Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار رییس‌جمهور با سیاسیون دربارۀ چگونگی حل مشکلات سیاسی و نظامی

منابعی از دیدار رییس‌جمهور غنی با عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین و عبدرب رسول سیاف برای چگونگی ایجاد اجماع سیاسی برای حل مشکلات سیاسی و نظامی کشور خبر می‌دهند.

این منابع می‌گویند که این دیدار سه شنبه شب در ارگ انجام شد و این چهره‌های اثرگذار، دربارۀ نشست استانبول و مدیریت کشور پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت‌وگو کردند.
ریاست‌جمهوری این دیدار را تأیید می‌کند و از تلاش‌های رییس‌جمهور برای به‌میان آمدن یک اجماع سیاسی خبر می‌دهد.

لطیف محمود، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «رییس‌جمهور افغانستان برای برقراری صلح عادلانه و پایدار با سران سیاسی کشور دیدارهایی داشته‌اند این یک پروسه است و در این خصوص اجماع ملی وجود دارد.»
فریدون خوزون، سخن‌گوی شورای عالی مصالحۀ ملی نیز افزود: «در این رابطه برای جمهوریت یک صف واحد نیاز است و ما این صف را ایجاد کرده‌ایم و برای تقویت آن بحث می‌کنیم.»

این نشست پس از آن در ارگ انجام می‌شود که طالبان حاضر به رفتن به نشست استانبول نشدند و بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور حتمی شد.

واقف حکیمی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «اگر این نشست چهارگانه مقدمه یک نشست بزرگ باشد، شاید در چارچوب شورای مصالحه ملی و کمیته رهبری و شورای رهبری شورا نهادهای تصمیم گیر باید باشند.»

ناروشن بودن سرنوشت گفت‌وگوهای صلح با طالبان و به‌میان نیامدن یک اجاع سیاسی در افغانستان سبب نگرانی مردم شده‌است.

فوزیه کوفی، عضو هیئت گفت‌وگوکننده جمهوری اسلامی افغانستان اظهار داشت: «حکومت تمام تلاش خود را به خرچ بدهد تا اجماع سیاسی به‌‎میان بیاید و حفظ شود به‌خاطر صف مشترک در برابر  گروهی که کمتر علاقه به گفت‌وگو دارد هم در صف سیاسی و هم در صف نظامی.»

محمد عمر داوودزی، نمایندۀ رییس‌جمهور برای پاکستان نیز تصریح کرد: «همیشه مشکلاتی بوده در بیست سال در نظام مردم سالار.»

مردم کشور به این باور اند که با پایان حضور نیروهای خارجی در کشور هیچ بهانه‌یی برای ادامۀ جنگ در کشور نمانده‌است.

مردم انتظار دارند تا نشست استانبول پس از رمضان با حضور معنادار نماینده‌گان جمهوریت و طالبان برگزار شود و به جنگ کنونی در کشور هرچه‌ زودتر پایان داده شود.

دیدار رییس‌جمهور با سیاسیون دربارۀ چگونگی حل مشکلات سیاسی و نظامی

ناروشن بودن سرنوشت گفت‌وگوهای صلح با طالبان و به‌میان نیامدن یک اجاع سیاسی در افغانستان سبب نگرانی مردم شده‌است.

تصویر بندانگشتی

منابعی از دیدار رییس‌جمهور غنی با عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین و عبدرب رسول سیاف برای چگونگی ایجاد اجماع سیاسی برای حل مشکلات سیاسی و نظامی کشور خبر می‌دهند.

این منابع می‌گویند که این دیدار سه شنبه شب در ارگ انجام شد و این چهره‌های اثرگذار، دربارۀ نشست استانبول و مدیریت کشور پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت‌وگو کردند.
ریاست‌جمهوری این دیدار را تأیید می‌کند و از تلاش‌های رییس‌جمهور برای به‌میان آمدن یک اجماع سیاسی خبر می‌دهد.

لطیف محمود، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «رییس‌جمهور افغانستان برای برقراری صلح عادلانه و پایدار با سران سیاسی کشور دیدارهایی داشته‌اند این یک پروسه است و در این خصوص اجماع ملی وجود دارد.»
فریدون خوزون، سخن‌گوی شورای عالی مصالحۀ ملی نیز افزود: «در این رابطه برای جمهوریت یک صف واحد نیاز است و ما این صف را ایجاد کرده‌ایم و برای تقویت آن بحث می‌کنیم.»

این نشست پس از آن در ارگ انجام می‌شود که طالبان حاضر به رفتن به نشست استانبول نشدند و بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور حتمی شد.

واقف حکیمی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «اگر این نشست چهارگانه مقدمه یک نشست بزرگ باشد، شاید در چارچوب شورای مصالحه ملی و کمیته رهبری و شورای رهبری شورا نهادهای تصمیم گیر باید باشند.»

ناروشن بودن سرنوشت گفت‌وگوهای صلح با طالبان و به‌میان نیامدن یک اجاع سیاسی در افغانستان سبب نگرانی مردم شده‌است.

فوزیه کوفی، عضو هیئت گفت‌وگوکننده جمهوری اسلامی افغانستان اظهار داشت: «حکومت تمام تلاش خود را به خرچ بدهد تا اجماع سیاسی به‌‎میان بیاید و حفظ شود به‌خاطر صف مشترک در برابر  گروهی که کمتر علاقه به گفت‌وگو دارد هم در صف سیاسی و هم در صف نظامی.»

محمد عمر داوودزی، نمایندۀ رییس‌جمهور برای پاکستان نیز تصریح کرد: «همیشه مشکلاتی بوده در بیست سال در نظام مردم سالار.»

مردم کشور به این باور اند که با پایان حضور نیروهای خارجی در کشور هیچ بهانه‌یی برای ادامۀ جنگ در کشور نمانده‌است.

مردم انتظار دارند تا نشست استانبول پس از رمضان با حضور معنادار نماینده‌گان جمهوریت و طالبان برگزار شود و به جنگ کنونی در کشور هرچه‌ زودتر پایان داده شود.

هم‌رسانی کنید