تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهور: اکنون زمان آن نیست که کسی برای افغانستان طرحی بنویسد

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که تمامی آماده‌گی‌ها برای اشتراک در نشست ترکیه گرفته شده‌اند؛ اما هشدار می‌دهد که اکنون زمان آن نیست که کسی برای افغانستان طرحی بنویسد.

آقای غنی تأکید می‌ورزد که نه از مقامش کنار می‌رود و نه هم به یک "معاهده ننگین" تن می‌دهد.

او افزود: "حالا وقت آن نیست که کسی برای ما طرح بنویسد و بگوید که این بیانات را بخوان، هیچ کس فکر این را نکند که زعامت افغانستان استعفا می‌کند یا تن به یک معاهده ننگین می‌دهد."

هم‌زمان با نزدیک شدن به برگزاری نشست ترکیه، رییس‌جمهور غنی طرح‌اش در روند صلح افغانستان همه‌گانی می‌سازد - طرحی که در یک صفحه و در سه بخش فشرده شده‌است.

آقای غنی دربارۀ نشست ترکیه می‌گوید: "ما به ترکیه آماده‌گی کامل داریم و برای بحث بسیار سازنده با ایالات متحده امریکا."

شهزاده مسعود، فعال سیاسی در این باره نیز می‌گوید: "هر طرحی که سبب سپوتاژ صلح باشد برای افغانان قابل قبول نیست."

از سویی هم، سفیر ترکیه در ناتو می‌گوید که نباید از این نشست انتظارهای بلندی داشت.

باسات اوزترک، سفیر ترکیه در ناتو می‌‎گوید: "ما از این نشست میزبانی می‌کنیم؛ اما نیازمند همکاری، تمامی بازیگران کلیدی منطقه‌یی و جهانی است؛ اما پیش از همگی، ارادۀ شان را برای یافتن یک توافق سیاسی به افغانستان نشان دهند. سپس منطقه باید از این کار پشتیبانی کند؛ جامعۀ جهانی هم همین‌طور. مصالحۀ ملی، باید با یک مصالحۀ منطقه‌یی پشتیبانی شود و از آن، یک مصالحۀ بین‌المللی پشتیبانی کند."

رییس‌جمهور غنی همچنان هشدار می‌دهد که استقلال افغانستان با خطر مداخلۀ همیشگی برخی از کشورها و نهادها رو به‌رو است.

اما ویس ناصری، آگاۀ روابط بین‌الملل می‌گوید: "تا حکومت فعلی قدرت را به حکومت تازه انتقال ندهد، جنگ دوام پیدا می‌کند."

پیامدهای به میان نیامدن یک اجماع سیاسی پیش از نشست ترکیه چی‌خواهند بود؟

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی می‌گوید: "اگر به یک نتیجه نرسیم ایالات متحده امریکا طرح سومی را روی میز می‌گذارد تا قبول کنند و در آن صورت ملامتی جنگ هم به دوش افغانان می‌شود."

شورای عالی مصالحۀ ملی نیز در چند روز گذشته نشست‌هایی را به رهبری محمدیونس قانونی از بهر توحید طرح‌ها به شمول طرح رییس‌جمهور غنی و طرح امریکا برگزار کرده‌است.

فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افزود: "پیشرفت‌هایی به دست آمده‌اند و برای توحید یک طرح ما نزدیک تر شده‌ایم."

هر چند تا کنون زمان دقیق نشست ترکیه مشخص نیست؛ اما برگزاری این نشست به روز شانزده‌هم ماه روان میلادی میان طرف‌ها بحث شده‌است.

رییس‌جمهور: اکنون زمان آن نیست که کسی برای افغانستان طرحی بنویسد

رییس‌جمهور غنی همچنان هشدار می‌دهد که استقلال افغانستان با خطر مداخلۀ همیشگی برخی از کشورها و نهادها رو به‌رو است.

Thumbnail

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که تمامی آماده‌گی‌ها برای اشتراک در نشست ترکیه گرفته شده‌اند؛ اما هشدار می‌دهد که اکنون زمان آن نیست که کسی برای افغانستان طرحی بنویسد.

آقای غنی تأکید می‌ورزد که نه از مقامش کنار می‌رود و نه هم به یک "معاهده ننگین" تن می‌دهد.

او افزود: "حالا وقت آن نیست که کسی برای ما طرح بنویسد و بگوید که این بیانات را بخوان، هیچ کس فکر این را نکند که زعامت افغانستان استعفا می‌کند یا تن به یک معاهده ننگین می‌دهد."

هم‌زمان با نزدیک شدن به برگزاری نشست ترکیه، رییس‌جمهور غنی طرح‌اش در روند صلح افغانستان همه‌گانی می‌سازد - طرحی که در یک صفحه و در سه بخش فشرده شده‌است.

آقای غنی دربارۀ نشست ترکیه می‌گوید: "ما به ترکیه آماده‌گی کامل داریم و برای بحث بسیار سازنده با ایالات متحده امریکا."

شهزاده مسعود، فعال سیاسی در این باره نیز می‌گوید: "هر طرحی که سبب سپوتاژ صلح باشد برای افغانان قابل قبول نیست."

از سویی هم، سفیر ترکیه در ناتو می‌گوید که نباید از این نشست انتظارهای بلندی داشت.

باسات اوزترک، سفیر ترکیه در ناتو می‌‎گوید: "ما از این نشست میزبانی می‌کنیم؛ اما نیازمند همکاری، تمامی بازیگران کلیدی منطقه‌یی و جهانی است؛ اما پیش از همگی، ارادۀ شان را برای یافتن یک توافق سیاسی به افغانستان نشان دهند. سپس منطقه باید از این کار پشتیبانی کند؛ جامعۀ جهانی هم همین‌طور. مصالحۀ ملی، باید با یک مصالحۀ منطقه‌یی پشتیبانی شود و از آن، یک مصالحۀ بین‌المللی پشتیبانی کند."

رییس‌جمهور غنی همچنان هشدار می‌دهد که استقلال افغانستان با خطر مداخلۀ همیشگی برخی از کشورها و نهادها رو به‌رو است.

اما ویس ناصری، آگاۀ روابط بین‌الملل می‌گوید: "تا حکومت فعلی قدرت را به حکومت تازه انتقال ندهد، جنگ دوام پیدا می‌کند."

پیامدهای به میان نیامدن یک اجماع سیاسی پیش از نشست ترکیه چی‌خواهند بود؟

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی می‌گوید: "اگر به یک نتیجه نرسیم ایالات متحده امریکا طرح سومی را روی میز می‌گذارد تا قبول کنند و در آن صورت ملامتی جنگ هم به دوش افغانان می‌شود."

شورای عالی مصالحۀ ملی نیز در چند روز گذشته نشست‌هایی را به رهبری محمدیونس قانونی از بهر توحید طرح‌ها به شمول طرح رییس‌جمهور غنی و طرح امریکا برگزار کرده‌است.

فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افزود: "پیشرفت‌هایی به دست آمده‌اند و برای توحید یک طرح ما نزدیک تر شده‌ایم."

هر چند تا کنون زمان دقیق نشست ترکیه مشخص نیست؛ اما برگزاری این نشست به روز شانزده‌هم ماه روان میلادی میان طرف‌ها بحث شده‌است.

هم‌رسانی کنید