Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سربازان امریکایی با وجود مخالفت کانگرس در افغانستان کاهش می‌یابند

با وجود مخالفت کانگرس ایالات متحده با کاهش نیروهای امریکایی درافغانستان، پنتاگون شمار سربازان امریکایی را در این کشور کاهش می‌دهد.

درحالی که پس ازتأیید لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده امریکا، حکومت این کشور نباید شمار سربازان امریکایی را در افغانستان از مرز ۴ هزار و ۵۰۰ تن کاهش دهد.

اما پنتاگون می‌گوید که طرح خروج از افغانستان را متوقف نساخته‌است.

در یک خبرنامۀ پنتاگون آمده‌است که تاکنون هیچ دستور تازه برای توقف این روند، صادر نشده‌است.

کاخ سفید تاکنون دراین باره، چیزی نگفته‌است.

بر بنیاد فیصلۀ پنتاگون، شمار نیروهای امریکایی تا سه روز دیگر یعنی پانزده‌هم ماه جنوری باید از ۴ هزار به ۵۰۰ صد تن به ۲ هزار و ۵۰۰ تن، کاهش یابد.

بر بنیاد توافق امریکا و طالبان که سال گذشته صورت گرفته‌است، تمامی سربازان خارجی باید افغانستان را تا ماه مارچ، ترک کنند.

امریکا و طالبان، در ماه حوت پارسال باهم موافقت‌نامه صلح امضاء کردند؛ موافقت‌نامه‌یی که بیرون‌شدن نیروهای امریکایی از افغانستان، بخشی از مواد آن را می‌سازد.

دور دوم مذاکرات صلح

منابعی در هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان توحید آجندای مذاکرات را زمان‌گیر می‌دانند و می‌گویند که در سه روز گذشته هیچ یک از طرف‌ها از موضع‌گیری‌‎های، شان کوتاه نیامده‌است.

این منابع به طلوع نیوز می‌گویند که هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان می‌خواهد که نخست دربارۀ آتش‌بس بحث شود، اما طالبان می‌گویند که پس از توافق دربارۀ نظام آینده، روی آتش‌بس بحث را آغاز می‌کنند.

اما شورای عالی مصالحۀ ملی اطمینان می‌دهد که مشوره‌ها برای دریافت یک راه حل دربارۀ توحید آجندای مذاکرات ادامه دارند.

احتمال زمان‌گیر شدن توحید آجندای مذاکرات صلح در حالی مطرح می‌شود که هیئت‌های دو طرف در سه ماه رأی زنی تنها توانستند که دربارۀ کار شیوۀ آغاز مذاکرات، به توافق برسند.

سربازان امریکایی با وجود مخالفت کانگرس در افغانستان کاهش می‌یابند

Thumbnail

با وجود مخالفت کانگرس ایالات متحده با کاهش نیروهای امریکایی درافغانستان، پنتاگون شمار سربازان امریکایی را در این کشور کاهش می‌دهد.

درحالی که پس ازتأیید لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده امریکا، حکومت این کشور نباید شمار سربازان امریکایی را در افغانستان از مرز ۴ هزار و ۵۰۰ تن کاهش دهد.

اما پنتاگون می‌گوید که طرح خروج از افغانستان را متوقف نساخته‌است.

در یک خبرنامۀ پنتاگون آمده‌است که تاکنون هیچ دستور تازه برای توقف این روند، صادر نشده‌است.

کاخ سفید تاکنون دراین باره، چیزی نگفته‌است.

بر بنیاد فیصلۀ پنتاگون، شمار نیروهای امریکایی تا سه روز دیگر یعنی پانزده‌هم ماه جنوری باید از ۴ هزار به ۵۰۰ صد تن به ۲ هزار و ۵۰۰ تن، کاهش یابد.

بر بنیاد توافق امریکا و طالبان که سال گذشته صورت گرفته‌است، تمامی سربازان خارجی باید افغانستان را تا ماه مارچ، ترک کنند.

امریکا و طالبان، در ماه حوت پارسال باهم موافقت‌نامه صلح امضاء کردند؛ موافقت‌نامه‌یی که بیرون‌شدن نیروهای امریکایی از افغانستان، بخشی از مواد آن را می‌سازد.

دور دوم مذاکرات صلح

منابعی در هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان توحید آجندای مذاکرات را زمان‌گیر می‌دانند و می‌گویند که در سه روز گذشته هیچ یک از طرف‌ها از موضع‌گیری‌‎های، شان کوتاه نیامده‌است.

این منابع به طلوع نیوز می‌گویند که هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان می‌خواهد که نخست دربارۀ آتش‌بس بحث شود، اما طالبان می‌گویند که پس از توافق دربارۀ نظام آینده، روی آتش‌بس بحث را آغاز می‌کنند.

اما شورای عالی مصالحۀ ملی اطمینان می‌دهد که مشوره‌ها برای دریافت یک راه حل دربارۀ توحید آجندای مذاکرات ادامه دارند.

احتمال زمان‌گیر شدن توحید آجندای مذاکرات صلح در حالی مطرح می‌شود که هیئت‌های دو طرف در سه ماه رأی زنی تنها توانستند که دربارۀ کار شیوۀ آغاز مذاکرات، به توافق برسند.

هم‌رسانی کنید