Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وقوع ۶۶ رویداد ضد امنیت و کشته و زخمی شدن ۱۲۶ تن در یک ماه درکابل

یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که در ۳۰ روز گذشته (از اول تا آخر ماه دلو) ۶۶ رویداد ضد امنیت در کابل رخ داده‌اند که منجر به کشته و زخمی ۱۲۶ تن شده‌اند.

بربنیاد این یافته‌ها، کابل در این مدت گواه ۳۹ انفجار برخاسته از ماین، ۸ حملۀ مسلحانه و ترور و نیز ۱۹ رویداد جنایی بوده‌است.

پایتخت‌نشینان و خانواده‌های قربانیان، نهادهای حکومتی را به ناکامی در تأمین امنیت پایتخت و جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه متهم می‌سازند.

در یکی از این رویدادها، نثار علی که راننده تکسی بود، جان باخت. اکنون خانوادۀ او حکومت را به ناتوانی در تأمین امنیت متهم می‌سازد.

عاتکه، همسر نثار علی گفت: «عدالت می‌خواهیم. عاملانش را مجازات کند. اگر یک یا دو نفر را مجازات کند، دیگر هیچ اتفاق نمی‌افتد. باید عاملانش را به پنجه قانون بسپارند.»

آمنه، خواهر نثار علی نیز بیان داشت: «یازده روز می‌شود که برادرم مرده‌است، هیچ‌کسی به اولادهایش کمک نکرده‌است. او تنها نان آور خانه بود.»

نثار علی در بیستم دلو هنگامی‌که در کابل مصرف راننده‌گی بود، موترش آماج انفجار ماین قرار گرفت و جان باخت.

آمارهای طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که در یک ماه گذشته ۵۱ نظامی و غیرنظامی جان باختند و ۷۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

این آمار در مقایسه با ماه جدی افزایش رویدادهای ضد امنیت و جرم‌های جنایی را در کابل نشان می‌دهد.

نماینده‌گان مردم در مجلس و آگاهان نظامی از حکومت می‌خواهند که در راستای امنیت مردم بی‌پروایی نکنند و از تمامی امکانات برای مهار رویدادهای ضد امنیت کار بگیرد.

عتیق‌الله امرخیل، نظامی پیشین بیان داشت: «وقتی‌که وظیفه به‌گونۀ مطلق و قاطع انجام نشد، دشمن حتمی رخنه می‌کند.»

اما وزارت امور داخله مثل همیشه از تلاش‌ها برای بهبود اوضاع امنیتی کابل خبر می‌دهد.

طارق آرین، سخن‌گوی این وزارت اظهار داشت: «به آن نقطه نرسیدیم که فعالیت‌های ماین‌های مقناطیسی و انفجارات در کابل صفر شود. تمام تلاش این است در سطح رهبری و تأکید این است که ما به نقطه مرکزی فعالیت‌های تروریستی دست پیدا کنیم.»

بربنیاد یافته‌های طلوع‌نیوز در یک ماه گذشته حوزه‌های امنیتی پنجم، هفتم، دهم، دوازدهم و دوم پولیس کابل بیشترین رویدادهای ضد امنیت را گواه بوده‌اند.

وقوع ۶۶ رویداد ضد امنیت و کشته و زخمی شدن ۱۲۶ تن در یک ماه درکابل

پایتخت‌نشینان و خانواده‌های قربانیان، نهادهای حکومتی را به ناکامی در تأمین امنیت پایتخت و جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه متهم می‌سازند.

تصویر بندانگشتی

یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که در ۳۰ روز گذشته (از اول تا آخر ماه دلو) ۶۶ رویداد ضد امنیت در کابل رخ داده‌اند که منجر به کشته و زخمی ۱۲۶ تن شده‌اند.

بربنیاد این یافته‌ها، کابل در این مدت گواه ۳۹ انفجار برخاسته از ماین، ۸ حملۀ مسلحانه و ترور و نیز ۱۹ رویداد جنایی بوده‌است.

پایتخت‌نشینان و خانواده‌های قربانیان، نهادهای حکومتی را به ناکامی در تأمین امنیت پایتخت و جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه متهم می‌سازند.

در یکی از این رویدادها، نثار علی که راننده تکسی بود، جان باخت. اکنون خانوادۀ او حکومت را به ناتوانی در تأمین امنیت متهم می‌سازد.

عاتکه، همسر نثار علی گفت: «عدالت می‌خواهیم. عاملانش را مجازات کند. اگر یک یا دو نفر را مجازات کند، دیگر هیچ اتفاق نمی‌افتد. باید عاملانش را به پنجه قانون بسپارند.»

آمنه، خواهر نثار علی نیز بیان داشت: «یازده روز می‌شود که برادرم مرده‌است، هیچ‌کسی به اولادهایش کمک نکرده‌است. او تنها نان آور خانه بود.»

نثار علی در بیستم دلو هنگامی‌که در کابل مصرف راننده‌گی بود، موترش آماج انفجار ماین قرار گرفت و جان باخت.

آمارهای طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که در یک ماه گذشته ۵۱ نظامی و غیرنظامی جان باختند و ۷۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

این آمار در مقایسه با ماه جدی افزایش رویدادهای ضد امنیت و جرم‌های جنایی را در کابل نشان می‌دهد.

نماینده‌گان مردم در مجلس و آگاهان نظامی از حکومت می‌خواهند که در راستای امنیت مردم بی‌پروایی نکنند و از تمامی امکانات برای مهار رویدادهای ضد امنیت کار بگیرد.

عتیق‌الله امرخیل، نظامی پیشین بیان داشت: «وقتی‌که وظیفه به‌گونۀ مطلق و قاطع انجام نشد، دشمن حتمی رخنه می‌کند.»

اما وزارت امور داخله مثل همیشه از تلاش‌ها برای بهبود اوضاع امنیتی کابل خبر می‌دهد.

طارق آرین، سخن‌گوی این وزارت اظهار داشت: «به آن نقطه نرسیدیم که فعالیت‌های ماین‌های مقناطیسی و انفجارات در کابل صفر شود. تمام تلاش این است در سطح رهبری و تأکید این است که ما به نقطه مرکزی فعالیت‌های تروریستی دست پیدا کنیم.»

بربنیاد یافته‌های طلوع‌نیوز در یک ماه گذشته حوزه‌های امنیتی پنجم، هفتم، دهم، دوازدهم و دوم پولیس کابل بیشترین رویدادهای ضد امنیت را گواه بوده‌اند.

هم‌رسانی کنید