Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجار در ولایت زابل؛ ۱۱ غیرنظامی جان باختند

وزارت داخلۀ کشور امروز (دوشنبه، ۲۰ ثور) در یک خبرنامه می‌گوید که ۱۱ غیرنظامی در نتیجۀ انفجار یک ماین کنارجاده در ولایت زابل جان باختند و ۲۸ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

خبرنامه می‌افزاید که این رویداد شب گذشته در منطقۀ کمپ مسکان ولسوالی شهر صفا هنگامی رخ داد که یک موتر مسافربری با ماین کنارجاده، برخورد کرد.

وزارت داخله، طالبان را عامل این رویداد گفته‌است.

اما طالبان تاکنون دربارۀ این انفجار چیزی نگفته‌اند.

انفجار در ولایت زابل؛ ۱۱ غیرنظامی جان باختند

خبرنامه می‌افزاید که این رویداد شب گذشته در منطقۀ کمپ مسکان ولسوالی شهر صفا هنگامی رخ داد که یک موتر مسافربری با ماین کنارجاده، برخورد کرد.

Thumbnail

وزارت داخلۀ کشور امروز (دوشنبه، ۲۰ ثور) در یک خبرنامه می‌گوید که ۱۱ غیرنظامی در نتیجۀ انفجار یک ماین کنارجاده در ولایت زابل جان باختند و ۲۸ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

خبرنامه می‌افزاید که این رویداد شب گذشته در منطقۀ کمپ مسکان ولسوالی شهر صفا هنگامی رخ داد که یک موتر مسافربری با ماین کنارجاده، برخورد کرد.

وزارت داخله، طالبان را عامل این رویداد گفته‌است.

اما طالبان تاکنون دربارۀ این انفجار چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید