌گردد و اما این نشست‌ها، ادامه خواهد داشت.

در بیش از دوماه پس از گرفتن مسؤولیت تأمین امنیت کابل از سوی امرالله صالح، شهر کابل گوا بیش از ۶۰ رویداد ضد امنیت بوده‌است.

بر بنیاد این ارزیابی طلوع‌نیوز، در ۶۴ روز گذشته، کابل گواه سه حملۀ انتحاری از جمله بردانشگاه کابل، مرکز آموزشی کوثردانش و ولسوالی پغمان، ۲۹ انفجار ماین، سه حملۀ موشکی، ۲۶ حملۀ مسلحانه و دو انفجار موتر بمب‌گذاری شده، بوده‌است.

در نتیجۀ این رویدادها، ۱۳۳ تن جان باختند و ۲۸۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

آمارهای طلوع‌نیوز همچنان نشان می‌دهند که تنها در سه روز گذشته، ۱۵تن در ترورهای هدفمندانه و انفجارها در کابل جان باخته‌اند.

در تازه‌ترین مورد، روز گذشته، محمد یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان و راننده‌‎اش در یک حملۀ مسلحانه درکابل جان باختند.

در رویداد دیگر در همین روز، یک سرباز پولیس در انفجار در کابل جان باخت و پنج تن دیگر زخم برداشته‌اند.

این سرباز جان باخته ۳۸ عمر داشت و پنج سال می‌شد که به حیث سرباز ایفای وظیفه می‌کرد.

هم‌رسانی کنید