Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزیر خارجه روسیه: نقش هند در روند صلح افغانستان مهم است

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه (۱۷ حمل) در گفتگو با روزنامۀ هندوستان تایمز می‌گوید که نقش هند در توافق سیاسی در افغانستان مهم می‌باشد و از همین رو در تلاش‌های جهانی برای تقویت روند صلح افغانستان، باید دخیل باشد. 

او افزود که هند با وجود اینکه در نشست ترویکای توسعه یافته به تاریخ ۱۸ مارچ در مسکو اشتراک نکرده بود، اما بخشی از طرحِ مسکو است که حکومت‌های همسایه افغانستان، کشورهای مهم منطقه‌یی و ایالات متحده را با هم متحد می‌سازد. 

او می‌افزاید: "چنین ترکیبی اجازه می‌دهد که همکاری‌ها دربارۀ روند مصالحۀ ملی (افغانستان) بر اساس اجماع وسیع منطقه‌یی همآهنگ شوند. قسمی که روند صلح افغانستان به پیش می‌رود، ما در حال برنامه‌ریزی از سرگیری این سازوکار هستیم." 

در همین حال ضمیر کابلوف، نمایندۀ رییس‌جمهور روسیه در امور افغانستان به تاریخ ۲۴ مارچ سال روان میلادی گفت که طالبان در نشست مسکو بر برگشت امارت اسلامی برای ختم جنگ در کشور اسرار کردند. 

او افزود که روسیه از نتایج کنفرانس صلح افغانستان که از سوی مسکو میزبانی شد، راضی است و در این نشست از امریکا خواسته تا به توافق‌نامه‌ها پابند بماند و تا اول ماه می، نیروهایش را از افغانستان خارج کند. 

انتظار می‌رود که در هفته‌های آینده، استانبول میزبان نشستی میان حکومت افغانستان، سیاست گران، طالبان و مقام‌های برخی از کشورهای دخیل، در بارۀ صلح افغانستان باشد و آنان دربارۀ سرنوشت سیاسی افغانستان گفتگو کنند. 

روز دوشنبه، یک مقام شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که کمیتۀ رهبری این شورا در حال رایزنی دربارۀ طرح‌های صلحی است که از سوی حکومت و احزاب سیاسی به این شورا فرستاده شده‌اند. 

منابعی در ارگ می‌گویند که قرار است رییس‌جمهور غنی جزئیات طرح صلح حکومت را به زودی همه گانی بسازد. 

فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، می‌گوید که به شمول طرح صلح ریاست جمهوری بیش از ۲۵ طرح صلح از سوی احزاب و نهادها به این شورا رسیده‌اند و اعضای کمیتۀ شورای رهبری این شورا در حال آماده سازی یک طرح واحد برای نشست ترکیه استند. 

در همین حال شماری از احزاب سیاسی می‌گویند با آن که بیش از ۳۰ عضو شورای عالی مصالحه ملی دربارۀ یک طرح واحد دیدگاه‌های شان را ارایه کرده اند اما هنوز هم در داخل یک اجماع به میان نیامده است. 

طرح رییس‌جمهور غنی که اکنون به شورای عالی مصالحه ملی فرستاده شده، در سه بخش مذاکره با طالبان، حکومت گذار و چگونه گی اوضاع پس از حکومت گذار خلاصه می شود. 

منابع می‌گویند که بر بنیاد این طرح، کُرسی‌های رییس‌جمهور و معاونان رییس‌جمهور و نیز ساختار نیروهای دولتی باید تا برگزاری انتخابات، محفوظ باشند. 

وزیر خارجه روسیه: نقش هند در روند صلح افغانستان مهم است

وزیر خارجه روسیه می‌گوید که هند با وجود اینکه در نشست ترویکای توسعه یافته در مسکو اشتراک نکرده بود، اما بخشی از طرحِ مسکو است.

Thumbnail

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه (۱۷ حمل) در گفتگو با روزنامۀ هندوستان تایمز می‌گوید که نقش هند در توافق سیاسی در افغانستان مهم می‌باشد و از همین رو در تلاش‌های جهانی برای تقویت روند صلح افغانستان، باید دخیل باشد. 

او افزود که هند با وجود اینکه در نشست ترویکای توسعه یافته به تاریخ ۱۸ مارچ در مسکو اشتراک نکرده بود، اما بخشی از طرحِ مسکو است که حکومت‌های همسایه افغانستان، کشورهای مهم منطقه‌یی و ایالات متحده را با هم متحد می‌سازد. 

او می‌افزاید: "چنین ترکیبی اجازه می‌دهد که همکاری‌ها دربارۀ روند مصالحۀ ملی (افغانستان) بر اساس اجماع وسیع منطقه‌یی همآهنگ شوند. قسمی که روند صلح افغانستان به پیش می‌رود، ما در حال برنامه‌ریزی از سرگیری این سازوکار هستیم." 

در همین حال ضمیر کابلوف، نمایندۀ رییس‌جمهور روسیه در امور افغانستان به تاریخ ۲۴ مارچ سال روان میلادی گفت که طالبان در نشست مسکو بر برگشت امارت اسلامی برای ختم جنگ در کشور اسرار کردند. 

او افزود که روسیه از نتایج کنفرانس صلح افغانستان که از سوی مسکو میزبانی شد، راضی است و در این نشست از امریکا خواسته تا به توافق‌نامه‌ها پابند بماند و تا اول ماه می، نیروهایش را از افغانستان خارج کند. 

انتظار می‌رود که در هفته‌های آینده، استانبول میزبان نشستی میان حکومت افغانستان، سیاست گران، طالبان و مقام‌های برخی از کشورهای دخیل، در بارۀ صلح افغانستان باشد و آنان دربارۀ سرنوشت سیاسی افغانستان گفتگو کنند. 

روز دوشنبه، یک مقام شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که کمیتۀ رهبری این شورا در حال رایزنی دربارۀ طرح‌های صلحی است که از سوی حکومت و احزاب سیاسی به این شورا فرستاده شده‌اند. 

منابعی در ارگ می‌گویند که قرار است رییس‌جمهور غنی جزئیات طرح صلح حکومت را به زودی همه گانی بسازد. 

فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، می‌گوید که به شمول طرح صلح ریاست جمهوری بیش از ۲۵ طرح صلح از سوی احزاب و نهادها به این شورا رسیده‌اند و اعضای کمیتۀ شورای رهبری این شورا در حال آماده سازی یک طرح واحد برای نشست ترکیه استند. 

در همین حال شماری از احزاب سیاسی می‌گویند با آن که بیش از ۳۰ عضو شورای عالی مصالحه ملی دربارۀ یک طرح واحد دیدگاه‌های شان را ارایه کرده اند اما هنوز هم در داخل یک اجماع به میان نیامده است. 

طرح رییس‌جمهور غنی که اکنون به شورای عالی مصالحه ملی فرستاده شده، در سه بخش مذاکره با طالبان، حکومت گذار و چگونه گی اوضاع پس از حکومت گذار خلاصه می شود. 

منابع می‌گویند که بر بنیاد این طرح، کُرسی‌های رییس‌جمهور و معاونان رییس‌جمهور و نیز ساختار نیروهای دولتی باید تا برگزاری انتخابات، محفوظ باشند. 

هم‌رسانی کنید