تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس سارنوالی امنیت ملی هلمند در یک انفجار جان باخت

سید محمود سادات، رییس سارنوالی امنیت ملی ولایت هلمند صبح امروز شنبه در شهر لشکرگاه، مرکز این ولایت، جان باخت.

در این انفجار که در برابر فرماندهی پولیس هلمند رخ داد، یکی از محافظان سید محمود سادات نیز جان باخت و هشت تن دیگر زخم برداشته‌اند.

موتر بم‌گذاری شده هنگامی انفجار کرد که سید محمود سادات از خانه به‌سوی وظیفه در حرکت بود.

او سی و پنج ساله بود و از سه سال به این سو در این سمت کار می‌کرد. از او سه کودک به جا مانده‌اند.

عبدالقیوم سادات، برادر سید محمود سادات گفت: «برادرم بسیار یک آدم مسلمان و خدمت‌کار مردم بود، اما ظالمان با انفجار موتر بم‌گذاری شده جان اورا گرفتند.»  

محمود سادات در بخش‌های گونه‌گون لوی سارنوالی در ولایت‌های کشور کار کرده بود.

عبدالنبی الهام، والی هلمند بیان داشت: «دشمن به ادامۀ حمله‌های شان امروز رییس سارنوالی امنیت ملی هلمند و یک محافظش را شهید و هشت تن دیگر را به‌شمول یک زن زخمی کردند.»

باشنده‌گان هلمند از آن‌چه که ناتوانی حکومت در مهار این حمله‌ها می‌گویند، انتقاد می‌کنند.

اختر محمد اچک، فعال سیاسی در هلمند اظهار داشت: «خواست ما از حکومت مرکزی این است که رویداد را بررسی کند و عاملان آن را بازداشت نماید.»

 در این اواخر، شهر لشکرگاه گواه افزایش حمله‌های هدفمندانه بوده‌است. مردم، مقام‌های امنیتی را به‌علت جلوگیری نکردن از این رویدادها انتقاد می‌کنند.

رییس سارنوالی امنیت ملی هلمند در یک انفجار جان باخت

موتر بم‌گذاری شده هنگامی انفجار کرد که سید محمود سادات از خانه به‌سوی وظیفه در حرکت بود.

Thumbnail

سید محمود سادات، رییس سارنوالی امنیت ملی ولایت هلمند صبح امروز شنبه در شهر لشکرگاه، مرکز این ولایت، جان باخت.

در این انفجار که در برابر فرماندهی پولیس هلمند رخ داد، یکی از محافظان سید محمود سادات نیز جان باخت و هشت تن دیگر زخم برداشته‌اند.

موتر بم‌گذاری شده هنگامی انفجار کرد که سید محمود سادات از خانه به‌سوی وظیفه در حرکت بود.

او سی و پنج ساله بود و از سه سال به این سو در این سمت کار می‌کرد. از او سه کودک به جا مانده‌اند.

عبدالقیوم سادات، برادر سید محمود سادات گفت: «برادرم بسیار یک آدم مسلمان و خدمت‌کار مردم بود، اما ظالمان با انفجار موتر بم‌گذاری شده جان اورا گرفتند.»  

محمود سادات در بخش‌های گونه‌گون لوی سارنوالی در ولایت‌های کشور کار کرده بود.

عبدالنبی الهام، والی هلمند بیان داشت: «دشمن به ادامۀ حمله‌های شان امروز رییس سارنوالی امنیت ملی هلمند و یک محافظش را شهید و هشت تن دیگر را به‌شمول یک زن زخمی کردند.»

باشنده‌گان هلمند از آن‌چه که ناتوانی حکومت در مهار این حمله‌ها می‌گویند، انتقاد می‌کنند.

اختر محمد اچک، فعال سیاسی در هلمند اظهار داشت: «خواست ما از حکومت مرکزی این است که رویداد را بررسی کند و عاملان آن را بازداشت نماید.»

 در این اواخر، شهر لشکرگاه گواه افزایش حمله‌های هدفمندانه بوده‌است. مردم، مقام‌های امنیتی را به‌علت جلوگیری نکردن از این رویدادها انتقاد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید