Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش یک بازارچۀ ویژۀ زنان در کابل

یک بانوی افغان با هزینۀ نزدیک به یک میلیون افغانی بازارچه‌یی را در کابل گشوده‌است که شامل قهوه خانه، سالون زیبایی و فروشگاه لباس ویژۀ برای زنان است.

حمیده حاتم می‌گوید که با گشایش این بازارچه خواسته است تا زمینۀ کار را برای زنانی ایجاد کند که نان آوران خانواده‌های شان استند.

حمیده گفت: «زنان افغان مشکلات زیادی دارند و بخشی از این مشکلات به خانواده و خانه‌های شان بر می‌گردد که گاه بیرون شدن از خانه نیز برای شان دشوار است. اما چنین یک مکان‌هایی در نزدیک خانۀ شان یک موهبت الهی است.»

بانو حمیده می‌گوید هرچند نگرانی‌هایی از وضعیت امنیتی دارد، اما امیدوار است که سرانجام وضعیت بهبود یابد.

در کنار این بانو، شماری از دختران نیز کار می‌کنند: «برای فعلأ دختر خانم‌هایی که همرای ما کار می‌کنند به تعداد ده نفر استند. این محل از شش صبح تا شش شام ویژۀ خانم‌ها است و پس از آن فامیلی می‌شود.»

مشتریانی که در این بازارچه می‌آیند از ابتکار بانو احمدی استقبال می‌کنند و تأکید دارند که اگر زمینه فراهم شود و امنیت بهبود یابد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر خواهد شد.

این بازارچه فرصتی برای شماری از نقاشان نیز فراهم‌ کرده‌است تا تابلوهای شان را به‌نمایش بگذارند.

روحناز سادات، یکی از این نقاشان است: «این تابلوها را به فروش می‌رسانیم. در کنار آن فرمایش می‌گیریم و نیز شاگرد می‌پذیریم.»

بربنیاد آمارها بیش از دوهزار بانو در بخش‌های گوناگون در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

گشایش یک بازارچۀ ویژۀ زنان در کابل

این بازارچه که از سوی یک بانو مدیریت می‌شود نزدیک به یک میلیون افغانی روی آن سرمایه‌گذاری شده‌‎است.

تصویر بندانگشتی

یک بانوی افغان با هزینۀ نزدیک به یک میلیون افغانی بازارچه‌یی را در کابل گشوده‌است که شامل قهوه خانه، سالون زیبایی و فروشگاه لباس ویژۀ برای زنان است.

حمیده حاتم می‌گوید که با گشایش این بازارچه خواسته است تا زمینۀ کار را برای زنانی ایجاد کند که نان آوران خانواده‌های شان استند.

حمیده گفت: «زنان افغان مشکلات زیادی دارند و بخشی از این مشکلات به خانواده و خانه‌های شان بر می‌گردد که گاه بیرون شدن از خانه نیز برای شان دشوار است. اما چنین یک مکان‌هایی در نزدیک خانۀ شان یک موهبت الهی است.»

بانو حمیده می‌گوید هرچند نگرانی‌هایی از وضعیت امنیتی دارد، اما امیدوار است که سرانجام وضعیت بهبود یابد.

در کنار این بانو، شماری از دختران نیز کار می‌کنند: «برای فعلأ دختر خانم‌هایی که همرای ما کار می‌کنند به تعداد ده نفر استند. این محل از شش صبح تا شش شام ویژۀ خانم‌ها است و پس از آن فامیلی می‌شود.»

مشتریانی که در این بازارچه می‌آیند از ابتکار بانو احمدی استقبال می‌کنند و تأکید دارند که اگر زمینه فراهم شود و امنیت بهبود یابد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر خواهد شد.

این بازارچه فرصتی برای شماری از نقاشان نیز فراهم‌ کرده‌است تا تابلوهای شان را به‌نمایش بگذارند.

روحناز سادات، یکی از این نقاشان است: «این تابلوها را به فروش می‌رسانیم. در کنار آن فرمایش می‌گیریم و نیز شاگرد می‌پذیریم.»

بربنیاد آمارها بیش از دوهزار بانو در بخش‌های گوناگون در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید