تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چهار تن در رویدادهای ضد امنیت در ۲۴ ساعت گذشته در کابل جان باختند

در بیست و چهار ساعت اخیر، کابل گواه یک انفجار و سه رویداد جنایی بود. در این رویدادها، چهارتن جان باختند و پنج تن دیگر زخم برداشته‌اند.

در یکی از این رویدادها، دیشب در منطقۀ خیرخانه کابل، دزدان مسلح وارد یک خانه شدند و یک زن و پسرش را کشتند.

به‌‎گفتۀ باشنده‌گان این محل در خیرخانه کابل، دزدان مسلح بخشی از دارایی‌های این زن را به‌‎شمول پول و طلا با خودشان بُردند.

باشنده‌گان محل می‌گویند که این زن و پسرش، تنها زنده‌گی می‌کردند.

یکی از باشنده‌گان محل گفت: «هردوی‌شان را در یک اتاق انداخته بودند، دست و پای‌شان را بسته کرده بودند، سرشان خریطه تا کرده بودند، آنان را خفه کرده بودند، باز بعد از آن گاز را رها کرده بودند، دوشک را در داده بودند.»

در رویدادی دیگر، پس از چاشت امروز، در جاده کابل - جلال آباد، انفجار ماین بر یک موتر، یک تن را کشت و چهار تن دیگر را زخمی ساخت. 

و دو واقعۀ جنایی دیگر در شنبه‌شب، از رویدادهای ضد امنیتی در بیست و چهار ساعت اخیر در پایتخت بوده‌اند؛ رویدادهایی که سه کشته و چهار زخمی برجا گذاشته‌اند.

رییس عبدالخالق، نمایندۀ مردم بلخ در مجلس نماینده‌گان گفت: «یک بخش عامل ناامنی‌ها همین است که صلاحیت‌ها را به مسؤولینش سپرده نمی‌شود.»

امیرخان یار، نمایندۀ مردم ننگرهار در مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «در سطح وزیر، رییس‌جمهور و معاون اول در کار یک ضابط مداخله دارند.»

ادامۀ این ناامنی‌ها در پایتخت، باشنده‌گان کابل را به ستوه آورده است.

گُل محمد، باشندۀ کابل گفت: «از انفجار و انتحار خسته چه که ما حتا از زنده‌گی خسته شده‌ایم! هیچ اعتبار ندارد، هرلحظه که در سرک می‌برآییم فکر می‌کنیم همین لحظه انفجار صورت می‌گیرد.»

سید نوید، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «هیچ توجه نمی‌کنند از نگاه امنیتی به ما و شما و هیچ یک از مقام‌های بالا البته از این مساله خبر نمی‌باشند.»

با این‌حال، مقام‌های امنیتی که همانند هفته‌های دیگر، به‌روز یک‌شنبه نشست خبری داشتند، حاضر نشدند پُرسش‌های خبرنگار طلوع‌نیوز را که چگونه‌گی تأمین امنیت کابل هم مشمول آن‌ها بود، گوش بدهند و به این پُرسش‌ها پاسخ بگویند.

چهار تن در رویدادهای ضد امنیت در ۲۴ ساعت گذشته در کابل جان باختند

باشنده‌گان کابل، از افزایش رویدادهای جنایی و قتل‌های هدفمندانه ابراز نگرانی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

در بیست و چهار ساعت اخیر، کابل گواه یک انفجار و سه رویداد جنایی بود. در این رویدادها، چهارتن جان باختند و پنج تن دیگر زخم برداشته‌اند.

در یکی از این رویدادها، دیشب در منطقۀ خیرخانه کابل، دزدان مسلح وارد یک خانه شدند و یک زن و پسرش را کشتند.

به‌‎گفتۀ باشنده‌گان این محل در خیرخانه کابل، دزدان مسلح بخشی از دارایی‌های این زن را به‌‎شمول پول و طلا با خودشان بُردند.

باشنده‌گان محل می‌گویند که این زن و پسرش، تنها زنده‌گی می‌کردند.

یکی از باشنده‌گان محل گفت: «هردوی‌شان را در یک اتاق انداخته بودند، دست و پای‌شان را بسته کرده بودند، سرشان خریطه تا کرده بودند، آنان را خفه کرده بودند، باز بعد از آن گاز را رها کرده بودند، دوشک را در داده بودند.»

در رویدادی دیگر، پس از چاشت امروز، در جاده کابل - جلال آباد، انفجار ماین بر یک موتر، یک تن را کشت و چهار تن دیگر را زخمی ساخت. 

و دو واقعۀ جنایی دیگر در شنبه‌شب، از رویدادهای ضد امنیتی در بیست و چهار ساعت اخیر در پایتخت بوده‌اند؛ رویدادهایی که سه کشته و چهار زخمی برجا گذاشته‌اند.

رییس عبدالخالق، نمایندۀ مردم بلخ در مجلس نماینده‌گان گفت: «یک بخش عامل ناامنی‌ها همین است که صلاحیت‌ها را به مسؤولینش سپرده نمی‌شود.»

امیرخان یار، نمایندۀ مردم ننگرهار در مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «در سطح وزیر، رییس‌جمهور و معاون اول در کار یک ضابط مداخله دارند.»

ادامۀ این ناامنی‌ها در پایتخت، باشنده‌گان کابل را به ستوه آورده است.

گُل محمد، باشندۀ کابل گفت: «از انفجار و انتحار خسته چه که ما حتا از زنده‌گی خسته شده‌ایم! هیچ اعتبار ندارد، هرلحظه که در سرک می‌برآییم فکر می‌کنیم همین لحظه انفجار صورت می‌گیرد.»

سید نوید، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «هیچ توجه نمی‌کنند از نگاه امنیتی به ما و شما و هیچ یک از مقام‌های بالا البته از این مساله خبر نمی‌باشند.»

با این‌حال، مقام‌های امنیتی که همانند هفته‌های دیگر، به‌روز یک‌شنبه نشست خبری داشتند، حاضر نشدند پُرسش‌های خبرنگار طلوع‌نیوز را که چگونه‌گی تأمین امنیت کابل هم مشمول آن‌ها بود، گوش بدهند و به این پُرسش‌ها پاسخ بگویند.

هم‌رسانی کنید